Tyttöjen sukue­lin­ten sil­po­mi­nen on sek­su­aa­li­sen kont­rol­lin väline ja lap­sia­vio­lii­tot tapa ehkäistä aviot­to­mien lasten aiheut­ta­maa häpeää.