Kokemukset ter­vey­des­tä ja sai­rau­des­ta eivät ole kaik­kial­la saman­kal­tai­sia. Työkentällä-haas­tat­te­lus­sa pitkän uran tehnyt lääkäri ja ant­ro­po­lo­gi Marja-Liisa Honkasalo kertoo, miksi lää­ke­tie­de tarjosi hänelle liian kapean näkö­kul­man ihmiselämään.