Dokumentaarista elokuvaa ja ant­ro­po­lo­gi­aa yhdistää yhteis­kun­nal­lis­ten ilmiöiden tar­kas­te­lu heidän näkö­kul­mas­taan, joita ilmiöt. Lue lisää