AntroBlogin neljäs jul­kai­su­kausi päättyy. Toimitus palaa kesä­tauol­ta syyskuun alussa. Sitä ennen teemme kat­sauk­sen kulu­nee­seen kauteen ja pohdimme, miten eski­moi­den ja inuittien vuo­den­kier­to liittyy suo­ma­lais­ten loman­viet­toon.