Mistä jul­kai­se­mam­me artik­ke­lit tulevat? Millaisia haasteita tekstien työs­tä­mi­seen liittyy ja kuinka kir­joit­ta­jan aka­tee­mi­nen tausta vaikuttaa tähän? Miten toimimme, kun jul­kai­se­mam­me juttu saa osakseen kri­tiik­kiä? Autoetnografisen kolum­ni­sar­jan toinen osa kertoo, ketkä AntroBlogiin kir­joit­ta­vat.