Erityisesti viimeisen 10 – 15 vuoden aikana pakolais- ja siir­to­lai­sak­ti­vis­min kentällä on entistä voi­mak­kaam­min tuotu esille val­tion­ra­jo­jen ja raja­tek­no­lo­gioi­den vahin­gol­lis­ta ja syrjivää perus­luon­net­ta. Myös monet tutkijat ovat liit­ty­neet mukaan vaa­ti­muk­siin näiden rajojen kaatamisesta.