Positiivista asennetta koros­taes­sa elämän var­jo­puo­let jäävät vähem­mäl­le huomiolle. Filosofi Sami Pihlströmin mukaan tämä on virhe. Kypsän ihmisen tulisi kyetä myös nega­tii­vi­seen ajat­te­luun, sillä maailman puut­tei­den myön­tä­mi­nen on edellytys moraa­li­sel­le kyp­syy­del­le. Onko nega­tii­vi­sel­la ajat­te­lul­la jotain annet­ta­vaa myös ant­ro­po­lo­gial­le?