Tanssi ja tans­si­mi­nen ovat aina olleet osa ihmi­se­lä­mää, ja usein tanssin eri muodot nähdään osana kan­sal­lis­ta kult­tuu­ri­pe­rin­töä — näin myös Suomessa.