Ooppera on 400 vuoden aikana kasvanut ruh­ti­nai­den yksi­tyi­ses­tä huvista mil­joo­nien viih­teek­si, ja ollut aina vahvassa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa yleisönsä kanssa. Yleisön moni­puo­lis­tues­sa oopperan luonne on muuttunut, ja yläluokan sekavasta sosi­aa­li­ses­ta salon­gis­ta on tullut suuren yleisön harras musiikin temppeli.