Kuukautiset olivat häpeäl­li­nen ja pii­lo­tet­ta­va asia vielä silloin, kun ensim­mäi­siä teh­das­val­mis­tei­sia kuu­kau­tis­si­tei­tä alettiin mainostaa Suomessa 1900-luvun alussa. Kuukautistuotteiden mark­ki­noin­nil­la on ollut keskeinen rooli kuu­kau­tis­kä­si­tys­ten muok­kaa­mi­ses­sa län­si­mais­sa ja kau­pal­li­suus määrittää edelleen julkista puhetta asiasta. Nyt “kuu­kau­tis­val­lan­ku­mous” sekä murtaa tabuja että luo pohjaa uuden­lai­sel­le bis­nek­sel­le kuu­kau­tis­ten ympärillä.