Ilman työ­suh­det­ta työs­ken­te­le­vän toi­mit­ta­jan työ on paikoin epävarmaa, mutta usein pal­kit­se­vaa. Työkentällä-haas­tat­te­lus­sa free­lance­toi­mit­ta­ja ja jär­jes­tö­vies­ti­jä Lea Pakkanen kertoo uusim­mas­ta inke­rin­suo­ma­lai­suut­ta käsit­te­le­väs­tä näyttely- ja tie­to­kir­ja­hank­kees­taan, joka vei hänet matkalle sukunsa his­to­ri­aan.