AntroBlogi ja Soveltavan ant­ro­po­lo­gian verkosto toteut­ti­vat yhteis­työs­sä syksyllä 2018 työ­elä­mä­ky­se­lyn ant­ro­po­lo­gi­aa ja etno­lo­gi­aa. Lue lisää