George Floydin murha nosti Yhdysvalloissa esille afroa­me­rik­ka­lai­seen väestöön koh­dis­tu­van polii­si­vä­ki­val­lan ja raken­teel­li­sen rasismin. Kun Floydin mur­ha­vi­deo­ta ja live­lä­he­tyk­siä sen kir­voit­ta­mis­ta mie­le­no­soi­tuk­sis­ta tar­kas­tel­laan rin­nak­kain, ne avaavat näkymän ame­rik­ka­lais­ta yhteis­kun­taa läpäi­se­viin ris­ti­rii­toi­hin. Vastakkain asettuvat valkoisen ylivallan perinne ja rodul­lis­tet­tu­jen ame­rik­ka­lais­ten vas­ta­rin­nan jatkumo.