Viime viikolla uuti­soi­tiin hät­käh­dyt­tä­väs­tä tie­teel­li­ses­tä läpi­mur­ros­ta: sian sydän onnis­tut­tiin siir­tä­mään ensim­mäis­tä kertaa elävään ihmiseen Yhdysvalloissa. Vaikka lää­ke­tie­teen näkö­kul­mas­ta leikkaus on saatu pää­tök­seen, sian sydämen sosi­aa­li­nen matka on vasta alussa.