23. kesäkuuta 1992, muuan met­sä­työn­joh­ta­ja kohtasi suureksi häm­mäs­tyk­sek­seen naa­ras­lei­jo­nan tai­mik­koau­keal­la Etelä-Karjalan Ruokolahdella. Otsikoiden puute ei riitä selit­tä­mään, miksi pai­kal­li­sis­ta lei­jo­na­ha­vain­nois­ta tuli niin mer­kit­tä­vä val­ta­kun­nal­li­nen puheenaihe.