Trauma on psy­kiat­ri­nen diagnoosi ja mielen häi­riö­ti­la, joka on tullut laajalle yleisölle tutuksi suu­ron­net­to­muuk­sien ja terrori-iskujen jäl­ki­hoi­don seu­rauk­se­na. Ajan saatossa trauma terminä on laa­jen­tu­nut puhe­kie­leen, jossa se on saanut uusia mer­ki­tyk­siä. Samalla käsitteen merkitys on hämär­ty­nyt tavalla, joka kääntyy toisinaan itseään vastaan.