Toimituksemme suuntaa kohti kesälomaa epä­ta­val­li­sis­sa tun­nel­mis­sa. Koronapandemia on muiden lie­veil­miöi­den ohella tuottanut muun­tu­neen koke­muk­sen ajan kulu­mi­ses­ta. Antropologinen toteamus, jonka mukaan aika on sosi­aa­li­nen kon­struk­tio ja altis muu­tok­sil­le, tuntuu todem­mal­ta kuin koskaan.