Mitä yhteistä on yakuza-elo­ku­vil­la ja Japanin rasismin vas­tai­sel­la lii­keh­din­näl­lä? Docpoint-fes­ti­vaa­lil­la esi­tet­tä­vä Counters rinnastaa nämä kaksi ilmiötä tavalla, joka saa ant­ro­po­lo­gin ajat­te­le­maan lahjojen vaih­ta­mi­sen teorioita.