Kulttuuri vaikuttaa ihmisten näke­myk­seen siitä, mikä on kaunista. Somalikulttuurissa nais­kau­neus nähdään monen tekijän summana.. Lue lisää