Maanviljelyn omak­su­mis­ta pidetään kään­teen­te­ke­vä­nä hetkenä ihmis­kun­nan his­to­rias­sa. Maanviljelykulttuurit mah­dol­lis­ti­vat väes­tön­kas­vun ja sitä kautta niin kutsutun kor­kea­kult­tuu­rin kehit­ty­mi­sen. Mutta oliko maan­vil­je­ly lopulta niin suuri keksintö? Saattoiko sen motiivina olla nälän sijasta oluen himo?