Lihan kulttuuri

Ruokatottumuksemme, kuten lihan­syön­ti, ovat osa kult­tuu­ria. Yhden yhteis­kun­nan ravit­se­mus­oh­jeet eivät vält­tä­mät­tä toimi toisessa, sillä pers­pek­tii­vi ter­vey­teen, ruo­ka­va­lioon ja lihaan vaihtelee suuresti.

Esimerkiksi ali­ra­vit­se­muk­ses­ta kär­si­väl­lä Itä-Timorilla lihaa syödään vain ani­har­voin kult­tuu­ri­ses­ti mer­kit­tä­vien sere­mo­nioi­den yhtey­des­sä. Vaikka lihan osuutta ruo­ka­va­lios­sa olisi mah­dol­lis­ta kasvattaa, estävät kult­tuu­ri­set käytännöt useim­mi­ten muutoksen ruo­ka­va­lios­sa.

Yhdysvalloissa liha puo­les­taan kuuluu päi­vit­täi­seen ruo­ka­va­lioon ja sitä syödään lii­ak­si­kin. Molemmissa tapauk­sis­sa ruo­ka­va­lion ongel­ma­koh­dat, joko lii­al­li­nen tai liian vähäinen lihan­syön­ti, ovat läh­tö­koh­dil­taan myös kult­tuu­ri­sia.

Kirjoittaja

Saara Toukolehto on AntroBlogin toimituspäällikkö. Saaran antropologisia kiinnostuksen kohteita ovat mm. maahanmuuton, arvojen, moraalin ja ”hyvän elämän” -käsitteen tutkimus integraatiopolitiikan viitekehyksessä, joiden parissa hän tekee parhaillaan väitöskirjatutkimusta Groningenin yliopistolle.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Ebola on yksi vuosikymmenen pahimmista terveyskriiseistä. Kun epidemia heinäkuussa 2019 levisi Kongon demokraattisessa tasavallassa Pohjois-Kivun provinssin pääkaupunkiin Gomaan, WHO julisti epidemian kansainväliseksi kansanterveysuhaksi. Ebolan ennaltaehkäisyssä on tärkeää huomioida paikallisen kulttuurin ja tapojen vaikutus, kuten tämä esimerkki Ruandan ja Kongon rajakaupungeista osoittaa.

Maanviljelyn omaksumista pidetään käänteentekevänä hetkenä ihmiskunnan historiassa. Maanviljelykulttuurit mahdollistivat väestönkasvun ja sitä kautta niin kutsutun korkeakulttuurin kehittymisen. Mutta oliko maanviljely lopulta niin suuri keksintö? Saattoiko sen motiivina olla nälän sijasta oluen himo?