Musiikkia? Ei kiitos!

Musiikki on uni­ver­saa­li tunteiden tulkki, jonka usein aja­tel­laan yhdis­tä­vän kaikkia kansoja. Onkohan aina ihan näin? 1900-luvun alussa Brasilian hallitus valjasti musiikin vies­tin­tä­vä­li­neek­si pyr­kies­sään ottamaan kontaktia Amazonin sade­met­säs­sä asuviin alku­pe­räis­kan­soi­hin. Hallitus arveli ilmai­se­van­sa posi­tii­vi­sia ja ystä­väl­lis­mie­li­siä aikeitaan sijoit­ta­mal­la sade­met­sään gra­mo­fo­ne­ja, joiden väli­tyk­sel­lä tun­te­mat­to­mil­le ja mys­ti­sil­le heimoille soi­tet­tiin Straussin valsseja.

Suopeaksi tar­koi­tet­tu viesti ei kui­ten­kaan mennyt perille ja musiikki tul­kit­tiin viha­mie­li­sek­si: pai­kal­li­syh­tei­söis­sä aja­tel­tiin, että “vihol­li­nen” eli val­ko­naa­ma lähetti näiden kamalien, korvia raapivien äänten väli­tyk­sel­lä ihmisille tauteja. Jos löysi itsensä äänien kan­to­mat­kan alueelta, oli viisainta tukkia korvat mehi­läis­va­hal­la.

  1. Greg Urban: Metaphysical Community. 1996, Texas University Press.

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Lavatanssit ovat tulleet parin kolmen vuosikymmenen aikana unohdukseen vaipuvasta kansanperinteestä osaksi kansallista kulttuuriperintöämme. Vanhojen ihmisten nuoruudenmuistelut kertovat eloisasta lavatanssikulttuurista. Muisteluissa nuorten tanssijoiden kokemuksista kerrotaan läheltä liikettä, aisteja ja tunteita.

AntroBlogin neljäs julkaisukausi päättyy. Toimitus palaa kesätauolta syyskuun alussa. Sitä ennen teemme katsauksen kuluneeseen kauteen ja pohdimme, miten eskimoiden ja inuittien vuodenkierto liittyy suomalaisten lomanviettoon.

Kristillisestä hip hopista on tullut lyhyessä ajassa eräs suosituimmista kristillisen populaarimusiikin muodoista. Samaan aikaan kristillistä uskoa tunnustavat yhdysvaltaiset hip hop -artistit kuten Lecrae, NF ja TobyMac ovat saavuttaneet kansainvälistä suosiota myös kristillisten musiikkimarkkinoiden ulkopuolella. Miten vastakulttuurin äänenä tunnettu hip hop on kääntynyt osaksi arvokonservatiivista kristittyä kulttuuria, ja miten hip hop -maailma on ottanut ilmiön vastaan?