Musiikkia? Ei kiitos!

Musiikki on uni­ver­saa­li tunteiden tulkki, jonka usein aja­tel­laan yhdis­tä­vän kaikkia kansoja. Onkohan aina ihan näin? 1900-luvun alussa Brasilian hallitus valjasti musiikin vies­tin­tä­vä­li­neek­si pyr­kies­sään ottamaan kontaktia Amazonin sade­met­säs­sä asuviin alku­pe­räis­kan­soi­hin. Hallitus arveli ilmai­se­van­sa posi­tii­vi­sia ja ystä­väl­lis­mie­li­siä aikeitaan sijoit­ta­mal­la sade­met­sään gra­mo­fo­ne­ja, joiden väli­tyk­sel­lä tun­te­mat­to­mil­le ja mys­ti­sil­le heimoille soi­tet­tiin Straussin valsseja. 

Suopeaksi tar­koi­tet­tu viesti ei kui­ten­kaan mennyt perille ja musiikki tul­kit­tiin viha­mie­li­sek­si: pai­kal­li­syh­tei­söis­sä aja­tel­tiin, että “vihol­li­nen” eli val­ko­naa­ma lähetti näiden kamalien, korvia raapivien äänten väli­tyk­sel­lä ihmisille tauteja. Jos löysi itsensä äänien kan­to­mat­kan alueelta, oli viisainta tukkia korvat mehiläisvahalla.

  1. Greg Urban: Metaphysical Community. 1996, Texas University Press.

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Luomakunnan vartijat ‑elokuva keskustelee ihmisyyttä ja ympäristöä koskettavista muutoksista itäisessä Afrikassa. Tutkijoiden ja ympäristönsuojelijoiden ollessa huolissaan suurten nisäkkäiden sukupuutosta ja fossiilien suojelemisesta, paikalliset daasanach-paimentolaiset huolehtivat toimeentulostaan, sosiaalisista suhteistaan sekä maasta ja vedestä. Kohtaamisissa erilaiset luontosuhteet ravistelevat käsityksiä luonnosta mutta luovat myös vuoropuhelun mahdollisuuksia.

Viime marraskuussa AAA julkaisi Amerikan alkuperäiskansoille suunnatun anteeksipyynnön. Siinä antropologian ja Amerikan alkuperäisväestöjen suhdetta kuvataan hyväksikäyttösuhteena, ja pyydetään anteeksi antropologisen tutkimuksen perinnön traumaattista ja edelleen jatkuvaa negatiivista vaikutusta näihin yhteisöihin.