Naamioiden voima

Länsimaisessa ajat­te­lus­sa naa­mioi­den käsi­te­tään peittävän ja pii­lot­ta­van käyt­tä­jän­sä. Monissa muissa kult­tuu­reis­sa naamioon pukeu­tu­mi­nen sen sijaan antaa uusia kykyjä. Brasilian ja Pohjois-Amerikan alku­pe­räis­kan­so­jen parissa shamaanin naamio auttaa kan­ta­jaan­sa mat­kus­ta­maan todel­li­suu­den eri tasoilla. Samoin kuin sukel­lus­pu­ku antaa “kalan omi­nai­suuk­sia” mah­dol­lis­ta­mal­la veden alla liik­ku­mi­sen, naamio auttaa shamaania sopeu­tu­maan toi­sen­lai­siin olo­suh­tei­siin. Kotkan, jaguaarin tai yli­luon­nol­li­sen olennon naamio mah­dol­lis­taa todel­li­suu­den näkemisen eri­lai­ses­ta pers­pek­tii­vis­tä ja uuden­lais­ten kykyjen käyt­tä­mi­sen.

Lähteet: Viveiros de Castro: Cosmological deixis and Amerindian pers­pec­ti­vism.
Kuva: Wikimedia Commons

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Taikauskon olemassaolo hämmentää vuosikymmenestä toiseen. Miksi enteisiin ja amuletteihin turvaudutaan edelleen, tutkimustiedosta ja koulutuksesta huolimatta? Perinteiset uskomukset, onnen varmistelu ja maagiset yhteydet saavat voimansa intuitiosta, sosiaalisuudesta ja tunteista. Kaikkia toimiamme ei ensisijaisesti ohjaa tieto.

“Kansa on puhunut – pulinat pois”, totesi väistyvä pääministeri Juha Sipilä, kun eduskuntavaalien tulos selvisi Yleisradion suorassa tv-lähetyksessä. Vaalivalvojaiset on merkittävä mediatapahtuma, jonka puitteissa jännitetään poliittisen vallan vaihtumista sekä rituaali, joka kestonsa ajaksi yhdistää sekä poliittisen eliitin että tavalliset kansalaiset yhtenäiseksi kansakunnaksi.

Ruandan kansanmurhasta tuli huhtikuussa kuluneeksi 25 vuotta. Menehtyneitä surraan vuotuisen muistokävelyn ja kynttiläseremonian lisäksi nykyisin myös twiittaamalla. Sureminen ja muistaminen ovat tärkeitä osia valtion uudelleenrakentamisessa.