Karvat väärässä paikassa

Karvat väärässä paikassa ovat ällöt­tä­viä, vai mitä? Karvanpoistotuotteiden mainoksia seu­raa­mal­la saa selville, että tämä hetken pahek­sut­ta­vin ruu­miin­kar­voi­tus sijaitsee naisen säärillä ja kai­na­lois­sa. Claude Lévi-Strauss, eräs viime vuo­si­sa­dan kuu­lui­sim­mis­ta ant­ro­po­lo­geis­ta, raportoi 50-luvulla Brasilian alueen alku­pe­räis­kan­so­jen parissa koh­taa­mis­taan kar­van­pois­ton käy­tän­nöis­tä.

Caduveo-heimon keskuudessa kaikkea ruu­miin­kar­voi­tus­ta pidettiin inhot­ta­va­na, ja karvat kis­kot­tiin sor­mi­pe­lil­lä joka puolelta kehoa. Eurooppalaiset olivat cadu­veo­jen mielestä iljet­tä­viä olentoja kuitenkin eri­tyi­ses­ti kar­vais­ten sil­mä­nym­pä­rys­ten vuoksi. Silmäripsensä sän­til­li­ses­ti pois nyppivä heimo kutsui tämän sivis­ty­mät­tö­myy­den vuoksi euroop­pa­lai­sia hal­vek­suen “strutsin veljiksi”.

Vääräksi mielletyn kar­vai­suu­den tapauk­ses­sa vertaus eläimeen on tyy­pil­li­nen. Karvojen poiston eräs merkitys onkin usein pesäeron teko eläin­kun­taan yhdis­tet­tyyn pri­mi­tii­vi­syy­teen, kar­keu­teen ja sivis­tyk­sen puut­tee­seen.

  1. Claude Lévi-Strauss: Tropiikin kasvot (Tristes Tropiques, 1955)

Kirjoittaja

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, ja valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Ninnu työskentelee antropologian popularisoinnin lisäksi tiedeviestinnän parissa myös muissa kuvioissa, ja pohtii mieluusti avaruusmatkailua, historiaa ja ihmismielen notkeutta.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Istukka on väliaikainen sisäelin, joka poistuu äidin kehosta lapsen syntymän myötä. Meillä istukkaa käsitellään yleensä biologisena jätteenä, mutta osa äideistä ottaa rituaaliset keinot käyttöön sen hävittämisessä.

Suomessa on paljon aikuisia amatöörikilpaurheilijoita, joista osa on lajinsa huippuja maailmalla. Mikä saa heidät harrastamaan ja kilpailemaan vaativissa, paikoin tapaturma-alttiissa lajeissa ja käyttämään siihen lähes kaiken vapaa-aikansa?