Äänten kuulemisen eri sävyt

Hallusinaatiot kuuluvat skit­so­fre­nian kes­kei­siin oireisiin, ja äänien kuu­le­mi­nen on ais­ti­har­hois­ta ylei­sim­piä. Antropologi Tanya Luhrmannin tutkimus skit­so­free­ni­koi­den parissa USA:ssa, Intiassa ja Ghanassa paljastaa, että äänet puhuvat eri sävyyn ei kult­tuu­reis­sa.

Pohjoisamerikkalaiset skit­so­free­ni­kot kokevat äänien kuu­le­mi­sen useim­mi­ten uhkaavana, ja äänet hyvinkin väki­val­tai­si­na ja pelot­ta­vi­na. Harhat ymmär­re­tään sairauden ja aivojen vial­li­suu­den oireeksi. Ghanassa taas pidetään yleisesti selvänä, että henget voivat puhua ihmisille. Skitsofreenikot kokevat kuu­le­man­sa äänet monesti suopeiksi, ja niiden lähteeksi miel­le­tään usein Jumala. Voimakkaista per­he­suh­teis­ta tun­ne­tus­sa Intiassa äänet puo­les­taan tulkitaan usein edes­men­nei­den suku­lais­ten hyvän­tah­toi­sek­si opas­tuk­sek­si. Äänien kuu­le­mi­nen asso­sioi­tuu leik­ki­syy­teen ja magiaan, ja sitä voidaan pitää jopa viih­dyt­tä­vä­nä ilmiönä.

  • Kuva: Theodor von Holstin “Bertalda, Assailed by Spirits”. Noin vuodelta 1830.

Kirjoittaja

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, ja valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Ninnu työskentelee antropologian popularisoinnin lisäksi tiedeviestinnän parissa myös muissa kuvioissa, ja pohtii mieluusti avaruusmatkailua, historiaa ja ihmismielen notkeutta.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Suomessa on paljon aikuisia amatöörikilpaurheilijoita, joista osa on lajinsa huippuja maailmalla. Mikä saa heidät harrastamaan ja kilpailemaan vaativissa, paikoin tapaturma-alttiissa lajeissa ja käyttämään siihen lähes kaiken vapaa-aikansa?

Psykologisella antropologialla tarkoitetaan ihmismielen tarkasteluun keskittynyttä antropologian suuntausta. Se on yksi lääketieteellisen antropologian alahaaroista, mutta sitä voi laajuutensa ja pitkän historiansa puolesta pitää omana erikoistumisalanaan. Psykologisella antropologialla on lukuisia alasuuntauksia, kuten lasten kehitykseen keskittynyt kasvatusantropologia, muistin antropologia sekä tunteiden antropologia.