Pyhä kuolema

Meksikossa kato­lis­ten pyhi­mys­ten rinnalle on noussut mor­sius­pu­kuun puettu luu­ran­ko­hah­mo, La Santa Muerte (Pyhä Kuolema). Sitä rukoil­laan pyhi­mys­ten tapaan, ja sen alt­ta­ril­le tuodaan lahjoja herkkujen, kukkien ja suit­suk­kei­den muodossa. Santa Muerte on elämän, rik­kauk­sien ja rakkauden antaja, jonka edessä kaikki ovat tasa-arvoisia.

Antropologi Claudio Lomnitz esittää, että Meksikon historia ja koko kan­sal­lis­val­tion ajatus on raken­tu­nut kuolemaan liit­ty­vien käy­tän­tö­jen ympärille. Naurava pääkallo ja Kuolleiden päivän juhlinta ovat Meksikon tun­ne­tuim­pia kult­tuu­ri­tuot­tei­ta, ja Santa Muerte on vii­mei­sim­piä ilmen­ty­miä kan­sal­li­si­den­ti­tee­tin muo­tou­tu­mi­sen pro­ses­sis­sa. Kultti on saanut alkunsa huu­me­kar­tel­lien ja kor­rup­toi­tu­nei­den poliisien parista, josta se on vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa tullut val­ta­vir­ran tie­toi­suu­teen. Morsiuspukuinen luuranko on yleis­ty­nyt katu­ku­vas­sa, taiteessa ja tatuoin­neis­sa.

Pyhän kuoleman arki­päi­väis­ty­mi­nen heijastaa Lomnitzin mukaan valtion murenevaa auk­to­ri­teet­tia. Huumesodan keskellä jumalat ja pyhi­myk­set jäävät kau­kai­sik­si, ja yhä useampi valitsee ainoan todel­li­sen ja tasa-arvoisen yksin­val­ti­aan — kuoleman — kun­nioit­ta­mi­sen.

  1. Claudio Lomnitz, 2004. Death and the Idea of Mexico.

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Ruandan kansanmurhasta tuli huhtikuussa kuluneeksi 25 vuotta. Menehtyneitä surraan vuotuisen muistokävelyn ja kynttiläseremonian lisäksi nykyisin myös twiittaamalla. Sureminen ja muistaminen ovat tärkeitä osia valtion uudelleenrakentamisessa.