Tatuointeja kautta aikojen

Tatuoinnitko muo­ti­vil­li­tys? Paremminkin ikivanhaa globaalia kult­tuu­ri­pe­rin­töä! Varhaisimmat tunnetut tatuoin­nit ovat 5300 vuoden takaa, Ötzi-nimisen muu­mioi­tu­neen miehen iholla. Alpeilta löytyneen Ötzin nahassa on 61 pientä tatuoin­tia. Niistä suurin osa osuu kii­na­lai­sen lää­ke­tie­teen meri­di­aa­ni­pis­tei­den kohdalle — vieläpä sel­lais­ten, joiden sanotaan hoitavan Ötziäkin vai­van­nut­ta reu­ma­tis­mia.

Tatuoimiselle onkin perin­tei­ses­ti ollut esteet­ti­syy­den ohella myös lää­kin­näl­li­siä syitä. Borneon alueen Kayan-kansan parissa miesten sai­ras­ta­mi­sen syyksi ole­tet­tiin sielun kar­kaa­mi­nen kehosta. Tältä saattoi suojautua sitomalla sielu pai­koil­leen ranteen ympäri kier­ret­tä­väl­lä nauhalla, johon oli kiin­ni­tet­ty maagisin voimin varus­tet­tu lukut-helmi. Korut kuitenkin katoavat helposti. Kayaneiden parissa siir­ryt­tiin naisten miehille tekemiin tatuoin­tei­hin, jossa lukut-helmen kuva tatuoi­tiin pysyvästi ran­tee­seen pitämään sielu oikealla pai­kal­laan.

Kirjoittaja

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, ja valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Ninnu työskentelee antropologian popularisoinnin lisäksi tiedeviestinnän parissa myös muissa kuvioissa, ja pohtii mieluusti avaruusmatkailua, historiaa ja ihmismielen notkeutta.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Maanviljelyn omaksumista pidetään käänteentekevänä hetkenä ihmiskunnan historiassa. Maanviljelykulttuurit mahdollistivat väestönkasvun ja sitä kautta niin kutsutun korkeakulttuurin kehittymisen. Mutta oliko maanviljely lopulta niin suuri keksintö? Saattoiko sen motiivina olla nälän sijasta oluen himo?