Maailman synty

Kansalliseepoksemme, suo­ma­lai­sen luo­mis­myy­tin kertovan Kalevalan päivää vietetään joka vuosi 28. hel­mi­kuu­ta. Mitä luo­mis­myy­tit ovat, ja kuinka erikoinen Kalevala niiden joukossa on?

Myytti on kertomus ihmis­kun­nan alkuai­ko­jen tapah­tu­mis­ta, joissa juma­lo­len­to­jen teot nähdään esikuvina ja esi­merk­kei­nä siitä, miten elämä tulee järjestää. Niiden sankarit voivat olla myös ihmisiä, hirviöitä, eläimiä tai luon­no­nil­miöi­tä. Myytit eivät aina kiinnity uskon­nol­li­seen maa­il­man­ku­vaan, vaikka näin yleisesti kuvitellaan.

Myytit raken­ta­vat yhteyttä men­nei­syy­den tapah­tu­miin, jotka ovat sosi­aa­li­sen ryhmän yhte­näi­syy­den kannalta tärkeitä. Yhteinen myyttinen historia sitoo yhteisön jäseniä toisiinsa. Myyttien tehtävä on selittää esi­mer­kik­si ole­mas­sao­lon mer­ki­tyk­seen liittyviä kult­tuu­ri­sia kysymyksiä.

Ilmatar. Kuva: Robert Wilhelm Ekmani, 1860.

Kalevalan mukaan aikojen alussa oli vain vettä ja ilmaa, eikä maailma ollut vielä muo­tou­tu­nut. Ainoa olento oli Ilmatar, joka uis­ken­te­li alku­me­res­sä. Maailman ensim­mäi­nen lintu, sotka, teki pesän Ilmattaren polvelle ja muni seitsemän munaa, joista maailma rakentui.

Linnun munasta syntyvä maailma on tyy­pil­li­nen piirre suomalais-ugri­lais­ten kansojen luo­mis­ker­to­muk­sil­le. Tarinoista löytyy alkumeri, josta vesilintu etsii pesä­paik­kaa: munien hau­to­mi­nen ja vie­ri­mi­nen mereen, sekä auringon ja kuun synty munien osista, aivan kuten Kalevalassa.

Millaisia muita luo­mis­myyt­te­jä maa­il­mas­sa on?

Muna, muta ja meri

Alkumuna löytyy teemana myös Kiinasta. Kauan sitten, kun maa ja taivas olivat vielä yhtä, koko maa­il­man­kaik­keus sisältyi munan­muo­toi­seen pilveen. Tässä kuo­hu­vas­sa alku­ma­te­ri­aa­lis­sa uinui jät­ti­läi­nen Pan Gu, joka nukkui 18 000 vuotta munan sisällä. Kun hän heräsi ja venytteli, muna rikkoutui ja maa­il­man­kaik­keu­den osaset vapau­tui­vat. Kevyemmät ja puh­taam­mat elementit leijuivat muo­dos­ta­maan taivaan, ja raskaampi, epä­puh­taam­pi mate­ri­aa­li vajosi alaspäin, tehden maan.

Pan Gu oli huo­lis­saan siitä, että taivas ja maa saat­tai­si­vat sekoittua toisiinsa uudelleen. Hän piteli niitä erillään toiset 18 000 vuotta, kunnes ne pysyivät pitä­mät­tä­kin, jolloin Pan Gu kuoli. Hänen kehonsa muuttui maailman ilmiöiksi: hänen verestään tulivat joet, sil­mis­tään kuu ja aurinko ja niin edelleen.

Myös alkumeri on läsnä monissa luo­mis­ker­to­muk­sis­sa. Cherokee-kansan myto­lo­gias­sa maailma oli aluksi pelkkää vettä ja pimeyttä, ja kaikki eläimet elivät tai­vaan­kan­nen ylä­puo­lel­la olevassa maa­il­mas­sa nimeltä Galúnlati. Sen yli­kan­soit­tues­sa eläinten oli muu­tet­ta­va alas maailmaan. Ne löysivät meren pohjasta mutaa, joka paisui ja paisui, kunnes siitä tuli maa­pal­lo­na tunnettu saari. Tämä saari on neljästä kul­mas­taan kiinni taivaalta roik­ku­vis­sa köysissä, jotka vielä jonakin päivänä katkeavat ja maa putoaa takaisin mereen.

Hawaijilla maan aja­tel­laan syntyneen meressä olleesta limasta maan kuu­men­tues­sa ensi kertaa, hetkellä jona taivas velloi ja aurinko oli pimeä. Luolien syvin pimeys, mies, ja kuuttoman yön pimeys, nainen, syn­nyt­ti­vät meren yksin­ker­tai­set elä­män­muo­dot, kuten koral­lis­ta raken­tu­vat saaret. Kaikille meren eliöille ja kasveille syntyi maalla oleva vastapari: merilevän vas­ta­pa­rik­si ruoho, vede­na­lai­sen manauea-sammaleen parina manauea-tarokasvi maalla ja niin edelleen.

Guinean Kono-kansa aloitti alkumeren sijaan alku­mu­das­ta. Heidän kos­mo­lo­gias­saan alussa ei ollut mitään muuta kuin Kuolema vai­moi­neen ja tyt­tä­ri­neen. Kuolema loi per­heel­leen kodiksi valtavan muta­lam­mi­kon, jossa nämä elivät, kunnes toinen jumala nimeltä Alatangana muutti mudan kiin­teäk­si maaksi ja loi kasvit ja eläimet. Kuoleman tytär ja Alatangana saivat lapsia, joista maailman kansat sikisivät. Vain Kuolema osasi tuoda maailmaan valon, ja siitä vas­ti­neek­si hän pidätti oikeuden korjata Alatanganan lapset hoiviinsa koska tahansa.

Zimbabwelaisen Wakaranga-heimon mukaan jumala loi alussa miehen nimeltä Kuu. Hän lähetti Kuun asumaan meren pohjaan, mutta tämä halusi asua maalla vaikka jumala varoit­te­li, että elämä maalla tulisi olemaan hankalaa. Maan elot­to­muus teki Kuun pian niin onnet­to­mak­si, että hän purskahti itkuun. Jumalan kävi Kuuta sääliksi, joten hän lähetti tälle seuraksi vaimon nimeltä Aamutähti. Aamutähti toi taivaasta mukanaan tulen. Hän teki tulen keskelle Kuun mökkiä, ja yhteisen yön seu­rauk­se­na Aamutähti tuli raskaaksi. Pian hän synnytti ruohon, puut ja muut kasvit, muuttaen maan vehreäksi ja elä­väi­sek­si. Puut kasvoivat tai­vai­siin asti ja maassa satoi ensim­mäi­sen kerran. Kuu ja Aamutähti elivät pitkään onnel­li­si­na paratiisissaan.

Tyhjyys ja ikuinen totuus

Afrikasta löytyy myös Mossi-kansan luo­mis­ker­to­mus, jossa alussa oli ainoas­taan Ikuisen totuuden val­ta­kun­ta. Sitä hallitsi joukko nimeltä Naba Zid-Wendé, joka loi maan ja yön ja päivän. Maa oli aluksi tulen peittämä, mutta Naba Zid-Wendét puhal­si­vat tuleen kunnes se jäähtyi. He mää­rä­si­vät tulen asumaan maan sisässä, jotta maan pinta olisi tur­val­li­nen kulkea. Ensimmäinen luotu eläin oli kame­leont­ti, jonka tehtävä oli kokeilla maan­kuo­ren kes­tä­vyyt­tä. Sen jälkeen luotiin käärmeet kokei­le­maan oliko maan pinta kyllin viileä. Naba Zid-Wendé loivat ihmiset mustiksi, sillä musta on voimakas väri: Ja erot­taak­seen ihmiset aurin­gos­ta, joka on punainen ja kuusta, joka on valkoinen.

Kuva: William Blake, 1794.

Hopi-inti­aa­nien myto­lo­gias­sa alussa oli ääretön tyhjyys, ja siellä vain luoja nimeltä Taiowa. Aikaa, muotoa ja elämää ei ollut olemassa kuin Taiowan mielessä. Ääretön luoja loi äärel­li­sen toimijan nimeltä Sotuknang, joka keräsi ääret­tö­myy­des­tä mate­ri­aa­lia, ja loi niistä yhdeksän maailmaa vesineen ja tuulineen. Kun perus­e­le­men­tit olivat valmiina, Sotuknang sai teh­tä­väk­si luoda elämää. Tätä varten hän loi ensin Hämähäkkinaisen, jolle antoi elämän luomisen voiman. Tämä loi syljestä ja maasta kaksi olentoa, joiden tehtävä oli mennä maailman napoihin ja pitää maailma pyö­ri­mäs­sä. Hämähäkkinainen loi kaiken elävän maailmaan. Viimeiseksi tulivat ihmiset, jotka hän teki valkoisen, keltaisen, punaisen ja mustan maan sekä syljen sekoituksesta.

Kreikkalainen luo­mis­ker­to­mus on täynnä väkeä. Ensimmäinen hahmo on Kaaos, josta syntyi Gaia eli maa. Seuraavaksi syntyivät Tartaros — paikka, johon kuolleet sielut tuo­mit­tiin — ja Eros eli rakkaus. Myös Erebos eli pimeys ja Nyx eli yö syntyivät alussa, ja heidän rakas­te­lun­sa hedelmänä syntyivät Aether eli ilma ja Hemera, päivä. Gaia synnytti Uranuksen, täh­ti­tai­vaan sekä vuoristot ja meren nimeltä Pontos. Sitten Gaia makasi lapsensa Uranuksen kanssa ja synnytti Okeanoksen, maailmaa ympä­röi­vän meren. Gaia ja Uranus saivat 12 lasta, titaanit, joita kaikkia Uranus inhosi. Nuorin titaa­neis­ta leikkasi isältään suku­puo­lie­li­met irti ja paiskasi ne meren, ja meren vaahdosta syntyi rakkauden jumalatar Afrodite.

Wichita-inti­aa­nien luo­mis­myy­tin mukaan alussa ei ollut aurinkoa, tähtiä tai mitään muutakaan nykyisin tun­nis­tet­ta­vis­sa olevaa asiaa. Pitkään ainoa ihminen oli Mies-joka-ei-koskaan-ollut-Maan-päällä. Hän loi kaiken. Luodessaan maapallon hän loi maan ja veden, mutta ne eivät olleet toi­sis­taan erillään ja kaik­kial­la oli yhä pimeää. Hän loi miehen nimeltä Mies-jolla-oli-Voima-Kantaa-Valoa ja naisen, jota kutsutaan nimellä Kirkas-Hohtava-Nainen. He näkivät unessa kaikki asiat, joita he tar­vit­si­si­vat, ja aamulla heidän herätessä unet olivat käyneet toteen. Kirkas-Hohtava-Nainen sai mais­sin­täh­kän ja tiesi, että se tulisi olemaan tule­vai­suu­den suku­pol­vien ruokaa.

Intian iki­van­hois­sa Upanishad-kir­joi­tuk­sis­sa alussa ei ollut ker­ta­kaik­ki­aan mitään. Tämä Ei-mikään toivoi itselleen itseyttä ja loi itselleen mielen. Sen liik­keis­tä syntyi vesi, ja veden vaahdosta maa. Ei-mikään kävi lepoon maan päälle, ja sen valosta syntyi tuli. Lopuksi se jakoi itsensä kolmeen osaan: tuleen, aurinkoon ja ilmaan. Alussa maailma oli siis vain sen oma olemus, joka sitten otti ihmisen muodon. Ihmiseksi tultuaan se oli kuitenkin yksi­näi­nen, joten se halkaisi itsensä kahtia. Näistä täy­del­li­ses­ti toisiinsa sopivista osista tuli mies ja vaimo, ja heidän lii­tos­taan maailman ihmiset.

Naista alkoi kuitenkin pian askar­rut­taa se, että hän oli pari­tel­lut miehen kanssa, jonka osa hän oli vielä hetkeä aiemmin ollut. Nainen halusi piiloutua, jotta parit­te­lua ei tapah­tui­si uudelleen. Hän muutti itsensä lehmäksi, mutta miespä muutti itsensä häräksi ja paritteli lehmän kanssa — ja niin saivat alkunsa lehmät. Nainen yritti uudestaan muut­ta­mal­la itsensä tammaksi — mutta mies muuttui oriksi, ja taas uusi eläinlaji sai alkunsa. Näin syntyivät kaikki maailman eläimet.

Myyttejä jokaiselle kansalle

Ylläoleva on tietenkin vain pienen pieni otos kaikista maailman luo­mis­ker­to­muk­sis­ta. Folkloristit, kie­li­tie­teil­jät, ant­ro­po­lo­git ja kult­tuu­rin­tut­ki­jat ovat yrit­tä­neet luo­ki­tel­la luo­mis­myyt­te­jä monin eri tavoin. Myyttejä on yhtä paljon kuin kan­so­ja­kin, ja monet niistä ovat aikojen saatossa ehtineet jo kadota, unohtua ja muuttua.

Kaikista luo­mis­ker­to­muk­sis­ta löytyy selitys maa­il­man­kaik­keu­den luo­mi­sel­le, nykyisin asut­ta­mam­me maailman synnylle ja ihmisten alku­pe­räl­le. Ajatus siitä, että tietyn tyyppiset luo­mis­myy­tit tuot­tai­si­vat tie­tyn­lais­ta kult­tuu­ris-psy­ko­lo­gis­ta raken­net­ta, on kiin­nos­ta­nut monia.

Luomismyytit saattavat myös selittää ja oikeuttaa yhteis­kun­ta­jär­jes­tys­tä. Toisinaan niistä käy ilmi ihmisen ylivalta eläimiin nähden ja toisinaan suku­puol­ten välinen työnjako, tai kuten intia­lai­sen myytin tapauk­ses­sa, miehen ylivalta naiseen. Kollektiivisten, kan­sal­lis­ten tai etnisten iden­ti­teet­tien mää­rit­te­li­jä­nä myyteillä on valtaa, ja niitä on käytetty ja käytetään myös poliit­ti­ses­ti. Kalevalalla on ollut mer­kit­tä­vä rooli suo­ma­lai­sen iden­ti­tee­tin ja itse­näi­syy­den muotoutumisessa.

Kirjoittajat

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta ja tiedeviestijä. Ottaa mielellään vastaan kirjoittamiseen, tekstien toimittamiseen ja tutkimuspohjaisen tiedon yleistajuistamiseen liittyviä tehtäviä.


Saara Toukolehto on AntroBlogin vastaava päätoimittaja. Saaran antropologisia kiinnostuksen kohteita ovat mm. maahanmuuton, arvojen, moraalin ja ”hyvän elämän” -käsitteen tutkimus integraatiopolitiikan viitekehyksessä, joiden parissa hän viimeistelee parhaillaan väitöskirjatutkimusta Groningenin yliopistolle.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Kommentit

 • Daniel Malinen 5.10.2018 klo 21:20

  Kalevalan versio lio­mis­ker­to­muk­ses­ta ei ole “puhdas” vaan Lönruttin vahvasti muokkaama. Sille voidaan antaa ikää kor­kein­taan se sama mikä Kalevalallekkin. Jos haluaa tutustua niihin “puh­tai­siin” kannattaa ennemmin tutustua SKVR:n säh­köi­seen arkistoon, esi­mer­kik­si useimmin myytin lintu ei edes ole Kalevalasta tuttu Sotka vaan kokko tai pääskynen. Polviteemakin nousee noissa runoissa esiin harvemmin ja useimmin kyse on ihan taval­li­ses­ta mättäästä joita välillä saattaa olla kolme tai “luo­ja­lin­nun” pesä saattaa myös ykskaks ollakkin laivan mastossa. Munien hajottua apuun kutsutaan aina seppä joka auttaa hara­voi­maan palaset kokoon ja takomaan niistä taivaankantta.

  Vastaa
 • kimmo koivisto 25.9.2019 klo 14:33

  Varsin hienosti asiaan pereh­ty­nyt juttu! Mutta ovatko myytit vain este ihmisen ajattelun tiellä! Minä olen tätä mieltä enemmän nykyään kuin mil­loin­kaan ennen, Opiskelen itsekseni filo­so­fi­aa nykyisin ja olen jät­tä­mäs­sä hyvästejä myyteille ja myto­lo­gioil­le. Ne eivät tarjoa muuta kuin väki­val­tai­sel­la tavalla luodun maailman jonka luojana useim­mi­ten on vain mas­ku­lii­ni­nen, valkoinen uros tai kreik­ka­lai­nen veis­tok­sel­li­nen ja plas­til­li­nen heeros…

  Vastaa
  • Juha Antero Häikiö 17.9.2021 klo 18:45

   Hei Kimmo!
   Älä heitä pois myto­lo­gi­aa ja myyttejä.. niissä on olemuksen siru.
   Ne ovat meidän kaikkien “juuria”
   Ja juu­ret­to­muus on nyky­päi­vän ongelma
   Filosofia on sangen nuorta ja pohjaa paljon van­hem­piin kult­tuu­rei­hin… Platon ei ollut ensim­mäi­nen filosofi maa­il­mas­sa, eikä viimeinen

   Vastaa
 • Aisla 28.2.2020 klo 12:17

  Eikö olisi hyvä tunnistaa se seikka tässä yhtey­des­sä, että Kalevalan tarinat on kerätty kar­ja­lai­sil­ta runon­lau­la­jil­ta, koska rajan tällä puolen lau­lu­pe­rin­ne oli enim­mäl­tään kuollut jo 1600 – 1700 ‑luvuilla?

  Vastaa
  • Daniel 23.4.2022 klo 23:05

   Runoja kerättiin mm. Peräpohjan, Suomen maa­kun­tien, Viron, Vienan, Aunuksen, ja Inkerin alueilta eivätkä kaikki runot ole edes Lönnrotin keräämiä. Lönnrot hyödynsi runsaasti myös muidenkin kerääjien (ketun esi­mer­kik­si D. E. D. Europaeus) muis­tiin­pa­no­ja, jotka auttoivat Lönnrutia työs­tä­mään eepostaan. Lönnrotin ensim­mäi­nen Kalevala (1835) muo­dos­tet­tiin pää­asias­sa Hämeen, Savon ja Valamon alueilta kerä­tyis­tä kat­kel­mis­ta. Vienaan ja Aunukselle Lönnrot suuntasi vasta 7. ja 10. runo­mat­kal­laan (1836−37 ja ). Ja 11. matkan Lönnrot suuntasi puo­les­taan Inkeriin, Viroon, Vatjan, Liiviin ja Saarenmaalle (1844) ja mm. auttoi Kalevipoeg ‑eepoksen teke­mi­ses­sä. Lönnrot julkaisi viidennen ja lopul­li­sen Kalevalan vuonna 1849.

   Vastaa
 • Moolah 9.11.2020 klo 12:03

  Great infor­ma­tion.

  Vastaa
 • Juha Antero Häikiö 17.9.2021 klo 18:46

  Hei Kimmo!
  Älä heitä pois myto­lo­gi­aa ja myyttejä.. niissä on olemuksen siru.
  Ne ovat meidän kaikkien “juuria”
  Ja juu­ret­to­muus on nyky­päi­vän ongelma
  Filosofia on sangen nuorta ja pohjaa paljon van­hem­piin kult­tuu­rei­hin… Platon ei ollut ensim­mäi­nen filosofi maa­il­mas­sa, eikä viimeinen

  Vastaa
 • Pasi Ensio Vatanen 3.11.2021 klo 02:58

  Teoria maapallon syn­ty­mäs­tä ja sen jäl­kei­sis­tä tapah­tu­mis­ta. Maapallo syntyi alku­rä­jäh­dyk­ses­tä jolloin isotähti tai planeetta tuhoutui tai muutti suuntaa pois päin aurin­gos­ta. Tarpeeksi kauaksi kul­jet­tu­aan alkoi maa­pal­lol­la syntyä elämää. Tarpeeksi kauaksi aurin­gos­ta kul­jet­tu­aan lämpötila alkoi laskea maa­pal­lol­la ja alkoi jääkausi. Jääkausi loppui koska auringon vetovoima alkoi vetämään maapalloa takaisin. Olemme sen jälkeen kulkeneet lähem­mäk­si ja lähem­mäk­si aurinkoa. Tämä selit­täi­si ilmaston läm­piä­mi­sen koko ajan vähitelle. Joskus olemme niin lähellä aurinkoa että sen lämpö tuhoaa maapallon.

  Vastaa
 • material gwrol 28.4.2022 klo 11:41

  tää on tosi kiinnostavaa.

  Vastaa
  • Botti58 29.4.2022 klo 11:13

   todella kiin­nos­ta­va oppilaille

   Vastaa
 • Tuija Savolahesta 29.4.2022 klo 11:24

  Kiitos tästä ihaanasta luke­mi­ses­ta! Piristi päivääni :)

  Vastaa
 • Tuija Savolahesta 29.4.2022 klo 11:28

  Kiitos tästä ihaanasta luke­mi­ses­ta! Piristi päivääni :) LOVE YOUUUU :))))

  Vastaa
 • nun­na­bitch 29.4.2022 klo 11:28

  Hellou! Tämä oli tosi hyvää luo­ke­mis­ta mie­les­tä­ni! Mutta ei ollut niin paljon minuun mieleen asioita.

  Vastaa
 • TaikuriTuija 29.4.2022 klo 11:31

  Kiitos tästä ihaanasta luke­mi­ses­ta! Piristi päivääni :) LOVE YOUUUU :))))

  Vastaa

Lue myös nämä:

Koira on kulkenut kanssamme muinaisilta leirinuotioilta vahtimaan modernin yhteiskunnan rajoja, osaksi tarinoitamme ja pitämään seuraa yksin jääneille vanhuksille. Kuluttamiseen keskittyvässä yhteiskunnassamme koirasta on lisäksi tullut tuote, jolle myös ostetaan tavaroita ja palveluita.