Passio filippiiniläiseen tapaan

Filippiineillä pit­kä­per­jan­tain kär­si­mys­näy­tel­män päät­teek­si halukkaat kristityt ris­tiin­nau­li­taan. Kyse on Kristuksen kär­si­myk­sen ja kuoleman imi­taa­tios­ta, johon liittyvät myös ristin kan­ta­mi­nen ja itsen ruoskinta. Osallistujat osoit­ta­vat näin kii­tol­li­suut­taan tai pyytävät syntien anteek­sian­ta­mis­ta.

Vuosittain useat kymmenet omis­tau­tu­neet ris­tiin­nau­li­taan. Monet käyvät rituaalin läpi vuo­sit­tain, toiset jo lähes 30 vuoden ajan. Eräs pit­kä­ai­kai­nen osal­lis­tu­ja on osoit­ta­nut kii­tol­li­suut­ta Jumalalle vuodesta 1990 lähtien, jolloin hänen vaimonsa ja lapsensa sel­viy­tyi­vät vaikeasta syn­ny­tyk­ses­tä.

Myös useat naiset, varsinkin paran­ta­jat, käyvät läpi ris­tiin­nau­lit­se­mi­sen. Tapahtuma on äärim­mäi­nen Kristuksen kohtalon imitointi, jossa pyritään tuomaan hänen kuo­le­man­sa hetki läs­nä­ole­vak­si. Myös yleisön läs­nä­olol­la ja emo­tio­naa­li­sel­la osal­lis­tu­mi­sel­la on tärkeä osuus.

Katolinen kirkko vastustaa perin­net­tä, joka on vastoin oppia kehosta temp­pe­li­nä. Terveysministeriö muis­tut­taa har­joit­ta­jia jäyk­kä­kou­ris­tus­ro­kot­tees­ta ja naulojen ste­ri­loin­nis­ta. Lääkintäjoukot ovat paikalla hoi­ta­mas­sa osal­lis­tu­jia koitoksen jälkeen.

Historiallisesti Filippiineillä ritu­aa­li­nen imitointi on voi­maan­tu­mi­sen keino niille, joilla ei ole valtaa. Sekä 1500-luvulla saa­pu­nei­den espan­ja­lais­ten val­loit­ta­jien että myöhemmin tulleiden yhdys­val­ta­lais­ten tuomia kult­tuu­ri­piir­tei­tä ja tapoja imi­toi­daan eri yhteyk­sis­sä. Espanjalaiset toivat mukanaan ruos­ki­mi­sen hartauden muotona, ja sen har­joit­ta­mi­nen vakiintui pian osaksi pää­siäis­viik­koa. 1961 toteu­tet­tiin ensim­mäi­nen ris­tiin­nau­lit­se­mi­nen, jossa pyr­ki­myk­se­nä oli päästä lähemmäs Kristusta.

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Luurankohahmot ovat ilmenneet erilaisissa muodoissa meksikolaisessa symboliikassa kansallisvaltion historian aikana. Hahmot ovat erityisen esillä Kuolleiden päivän juhlinnassa, joka on iloista ja edesmenneitä kunnioittavaa. Populaarikulttuurin nauravaan luurankoon suhtaudutaan leikillisesti kuin vanhaan ystävään.

Kipu on asia, jota ihminen yleensä välttelee. Ihmislajin edustajia löytää silti muun muassa kävelemästä tulisilla hiilillä ja roikkumasta selkänahkaan työnnettyjen lihakoukkujen varassa köysistä - omasta tahdostaan. Miksi? Vapaaehtoisen kivun ympärille rakentuu monia kiinnostavia tapoja.

Karibianmeren saarille saapuneet espanjalaiset valloittajat pyrkivät selvittämään 1500-luvun alussa, onko paikallisilla sielua. Kysymys oli keskeinen löytöretkien kannalta, sillä vain ihmisiä joilla on sielu, voidaan käännyttää kristinuskoon. Saarten paikallisia asukkaita taas kiinnosti tutkia valloittajien ruumiita. He hukuttivat saapuneita ja tarkkailivat, mätänevätkö kehot kuoleman jälkeen.