Passio filippiiniläiseen tapaan

Filippiineillä pit­kä­per­jan­tain kär­si­mys­näy­tel­män päät­teek­si halukkaat kristityt ris­tiin­nau­li­taan. Kyse on Kristuksen kär­si­myk­sen ja kuoleman imi­taa­tios­ta, johon liittyvät myös ristin kan­ta­mi­nen ja itsen ruoskinta. Osallistujat osoit­ta­vat näin kii­tol­li­suut­taan tai pyytävät syntien anteek­sian­ta­mis­ta.

Vuosittain useat kymmenet omis­tau­tu­neet ris­tiin­nau­li­taan. Monet käyvät rituaalin läpi vuo­sit­tain, toiset jo lähes 30 vuoden ajan. Eräs pit­kä­ai­kai­nen osal­lis­tu­ja on osoit­ta­nut kii­tol­li­suut­ta Jumalalle vuodesta 1990 lähtien, jolloin hänen vaimonsa ja lapsensa sel­viy­tyi­vät vaikeasta syn­ny­tyk­ses­tä.

Myös useat naiset, varsinkin paran­ta­jat, käyvät läpi ris­tiin­nau­lit­se­mi­sen. Tapahtuma on äärim­mäi­nen Kristuksen kohtalon imitointi, jossa pyritään tuomaan hänen kuo­le­man­sa hetki läs­nä­ole­vak­si. Myös yleisön läs­nä­olol­la ja emo­tio­naa­li­sel­la osal­lis­tu­mi­sel­la on tärkeä osuus.

Katolinen kirkko vastustaa perin­net­tä, joka on vastoin oppia kehosta temp­pe­li­nä. Terveysministeriö muis­tut­taa har­joit­ta­jia jäyk­kä­kou­ris­tus­ro­kot­tees­ta ja naulojen ste­ri­loin­nis­ta. Lääkintäjoukot ovat paikalla hoi­ta­mas­sa osal­lis­tu­jia koitoksen jälkeen.

Historiallisesti Filippiineillä ritu­aa­li­nen imitointi on voi­maan­tu­mi­sen keino niille, joilla ei ole valtaa. Sekä 1500-luvulla saa­pu­nei­den espan­ja­lais­ten val­loit­ta­jien että myöhemmin tulleiden yhdys­val­ta­lais­ten tuomia kult­tuu­ri­piir­tei­tä ja tapoja imi­toi­daan eri yhteyk­sis­sä. Espanjalaiset toivat mukanaan ruos­ki­mi­sen hartauden muotona, ja sen har­joit­ta­mi­nen vakiintui pian osaksi pää­siäis­viik­koa. 1961 toteu­tet­tiin ensim­mäi­nen ris­tiin­nau­lit­se­mi­nen, jossa pyr­ki­myk­se­nä oli päästä lähemmäs Kristusta.

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Taikauskon olemassaolo hämmentää vuosikymmenestä toiseen. Miksi enteisiin ja amuletteihin turvaudutaan edelleen, tutkimustiedosta ja koulutuksesta huolimatta? Perinteiset uskomukset, onnen varmistelu ja maagiset yhteydet saavat voimansa intuitiosta, sosiaalisuudesta ja tunteista. Kaikkia toimiamme ei ensisijaisesti ohjaa tieto.

“Kansa on puhunut – pulinat pois”, totesi väistyvä pääministeri Juha Sipilä, kun eduskuntavaalien tulos selvisi Yleisradion suorassa tv-lähetyksessä. Vaalivalvojaiset on merkittävä mediatapahtuma, jonka puitteissa jännitetään poliittisen vallan vaihtumista sekä rituaali, joka kestonsa ajaksi yhdistää sekä poliittisen eliitin että tavalliset kansalaiset yhtenäiseksi kansakunnaksi.

Ruandan kansanmurhasta tuli huhtikuussa kuluneeksi 25 vuotta. Menehtyneitä surraan vuotuisen muistokävelyn ja kynttiläseremonian lisäksi nykyisin myös twiittaamalla. Sureminen ja muistaminen ovat tärkeitä osia valtion uudelleenrakentamisessa.