Juomarahan antamisen taito

Matkalla uudessa maassa joutuu usein miet­ti­mään, kuuluuko juo­ma­ra­haa antaa ja minkä verran. Mitä tip­paa­mi­nen edustaa?

Tippi ei ole maksu, sillä se annetaan jo maksetun tuotteen tai palvelun päälle. Se ei ole lahjus, koska sillä ei haeta lisä­pal­ve­lui­ta. Se ei ole hyvän­te­ke­väi­syyt­tä eikä myöskään var­si­nai­ses­ti lahja. Jos tippiä kuuluisi jättää, sen puute kertoo asiakkaan sivis­ty­mät­tö­myy­des­tä ja voi loukata palvelun tarjoajaa. Tippi väärässä paikassa taas aiheuttaa sosi­aa­li­ses­ti epä­mu­ka­via tilan­tei­ta. Rahan antaminen polii­sil­le on lahjus, paitsi jos kons­taa­pe­li itse pyytää sitä, jolloin kyse on kor­rup­tios­ta. Tipin antaminen deitille onnis­tu­nei­den treffien jälkeen taas ei luul­ta­vas­ti ole hyvä idea. Tippi ei ole pelkkää rahaa: se on sosi­aa­lis­ta valuuttaa. 

Japanissa tipin anto on loukkaus. Työntekoon liittyy japa­ni­lai­ses­sa kult­tuu­ris­sa paljon arvok­kuut­ta. Ihmisen oletetaan tekevän työnsä mah­dol­li­sim­man hyvin, ja jokainen työ­suo­ri­tus on itsessään arvokas. Tipin jät­tä­mi­nen vähentää tätä arvoa. Se häpäisee työn­te­ki­jän vih­jaa­mal­la, että työn arvokkuus ei riitä hänelle.

Juomaraha on brit­ti­läi­sen aris­to­kra­tian tapa 1700-luvulta — siis peräisin luok­kayh­teis­kun­nas­ta. Se onkin usein kään­tei­ses­ti sidottu arvoon ja luokkaan. Korkeimmat tipit löytyvät amma­teis­ta, joissa palkka ja arvostus on matalin. Esimerkiksi strippari saattaa elää pelkillä tipeillä. 

Pohjoismaissa tipataan maailman vähiten. Hyvinvointivaltio saattaa osaltaan selittää tätä: työstä on tarkoitus saada riit­tä­väs­ti rahaa elämiseen. Tipin ei ajatella olevan vält­tä­mä­tön osa toi­meen­tu­loa. Sen antaminen saat­taa­kin tehdä pii­lo­tet­tu­ja tuloeroja ikävällä tavalla näkyviksi.

Kirjoittaja

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, ja valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Ninnu työskentelee Helsingin yliopistolla Crosslocations-tutkimushankkeen projektikoordinaattorina sekä tiedeviestinnän konsulttitehtävissä, ja pohtii mieluusti avaruusmatkailua ja ihmismielen notkeutta.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Ilmastonmuutoksen myötä laajoja tuhoja aiheuttavista metsäpaloista on tullut maailmanlaajuinen ongelma. Indonesian Keski-Kalimantanilla ne ovat aiheuttaneet toistuvan ympäristökriisin, joka näkyy paikallisten arjessa ja kyvyssä suunnitella tulevaisuuttaan.

Koillis-USA:ssa eräs uusi öljyputki on kaavoitettu kulkemaan alkuperäiskansojen pyhien maiden halki. Lokakuussa 2019 öljy-yhtiö Enbridge ilmoitti hyvityksenä luovuttavansa alueen alkuperäisväestölle täyden kontrollin reitin viimeisestä 30 kilometristä. Osuuden, jota projektissa kutsutaan nimellä Peace Pipeline, ottaa haltuunsa Indigenous Pipeline Council, IPC.