Intian pilveä polttavat joogit

Intiassa joogit polttavat pilveä. Joogan har­joit­ta­mi­nen liittyy yleensä sadhujen eli pyhien askeet­tien elä­män­ta­paan. Sadhut tunnistaa koris­teel­li­sis­ta kas­vo­maa­lauk­sis­ta, pitkästä parrasta ja ras­toit­tu­neis­ta hiuksista. Usein heidän ympä­ril­lään leijuu kan­na­bik­sen makea tuoksu.

Kannabiksesta val­mis­te­tun charaksen polt­ta­mi­nen kuuluu monien sadhujen elämään. Käytännöllä on myyttiset juuret: joogien herrana pidetty Shiva polttaa myto­lo­gi­ses­sa kuvas­tos­sa charasta chillum-nimisestä piipusta yhtenään. Sadhujen henkinen harjoitus sisältää joitakin meillekin tuttuja joogan ele­ment­te­jä, kuten asanoita. Nämä ovat kuitenkin vain osa askeet­tis­ta har­joi­tus­ko­ko­nai­suut­ta, joka koostuu kehon ja mielen toi­min­to­jen hal­lin­nas­ta.

Asketismissa elävillä sadhuilla ei ole juurikaan omai­suut­ta. He syövät niukasti ja pidät­täy­ty­vät yleensä sek­su­aa­li­suu­des­ta. Ruumiillinen asketismi voidaan viedä hyvin pitkälle. Sadhu saattaa kiel­täy­tyä istumasta tai käymästä makuulle, ja viettää elämänsä seisten. Toinen kuuluisa menetelmä on nostaa käsi ilmaan ja pitää se siellä, kunnes se surkastuu pai­koil­leen. Seksuaalisuuden hallintaa osoi­te­taan kie­rit­tä­mäl­lä penis kepin tai miekan ympärille, sitomalla siihen ketjuja tai nos­te­le­mal­la painavia esineitä sen avulla. Näin sadhu osoittaa ohjan­neen­sa sek­su­aa­lie­ner­gian pois sukue­li­mis­tä ja saa­vut­ta­neen­sa yli­luon­nol­li­sia voimia.

Sadhujen näyttävä, radikaali suhde kehoonsa erottaa heidät taval­li­sis­ta ihmisistä ja tuo heidän henkisen arvo­val­tan­sa näkyväksi. Heitä on nyky-Intiassa arvioiden mukaan 2 – 4 miljoonaa, 0,5 % väestöstä. Pyhien askee­tik­ko­jen merkitys on kuitenkin vähen­ty­nyt, ja charaksen polt­ta­mis­ta­kin pidetään yhä useammin osoi­tuk­se­na vain teko­py­hyy­des­tä.

  1. Matti Rautaniemi. Erakkomajoista kun­to­sa­leil­le — miten jooga valloitti maailman. 2015.

Kirjoittaja

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, ja valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Ninnu työskentelee antropologian popularisoinnin lisäksi tiedeviestinnän parissa myös muissa kuvioissa, ja pohtii mieluusti avaruusmatkailua, historiaa ja ihmismielen notkeutta.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Eräs intialainen ele on erityisen hämmentävä. Intialainen keskustelukumppani saattaa heiluttaa päätään puolelta toiselle, joko pehmeästi tai pontevammin. Kyseessä ei ole nyökkäys, vaan tasainen ja jatkuva liike, kuin vaakatasossa oleva kahdeksikko. Elettä on mahdoton olla huomaamatta Intiassa ollessa, ja se hämmentää sekä matkailijoita että intialaisten kanssa työskenteleviä.

Suomen luontokeskus Haltian johtaja Tom Selänniemi tunnetaan turismin tutkijana, Aurinkomatkojen entisenä toimitusjohtajana ja kestävän matkailun asiantuntijana. Työkentällä-haastattelussa hän kertoo, miksi matkailu on niin koukuttavaa, miten tutkimuksesta tulee bisnestä ja kuinka matkailu muuttuu luonnonsuojeluksi.

Naisen tulee olla neitsyt avioituessaan, ajatellaan monin paikoin ympäri maailmaa. Naisen neitsyys liitetään usein miehen kunniaan, ja siitä luopunut nainen voidaan nähdä arvottomana kunnian lokaajana. Neitsyyden todisteena pidetään immenkalvoa, joka voidaan rakentaa plastiikkakirurgian keinoin.