Kuvatut kulttuurit — Johdatus visuaaliseen antropologiaan

Millaisin mene­tel­min kult­tuu­rin kuval­li­suut­ta voidaan tutkia? Kuinka visu­aa­li­set sisällöt kyt­key­ty­vät ihmisen, kult­tuu­rin ja yhteis­kun­nan parempaan ymmärtämiseen?

Visuaalinen ant­ro­po­lo­gia tutkii kuvia ja visu­aa­li­suut­ta kult­tuu­ri­si­na ilmiöinä sekä maailman tar­kas­te­le­mi­sen muotoina. Kuvatut kult­tuu­rit käsit­te­lee tut­ki­mus­his­to­ri­aa, visu­aa­li­sen ant­ro­po­lo­gian tut­ki­mus­me­to­de­ja ja kuva-aineis­to­jen ana­lyy­si­me­ne­tel­miä. Tekstit avaavat näkymiä alan kes­kei­siin tut­ki­mus­käy­tän­töi­hin ja kehi­tys­suun­tiin. Huomiota saavat elokuvien ja valo­ku­vien ohella kuvaajien ja kuvat­ta­vien suhteet, digi­taa­li­suus, kuva-aktivismi, kent­tä­tut­ki­muk­sen mene­tel­mät sekä kuva-aineis­to­jen arkis­toin­ti ja hallinta.

Kuvatut kult­tuu­rit avaa tuoreita näkö­kul­mia visu­aa­li­seen ant­ro­po­lo­gi­aan. Se on tar­koi­tet­tu kor­kea­kou­luo­pe­tuk­sen oppi­kir­jak­si ja luke­mis­tok­si eri tie­tee­na­loil­le. Kirjoittajat tulevat visu­aa­li­sen ant­ro­po­lo­gian kan­sal­li­ses­ta ja kan­sain­vä­li­ses­tä eturivistä.

Kirjan voi tilata SKS:n kirjakaupasta

Kirjailija: Jari Kupiainen; Liisa Häkkinen
Kustantaja: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Kieli: Suomi
Sivumäärä: 250
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Julkaisuvuosi: 2017

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Alkoholismi on kansansairaus, jonka julkinen keskustelu pyörii rajoitusten ympärillä sen sijaan, että puhuttaisiin tunteista tai ihmisistä sairauden takana. Toimittaja Johanna Pohjolan tietokirja ‘Isä pullossa – Matka alkoholistin mieleen ja maailmaan’ pureutuu alkoholismin inhimilliseen puoleen. Haastattelussa hän kertoo sukelluksestaan alkoholiriippuvuuden maailmaan.

Strategiakonsultti Mikko Leskelältä julkaistiin lokakuun alussa teos ‘Bisnesantropologia ja muut ihmistieteet strategiatyössä’. Nimensä mukaisesti kirja valottaa, miten yritysten strategiatyö on muuttunut, miten ihmistieteellisellä osaamisella voidaan selvittää strategiatyön vaikeimpia kysymyksiä ja miten ihmistieteellistä konsultointia käytännössä tehdään. Design-antropologi Anna Haverinen tarttuu teokseen kirja-arvostelussa.