Siirry suoraan sisältöön

Osa vaihdevuosioireista syntyy korviemme välissä

Kuukautisten loppuminen on universaali noin 50-vuotiaiden naisten kokemus. Kun kuukautiset loppuvat, nainen ei voi enää tulla raskaaksi. Mahdollisen käytössä olevan ehkäisyn lopettamisen nähdään olevan turvallista, kun viimeisistä kuukautisista on kulunut vuosi. Vaihdevuosiaikana naiset voivat saada erilaisia oireita muun muassa kehon hormonaalisten muutosten myötä. Ehkä yleisimmin keskustelun aiheena ovat ”kuumat aallot” ja seksuaalisen halun puute.

Yleisellä tasolla puhutaan naisten kuukautisista, ja niiden loputtua naisten vaihdevuosista tai menopaussista, vaikka todellisuus voi joskus olla hyvin moninainen. Voi olla, että kaikilla naisilla ei ole kuukautisia. Lisäksi on hyvä tiedostaa, että kuukautisvuotoa voi olla myös henkilöillä joilla on kehossaan kohtu ja munasarjat, oli heidän kokemuksensa sukupuolestaan mikä tahansa. Yksilöllisistä eroista ja sukupuolen moninaisuudesta huolimatta käsittelen tässä tekstissäni nimenomaan naisten vaihdevuosia.Olen huomannut seksuaalineuvontatyössäni paljon eroja vaihdevuosiin suhtautumisessa ja niihin liitetyissä oireissa eri kulttuurien edustajien välillä. Kaikissa kulttuureissa ei välttämättä yhdistetä vaihdevuosiin mitään oireita. Lisäksi vaihdevuosia vastaavaa käsitettä ei löydy kaikista kielistä. Tämä huomio on herättänyt minussa vuosien aikana monia kysymyksiä.

Otin asiasta hieman selvää, ja kokosin tähän mielestäni mielenkiintoisimpia huomioita vaihdevuosiin liittyvien asenteiden ja merkitysten sekä vaihdevuosioireisiin liittyvien erojen näkökulmista. Erityisesti minua kiinnostaa korreloiko negatiivinen suhtautuminen vaihdevuosiin pahempien vaihdevuosioireiden kanssa. Miksi joidenkin kulttuurien edustajien keskuudessa vaihdevuosioireita esiintyy enemmän kuin toisten? Onko osa vaihdevuosioireista vain korviemme välissä?

Kuva: riccardoce, Flickr.com (CC BY-NC 2.0)

Vaihdevuosien negatiivinen sävy

Suomessa vaihdevuosiin on suhtauduttu eri aikoina eri tavoin. Eräs haastattelemani 1980-luvun alussa vaihdevuosi-ikäinen ollut nainen kertoi, että tuolloin naiselle vain kerrottiin, että kuukautiset loppuvat. Vaihdevuodet siis nähtiin luonnollisena vaiheena ikääntyvän naisen elämässä. Oireista ei puhuttu eikä niihin myöskään ollut saatavilla apteekista lääkkeitä.

Medialla ja lääkkeillä on tutkittu olevan vahva vaikutus naisten näkemyksiin vaihdevuosista. Länsimaisessa mediassa näkee usein esimerkiksi mainoksia vaihdevuosioireiden hoitoon tarkoitetuille lääkkeille. Mainosten viestinä usein on, että minkäänlaista epämiellyttävää tunnetta ei tarvitse sietää. Tämän vuoksi monet saattavat nähdä vaihdevuodet elämänvaiheena, jota tulee hoitaa, eikä niinkään luonnollisena asiana, jonka kanssa vain pitää elää. Lisäksi tänä päivänä länsimaisissa kulttuureissa on yleistä, että vaihdevuosia pidetään epämiellyttävänä vanhan iän merkkinä. Vaihdevuodet siis kuvastavat vanhuutta, jota kulttuurissamme ei arvosteta yhtä paljon kuin nuoruuteen ja hedelmällisyyteen liitettyä fyysistä kauneutta ja seksuaalista puoleensavetävyyttä.

Tämän myötä vaihdevuosi-ikäisiä naisia saatetaan pitää seksuaalisesti haluttomampina kuin naisia, jotka eivät vielä ole vaihdevuosi-iässä. Seksuaalisen halun puute vaihdevuosi-iässä voi johtua naishormoni estrogeenin vähenemisestä kehossa. Sen seurauksena esimerkiksi emättimen limakalvot ohentuvat ja kuivuvat, minkä myötä yhdynnästä voi tulla hyvinkin kivuliasta – varsinkin, jos yhdynnässä ei käytetä liukuvoidetta.

Myös muissa kuin länsimaisissa kulttuureissa vaihdevuodet voidaan nähdä negatiivisena. Esimerkiksi Intian, Iranin ja Afrikan maaseuduilla joissain yhteisöissä hedelmällisyyttä ja isoja perheitä saatetaan pitää niin suuressa arvossa, että vaihdevuosi-ikäiset naiset saattavat pelätä miehen ottavan itselleen uuden hedelmällisessä iässä olevan vaimon perheen laajentamisen toivossa. Tässä yhteydessä naiset yleensä kuvailevat vaihdevuosien olevan negatiivinen asia. Joskus toisen vaimon ottaminen voi kuitenkin olla myös aviomiehen ja vaimon yhteinen päätös. Tämä on yleistä esimerkiksi silloin, kun toisen vaimon ottaminen helpottaa myös ensimmäisen vaimon elämää.

Kuva: Charlton Clemens, Flickr.com (CC BY-NC-ND 2.0)

Vaihdevuodet tuovat mukanaan paremman huomisen

Kulttuureissa, joissa vanhuutta arvostetaan, vaihdevuodet nähdään usein tärkeänä riittinä kohti parempaa yhteiskunnallista statusta ja oikeuksia. Esimerkiksi Amerikan sioux-alkuperäiskansoihin lukeutuvan lakota-kansan piirissä naiset näkevät vaihdevuodet positiivisena asiana, sillä vanhuuden kautta heille aukeaa uusia mahdollisuuksia yhteisössä. Vaihdevuodet nähdään viisauden ja kypsyyden symbolina: vain vaihdevuosien jälkeen nainen voi tulla kätilöksi, harjoittaa lääketiedettä ja saada oman yhteisön miesten keskuudessa tasa-arvoisemman roolin. Naisten seksuaalisuuden ei myöskään ajatella katoavan, vaan päinvastoin vaihdevuosi-ikäisten naisten seksuaalisuutta pidetään laadultaan parempana kuin seksuaalisuutta ennen vaihdevuosi-ikää.

Samoin pohjois-Intian suurimmaksi osaksi hinduväestöstä koostuvan rajput-klaanin vaihdevuosi-ikään tulleiden naisten status yhteisössä paranee: vaihdevuosi-ikäiset naiset saavat liikkua vapaasti kylässä miestenkin keskuudessa. Tämä ei ole naisille mahdollista ennen vaihdevuosi-ikää. Hindulaisen perinteen mukaan menstruoivat naiset nähdään saastaisina epäpuhtaan kuukautisveren vuoksi. Rajput-naiset näkevätkin vaihdevuodet hyvin positiivisena vaiheena elämää, eikä niihin liitetä minkäänlaisia oireita.

Rajput-klaanin lisäksi hindulaisen perinteen ajatus menstruoivan naisen saastaisuudesta koskettaa myös osaa Nepalin naisista. Kuukautisvuodon aikana naisia pidetään esimerkiksi epäonnen tuojina ja tämän vuoksi heidät on kuukautisten aikana eristetty omiin rakennuksiinsa. Helsingin Sanomat uutisoi tämän vuoden elokuussa, että Nepalissa oli juuri kriminalisoitu naisten eristäminen kuukautisten aikana. Perinne on kuitenkin hyvin tiukassa, minkä vuoksi suuria muutoksia ei välttämättä tule lähiaikoina tapahtumaan.

Vaihdevuosi-ikä voidaan nähdä todella positiivisena myös musliminaisten keskuudessa. Sen myötä nainen voi osallistua uskonnollisiin rituaaleihin, joita hän ei ole aiemmin voinut suorittaa kuukautisten aikana. Yksi hyvä esimerkki tästä on rukoileminen.

Musliminainen on kuukautisvuodon aikana islamin uskonnon oppien mukaan epäpuhtaassa tilassa, jolloin hänen tulee pidättäytyä rukoilemiselta (kts. Koraani 2:222). Nainen saa jälleen rukoilla, kun kuukautisvuotoa ei enää tule, ja hän on tehnyt rituaalisen rukouspesun nimeltä ghusl. Ennen vaihdevuosi-ikää musliminainen ei siis voi rukoilla säännöllisesti, koska kuukautisvuoto estää tämän. Kun vaihdevuosien myötä kuukautiset loppuvat, kuukautiset eivät enää ole musliminaisen rukoilemisen esteenä.

El cambio de vida

Gloria Swanson. Kuva: Pixabay.com

Kuva: Nick Klein, Flickr.com (CC BY-NC 2.0)

On myös paljon kulttuureita, joissa vaihdevuosiin suhtaudutaan hyvinkin neutraalisti. Näissä kulttuureissa vaihdevuodet nähdään normaalina vaiheena naisen elämässä. Esimerkiksi latinalaisamerikkalaiset naiset usein puhuvat vaihdevuosista vaiheena, joka pitää vain käydä läpi ”El cambio de vida”. Australian alunperin Laosista kotoisin olevan hmong-yhteisön keskuudessa vaihdevuodet nähdään luonnollisena siirtymänä hedelmällisestä iästä hedelmättömään ikään. Hmong-kansan kielessä ei edes ole vastinetta sanalle vaihdevuodet.

Japanilaisessa kulttuurissa termiä vaihdevuodet käytetään hyvin harvoin. Ennemminkin käytetään sanaa konenki, joka kuvastaa luonnollista muutosta sekä miesten että naisten elämässä.  Japanilaisilla on tiedossa, että tämän muutoksen aikana naiset voivat kokea enemmän stressiä kuin miehet, mutta tätä stressiä ei yleensä liitetä vaihdevuosiin vaan ennemminkin muihin elämän stressitekijöihin. Esimerkiksi hartioiden jäykkyyden on tutkittu olevan yleisin japanilaisten naisten kertomista oireista, mutta se liitetään anoppien ikääntymisen myötä naisten harteille jäävän hoitotyön ja huolen lisääntymiseen.

Vaihdevuosioireet – yksilölliset ja paikalliset biologiat

Eräs haastattelemani henkilö kertoi, että vielä 13 vuotta sitten puhe vaihdevuosien hoitamisesta oli paljon nykyistä vähäisempää – yleinen vaihdevuosiin liittyvä kommentti oli vain kuumiin aaltoihin liittyvä ”huh huh, kun hikoiluttaa”. Hikoilu ja ”kuumat aallot” ovatkin yleisiä vaihdevuosioireita erityisesti länsimaissa.

Oireet voivat kuitenkin vaihdella suurestikin yksilöiden välillä. Joillain naisilla oireita ei ole juuri ollenkaan, ja toisilla ne voivat olla hyvin vaikeita ja arkielämää haittaavia. Esimerkiksi osalla hikoilu ja ”kuumat aallot” voivat haitata elämää huomattavasti, kun taas toisilla niitä ei juurikaan esiinny. Osa voi myös kärsiä esimerkiksi psyykkisistä oireista, kuten masennuksesta.

Jos länsimaissa yleisenä oireena ovat hikoilu ja ”kuumat aallot”, Japanissa ja Kiinassa naiset eivät juuri koe kuumia aaltoja. Yksi syy tähän voi olla Kiinassa ja Japanissa luontaisesti korkea kasviestrogeenipitoinen ruokavalio. Kasviestrogeeneista ja niiden vaikutuksesta vaihdevuosioireisiin on puhuttu myös suomalaisessa mediassa viime vuosina. Kuumien aaltojen puuttumista todentaa myös se, että japanin ja kiinan kielissä ei ole selvää vastinetta käsitteelle ”kuumat aallot”. Toisaalta näissä kulttuureissa on taas huomattu olevan muita oireita, joita taas ei länsimaissa yhdistetä vaihdevuosiin, kuten hartioiden jäykkyys, huimaus ja päänsärky.

Vaihdevuosioireet eivät siis ole universaaleja. Ne voivat vaihdella suurestikin eri kulttuurien edustajien keskuudessa, eikä meidän normaaleja vaihdevuosioireitamme välttämättä pidetä normaalina toisissa kulttuureissa. Antropologi Margaret Lock onkin kehittänyt termin “paikalliset biologiat” kuvaamaan tätä vaihdevuosioireiden paikallisuutta.

Joskus naisilla voi olla vaihdevuosioireita, mutta niitä ei osata sanoittaa eikä yhdistää vaihdevuosiin. Seksuaalineuvontatyössäni olen keskustellut vaihdevuosi-ikäisten somalinaisten kanssa vaihdevuosista, ja niihin usein liitetyistä oireista. Kun mainitsin yleisiksi oireiksi estrogeenin tuotannon vähentyessä emättimen limakalvojen ohentumisen ja kuivumisen sekä tämän myötä muun muassa emättimen tulehdusten lisääntymisen ja yhdynnän muuttumisen kivuliaaksi, useat naiset kokivat kertomansa perusteella ”ahaa-elämyksen”. Tämän jälkeen naiset olivat myös todella kiinnostuneita heille ennen tuntemattomasta liukuvoiteesta.

KuvaErzsèbet, Flickr.com (CC BY-NC-ND 2.0)

Osa vaihdevuosioireista syntyy korviemme välissä

Yksi merkittävä tekijä vaihdevuosioireiden eroissa on suhtautuminen vaihdevuosiin. Tutkimuksissa onkin paljastunut, että negatiivinen suhtautuminen vaihdevuosiin saattaa korreloida pahempien vaihdevuosioireiden kanssa. Tätä puoltaa myös se, että tutkimusten mukaan ennen vaihdevuosi-ikää olevat naiset stressaavat vaihdevuosista niin paljon, että heillä on pahemmat vaihdevuosioireet ennen vaihdevuosia kuin niiden aikana.

Suhtautuminen voi antaa selityksiä sille, miksi hmong-kansan naiset eivät liitä vaihdevuosiin mitään oireita, japanilaiset naiset kuvaavat oireita minimaalisiksi ja 80 % pohjoisamerikkalaisista kokee kuumia aaltoja. Hmong-kansan naisia naurattaa ajatus siitä, että länsimaissa naisilla on vaihdevuosiin liittyviä oireita. Japanilaiset naiset taas pitävät vaihdevuosioireita ”luksusnaisen” ongelmana. Heidän mukaansa vain paljon vapaa-aikaa omaavalla naisella on aikaa murehtia vaihdevuosia.

Joidenkin vaihdevuosi-ikäisten naisten seksielämä paranee. Tämä on aihe, josta puhutaan tänä päivänä mielestäni liian vähän. Tämän vuoden maaliskuussa uutisoitiin Heli Heinosta, jonka uusi kirja Venuksen vuosi oli juuri julkaistu. Kirjassa Heino kirjoittaa pitkälti omasta elämästään, jossa hän koki seksuaalisen heräämisen sekä löysi seksin ja orgasmin ilot vasta vaihdevuosi-iässä. Kirjan julkaisemisen jälkeen hän on muun muassa antanut vaihdevuosi-ikäisille naisille ja heidän puolisoilleen vinkkejä seksielämään sekä rohkaissut naisia sallimaan oman seksuaalisuutensa myös ruuhkavuosien jälkeen.

Tarvitsemme juuri tällaista positiivista ja rohkaisevaa puhetta vaihdevuosista, koska vaihdevuosiin kohdistuvilla asenteilla näyttää olevan oma paikkansa vaihdevuosioireiden esiintyvyydessä.

Korjaus

31.10.2017: Sana intiaanit korvattiin tekstissä sanalla alkuperäiskansa, intiaani-termin joissain konteksteissa negatiivisen konotaation vuoksi. Lisäksi tekstiin tarkennettiin Hmong-kansan olevan alkujaan kotoisin Laosista.

Toimitus

  • Podcast-lukija: Bea Bergholm
  • Verkkotaitto: Saara Toukolehto

Lukemista

Hall, Lisa et al. 2007. Meanings of Menopause. Cultural Influences on Perception and Management of Menopause. Journal of Holistic Nursing. 25:2.

Jaa tämä artikkeli:
nv-author-image

Tiina Alakärppä

Tiina Alakärppä on Turun yliopiston uskontotieteen tohtorikoulutettava (FT), auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS) ja teologian maisteri (TM). Hänen väitöskirjansa alustavana työnimenä on ”Islamin uskonnon, seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden monet kasvot”. Väitöskirjatyö on kuljettanut Tiinaa useiden kouluttajan työtehtävien ja maahanmuuttajien parissa tehtävän seksuaalineuvontatyön pariin.Katso kirjoittajan artikkelit

Osallistu keskusteluun

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *