Siirry suoraan sisältöön

Mistä on kauniit somalinaiset tehty?

Kulttuuri vaikuttaa ihmisten näkemykseen siitä, mikä on kaunista. Somalikulttuurissa naiskauneus nähdään monen tekijän summana. Somalikulttuurin kauneusihanteet ovat saaneet vaikutteita muun muassa arabikulttuurista ja islamin uskonnosta, jotka rantautuivat Somaliaan arabisiirtolaisten myötä 900-luvulla.

Somalikulttuurissa sukupuoliroolit ovat usein hyvin konservatiiviset, jolloin karkeasti sanottuna naisten vastuulla on kodista ja erityisesti pienten lasten kasvatuksesta huolehtiminen, ja perheen pää eli mies hoitaa kodin ulkopuoliset toimet. Tämä johtaa usein esimerkiksi siihen, että somalinainen on taloudellisesti miehestään riippuvainen. Perinteiset sukupuoliroolit ja taloudellinen riippuvuussuhde kuvaavat kokemuksieni mukaan hyvin myös Suomessa asuvien, erityisesti iäkkäämpien, somalinaisten elämää.

Muun muassa edellä mainituilla valtasuhteilla on ollut vaikutuksia somalinaisten kauneusihanteisiin. Ihanteet siis saattavat ainakin osittain olla nimenomaan miesten ajatuksia kauniista naisesta, joita naiset toteuttavat taatakseen itselleen taloudellisesti varman tulevaisuuden ja uskonnollisesti kunniallisen aseman yhteiskunnassa, mikä on usein edellytys avioliittoon pääsemiselle. Ylipäänsä somalinainen on usein se, joka kantaa suvun ja laajemminkin yhteisönsä kunniaa. 

Sosiaaliantropologi Lucy Lowe on tehnyt tutkimusta Kenian pääkaupungin Nairobin Eastleigh-lähiön somalinaisten kauneusihanteista. Tutkimuksessa hän nosti esiin, että somalikulttuurin mukaisesti nimenomaan somalinaisten tulee niin sanotusti kantaa somali-identiteetin lippua, jossa olennaisessa osassa ovat kauneusihanteet. Lowen mukaan miehet puolestaan ennemminkin kieltäytyivät pitämästä yllä somalikulttuurin perinteisiä miesten asuja ja halusivat pukeutua ulkomailta tuotuihin länsimaalaisiin vaatteisiin.

Olen itsekin huomannut, että somali-identiteetin ylläpitäminen ja kunnia liittyvät nimenomaan somalinaisten elämään ja heidän kauneusihanteisiinsa. Tämän vuoksi etsin tässä artikkelissa punaista lankaa nimenoman somalinaisten kertomista kauneusihanteista. Edellisissä kappaleissa esiteltyjen valtasuhteiden vuoksi on mielenkiintoista kysyä, ”mikä tarkoitus kauneudella on somalikulttuurissa?”. Tämä kysymys onkin oleellisessa osassa punaisen langan metsästyksessä.

Somalinaisten kauneusihanteisiin kuuluu monenlaisia tekijöitä. Olen koonnut tähän artikkeliin erityisesti niitä ihanteita, jotka ovat tutkimusten ja omien kokemusteni mukaan keskeisessä osassa somalinaisten kauneusihanteissa. Artikkelin sitaatit ovat pääosin somalityttöjen kauneusihanteita käsittelevän kandidaatintutkielmani aineistosta. Aineistona olen käyttänyt lisäksi seksuaalineuvontatyössäni somalityttöjen ja –naisten kanssa käymiäni keskusteluita ja edellä mainitun sosiaaliantropologin, Lucy Lowen, tutkimusta. Tekstin valmistusvaiheessa olen myös konsultoinut useaa eri somalikulttuurin edustajaa.

Kuva: Nicole Mason (CC0)

Kauniista vaimosta kauniiksi äidiksi

Somalityttöjen mukaan Suomessa on vallalla liiallinen laihuuden ihannointi, mikä ei heidän mielestään ole somalikulttuurin mukaista. Suomessa asuva somalityttö kertoi minulle, ettei ”… laihuudessa ole mitään pahaa, kunhan sillä on rajansa”.  Islamin uskonnon mukaan terveyttä ei saa vaarantaa, mikä myös kertoo siitä, ettei liiallinen laihuus ole hyväksi. Eräs toinen somalityttö kertoi, että ”Ihminen joka haluaa olla laiha kun keppi se ei ole kaunista. Se vaarantaa terveyttä ja se on uskontoni kannalta kiellettyä…” Toisen mielestä taas ”ei pitäis laihduttaa… sillä vaikka olisi lihava tai laiha ovat saman arvoisia”.

Kuva: Kira auf der Heide (CC0)

Voidaan sanoa, että somalikulttuurissakin ihannoidaan naisen hoikkuutta. Tämä kuitenkin riippuu Lowen tutkimuksen mukaan siitä, kuinka paljon naisella on lapsia. Somalikulttuurissa pidetään isoja perheitä suuressa arvossa, kuten myös pääasiassa kaikkialla islamilaisessa maailmassa. Tämän myötä ison perheen äitejä usein kunnioitetaan. Tämä on noussut useasti esiin myös seksuaalineuvontatyössäni somalinaisten keskuudessa.

Kokemusteni mukaan somalien keskuudessa usein ajatellaan, että ison perheen äidin ei tarvitse enää miettiä niin paljoa ulkomuotoaan. Häneltä olisi kohtuutonta edellyttää hoikkuutta, koska hänen tulee ensisijaisesti keskittyä lapsiinsa ja heille hyvänä olemiseen.

Jos somalikulttuurissa nainen on puolestaan lapseton tai vain muutaman lapsen äiti, hänet usein mielletään ensisijaisesti vaimoksi, jonka tulee näyttää hehkeältä miehensä silmissä. Hehkeältä näyttämisen ajatellaan auttavan esimerkiksi aviomiestä pysymään uskollisena. Jos aviomies ei ole uskollinen ja perhekoko jää pieneksi, voi se olla somaliyhteisössä häpeällistä.

Eastleighn somalinaiset pyrkivätkin näyttämään muutamien raskauksien jälkeenkin vielä hehkeältä aviomiehensä silmissä. He olivat esimerkiksi huolissaan siitä, mitä raskaus ja imetys tekevät heidän vartalolleen ja tämän myötä seksuaaliselle viehättävyydelle. Tämän huolen vuoksi, he saattoivat käyttää esimerkiksi joustavia paksuja vöitä, jotta he saisivat vyötärön samaan hoikkaan kuntoon kuin se oli ennen raskautta. Osa saattoi käyttää myös laihdutuspillereitä, joita markkinoitiin naisille mediassa, ja joita tuotiin ulkomailta, esimerkiksi Egyptistä.

‘Etnistä kauneutta’ – pehmeät hiukset, suora nenä ja vaalea iho

Somalikulttuurissa kauneus kuvastaa myös etniseen ryhmään kuulumista. Kauneusihanteina nähdään esimerkiksi elinvoimaiset hiukset, suora nenä ja vaalea iho. Lowen tutkimuksessa nousi esiin, että tällaista kauneutta pidetään merkkinä ”etnisestä puhtaudesta” (eng. ethnic purity).

Somalinaisten mukaan tällaiset, etnistä kauneutta kuvaavat piirteet antavat niiden kantajasta kuvan hieman ylemmän luokan kansalaisena. Lowen mukaan tämä johtuu siitä, että karhean tukan, leveän nenän ja tumman ihon saatetaan ajatella kuvastavan Somalian bantuja. Bantujen etninen ryhmä on kohdannut paljon syrjintää niin Somaliassa kuin Somalian rajojen ulkopuolellakin. Tämä juontuu pääosin siitä, että heidän uskotaan olevan orjien jälkeläisiä ja tämän vuoksi muita somaleja ”alempana”. Tämä ‘etninen kauneus’ siis erottaa somalinaiset bantunaisista. Eastleighn somalinaiset kertoivat, että he eivät halua tulla yhdistetyksi näihin ”alemman” luokan kansalaisiin, jolloin esimerkiksi tukan haukkuminen karheaksi voitiin kokea loukkaavaksi.

Myös haastattelemani somalitytöt kertoivat, että hiusten tulee olla hyvässä kunnossa. Vaalean tukan he yhdistivät seksuaaliseen pidättäytymiseen, ikääntymiseen, yksinäisyyteen ja epätoivoon. Osa somalitytöistä kuitenkin kelpuutti lyhyemmät ja myös vaalean ruskeat hiukset: ”Hiusten väri olisi tummat hiukset kuten ruskea. Voi olla myös vaalean ruskeat. Hiusten pituus tulisi olla joko pitkät rintoihin asti tai lyhyet, mutta ei siili- tai polkkahiuksia.

Kuva: Ignacio Campo (CC0)

Kauniista nenästä somalitytöt kirjoittivat, että ”nenä saisi olla pieni”. He puhuivat lisäksi myös muunlaisesta ulkoisesta kauneudesta: ”Naama pitäisi olla hyvässä kunnossa… Meikkien tulisi olla kevyet. Hampaat hyvässä kunnossa, niiden tulisi olla valkoiset. Silmien koolla ei ole väliä.” Useampi somalitytöistä kertoi myös, että ”silmien värillä ei ole väliä, mutta jos tulisi valita niin taivaan siniset tai vaalean ruskeat silmät”.

Viimeinen tässä yhteydessä käsiteltävä etnisen kauden piirre, vaalean ihon ihanne, nousi esille Eastleighn somalinaisten keskuudessa. Somalinaiset ajattelivat samoin kuin esimerkiksi monet thaimaalaiset, intialaiset ja tansanialaiset naiset, että tumma iho on likaisen ja ruman näköinen. He halusivat tässä yhteydessä toteuttaa näkemystään etnisestä kauneudesta ja erottautua bantuista.

Somalinaiset saattavatkin käyttää erilaisia rasvoja valkaistaakseen ihoaan. Tällaisia rasvoja myydään myös Suomessa joissain etnisissä kaupoissa. Olen huomannut, että Suomen somalinaiset käyttävät ihoa valkaisevia rasvoja, mutta niiden käyttöä ei niinkään perustella sillä, että he eivät halua näyttää bantuilta.

Eräs tuntemani somalimies sanoi, että somalipoikien ja -miesten käsitys kauniista naisesta on länsimaalaistunut. Voikin olla, että Suomessa somalinaisten ihon valkaisemisen syynä on halu olla enemmän länsimaalaisen näköinen. Ehkä siis kyse on siitä, että ”länsimainen on kaunista, ja kauniit menestyvät”, kuten AntroBlogin toimituksen viime vuonna julkaisemassa kommentaarissa kirjoitettiin.

”Kaunis nainen peittää itsensä”

Peittävä pukeutuminen kertoo islamin uskonnon kunnioittamisesta ja säädyllisestä sekä kunniallisesta käyttäytymisestä. Islamin uskonnon kunnioittamista pidetään somalikulttuurissa hyvin kauniina jo itsessään. Lähes jokainen somalityttö kertoikin, että ”kaunis nainen peittää itsensä”. Tytöt näkivät peittävästi pukeutuneen naisen kauniina, vaikka eivät itse sillä hetkellä pukeutuneet peittävästi.

Kuva: Janko Ferlič (CC0)

Musliminaisten pukeutuminen kertoo usein heidän juuristaan ja etnisestä taustastaan. Somalinaisille yleinen jilbaab on pitkä, yleensä yksivärinen kaapu, joka peittää suurimman osan pitkästä hameesta, hiukset, kaulan ja länsimaisesti puetun ylävartalon. Yksi somalityttö kirjoitti, että ”olihan se (jilbaabiin pukeutuminen) suuri päätös, sillä sen pitäminen tuo eräänlaista vastuuta”. Jilbaab edustaa pukeutujansa sisäisiä arvoja ja maailmaa, jonka tulee tulla esiin myös pukeutujan kunniallisessa käytöksessä. Siihen ei siis tule pukeutua ilman, että on valmis käyttäytymään sen mukaisesti, mitä muslimiyhteisö jilbaabiin pukeutuneelta odottaa.

Myös muunlainen musliminaisten peittävä pukeutuminen edellyttää pukeutujalta kunniallista käytöstä. Jotkut käyttävät jilbaabin lisäksi kasvot peittävää niqab-kasvohuntua. Tämä kasvohuntu peittää kaiken muun paitsi silmät. Niqabiin ei ole Suomessa totuttu ja sen käyttö on tuonut naisille erilaisia ongelmia. Esimerkiksi viranomaisten on ollut lähes mahdotonta tunnistaa niqabiin pukeutuneen henkilöllisyyttä, koska kasvoista ei näy muuta kuin silmät. Somalityttöjen yleinen asu koulussa on puolestaan päähuivi eli hijab, jolla usein viitataan myös eri tyylisiin päänpeittäviin huiveihin, ja pitkä hame yhdistettynä länsimaiseen yläosaan ja kenkiin.

Somalityttöjen mukaan paljastavan pukeutumisen tuloksena on pettäminen: ”Vähäinen pukeutuminen herättää kiinnostusta ja kokeilunhalua… Musliminaiset puolestaan ovat uskollisia omiin miehiin. Ja näin ollen tarve herättää toisen miehen huomiota emme näe aiheellisena.” Naisten on siis heidän mielestään hyvä suojautua katseilta.

”Kaunis nainen omistaa sisäisen kauneuden, joka sisältää ulkoisen kauneuden”

Edellisessä luvussa nousi esiin, että peittävä pukeutuminen tuo niin pukeutuneelle aina myös vastuuta. Tämä johtuu siitä, että peittävä pukeutuminen edustaa jotain syvempää kuin vain pinnallista siveellistä pukeutumista: se velvoittaa musliminaista käyttäytymään kunniallisen musliminaisen tavoin. Peittävä pukeutuminen tuleekin musliminaisille ajankohtaiseksi vasta silloin, kun he ovat sisäisesti valmiita käyttäytymään kunniallisesti. Kuvaan seuraavaksi tätä sisäistä valmiutta käsitteellä ”sisäinen hijab”.  

Islamilaisessa maailmassa uskotaan pitkälti, että sisäinen kauneus ilmaisee itsensä kasvojen ja silmien kautta, sillä kasvot ja silmät ovat sielun peili. Tämän vuoksi sisäisen kauneuden ajatellaan olevan kaiken perustana. ”Sisäisen hijabin” mukaan naisen tuleekin ensisijaisesti olla kaunis muslimina, joka sitten heijastuu myös ulospäin ulkoiseksi kauneudeksi. Niin paljon kuin ulkoista kauneutta arvostetaan, ei somalityttöjen mielestä mikään ole kauniimpaa kuin sisäinen kauneus. ”Sisäinen hijab” siis nähdään ulkoista hijabia tärkeämpänä.

Eräs somalityttö kertoi näin:” Mielestäni kaunis nainen omistaa sisäisen kauneuden, joka sisältää ulkoisen kauneuden, itseluottamuksen, tavoitteellisuuden ja täydellisen elämän tajun… sisäinen kauneuteni korjaa tarvittaessa ulkoista kauneuttani.” Toinen somalityttö taas listasi enemmänkin musliminaisen sisäistä kauneutta: ”Minun mielestä kaunis nainen on nainen, joka on muslimi, jolla on käytöstavat, osaa pukeutua, jolla on hyvä luonne ja persoonallisuus, joka rukoilee kaikki 5 säännöllistä rukousta päivässä, joka pukeutuu uskonnon mukaisesti, noudattaa uskonnon lakia ja sellainen, joka on pirteä, iloinen ja hauska.

Kuva: Soroush Karimi (CC0)

Pisteitä i:n päällä – karvojen poistoa, tuoksuja ja hennatatuointeja

Kauneuteen liitetään niin sanotusti pisteeksi i:n päälle muun muassa karvaton vartalo ja hyväntuoksuisuus, jotka perustuvat pitkälti profeetta Muhammadin esimerkkiin. Jos somalinaiset haluavat kaunistautua vielä enemmän, esimerkiksi häitään varten, koristavat he kehoaan hennatatuoinneilla näyttääkseen viehättävämmiltä hääpäivänään. Hennatatuointeja laitetaan usein pitkään ja tämän vuoksi näen tämän perinteen tärkeänä osana naisten yhdessäolon kulttuuria.

Karvojen poistamiseen liittyen voi somalinaisilla olla hieman erimielisyyksiä, mutta ainakin Eastleighn somalinaisilla yleinen mielipide oli, että iso osa ihokarvoista tulee poistaa. Ihokarvojen poistaminen on hyvin yleistä myös Suomen somalinaisten keskuudessa.

Islamin uskonnon mukaan myös hyväntuoksuisuus on keskeistä: Muhammadin uskotaan olleen herkkä pahalle hajulle. Tähän liittyy oleellisesti ajatus siitä, että hyväntuoksuinen ihminen on puhdas ja hygieeninen. Eastleighn somalinaisten mukaan hyvällä tuoksulla halutaan erottautua Nairobin muista pahanhajuisiksi koetuista joukoista, kuten kenialaisista.

Hennatatuoinneilla koristellaan kädet, jalat ja joskus myös rintakehä. Niitä tehdään ainakin Suomessa usein myös arkipäivinä, ei pelkästään hääjuhlia varten. Hennatatuointien tekeminen kavereille on ollut isossa roolissa, kun olen pitänyt seksuaalineuvontaa nuorten muslimityttöjen parissa. Erityisesti käsiä on koristeltu mitä hienoimmin koristein ja usein somalitytöt ovat tienneet jo etukäteen kuka porukasta osaa tehdä hienoimmat hennatatuoinnit. Kauneusilloissa on hennatatuointien lisäksi lakattu kynsiä ja laitettu kavereiden hiuksia nätisti.

Kuva: Julie Johnson (CC0)

Tekeekö ympärileikkaus naisesta kauniin?

Tyttöjen ympärileikkaus on perinne, jota on harjoitettu jo kauan ennen islamin uskontoa. Sillä viitataan erilaisiin kulttuurisiin ja muihin ei-hoidollisiin toimenpiteisiin, joissa vahingoitetaan tai poistetaan joko osittain tai kokonaan naisen sukuelimiä. Tänä päivänä tätä perinnettä harjoitetaan Afrikan eri yhteisöjen lisäksi myös muun muassa Arabian niemimaalla ja joissain Aasian yhteisöissä.

Kokemukseni mukaan Suomessa puhutaan tänä päivänä ennemmin sukuelinten silpomisesta, joka kuvastaa paremmin toimenpiteen brutaalisuutta. Ympärileikkaus-termi antaa monille virheellisesti kuvaa, että tyttöjen ympärileikkaus on jotenkin rinnastettavissa poikien ympärileikkaukseen. Tästä kertoo muun muassa se, että erityisesti viime vuonna Suomen mediassa käytiin paljon keskustelua silpomisen kieltävän erillislain tarpeellisuudesta. Tästä aiheesta on kirjoittanut esimerkiksi Siru Aura.

Puhun itse tässä ympärileikkauksesta, koska termiä on käytetty Lowen tutkimuksessa, mutta myös omien kokemusteni mukaan se on silpomista vakiintuneempi termi somalinaisten keskuudessa. Lisäksi olen kokenut, että varsinkin iäkkäämpien somalinaisten kanssa puhuminen ympärileikkauksesta on helpottanut aiheesta keskustelua, tunteita vielä voimakkaammin herättävän silpominen-termin käyttäminen ei siis aina ole mielekästä.  

Itse en ole törmännyt Suomessa mielipiteeseen, jonka mukaan naisen ympärileikkaus tekisi hänestä kauniin. Ennemminkin somalitytöt ja -naiset ovat kysyneet minulta, voiko ympärileikkaus olla syynä esimerkiksi siihen, että yhdyntä sattuu tai että läheisyyttä ei halua suhteessa ollenkaan. Eastleighn somalinaiset kuitenkin puhuivat ympärileikatusta naisesta nimenomaan kauniina ja naimakelpoisena, miehelle kelpaavana morsianehdokkaana.

Vaikka ympärileikkaukselle annetaan erilaisia syitä, Eastleighn somalinaiset kertoivat, että genitaalien tuntoherkimpien osien poistaminen auttaa tyttöä pidättäytymään yhdynnästä ennen avioliittoa. Ympärileikattu tyttö kuvastaa heidän mielestään neitseellistä ja moraalista tyttöä. Avioliiton ulkopuolinen yhdyntä taas toisi häpeää tytölle itselleen ja hänen perheelleen.
Eastleighn somalinaiset myös pitivät ympärileikatun naisen koko ulkoisten sukuelinten aluetta kauniimpana ja hygieenisempänä kuin ympärileikkaamattoman naisen.
Ympärileikkaus siis kuvasti naisille ”sisäistä hijabia”, mutta myös ulkoista kauneutta.

Eastleighn somalinaisista osa kertoi, että he aikovat leikkauttaa tyttönsä, koska se on kulttuurillisesti merkittävää. Osa perusteli jättävänsä tyttärensä ympärileikkaamatta sillä, että islamin uskonto ei sitä vaadi, ja he kokivat sen vanhentuneena ja primitiivisenä käytäntönä. Itse olen Suomessa tavannut useita somalinaisia, jotka on ympärileikattu. Suomessa koulun käyneet somalinaiset kauhistelivat perinnettä eivätkä aikoneet ympärileikkauttaa tyttölapsiaan. Aihe on kuitenkin hyvin arka keskusteltavaksi, joten poikkeuksia varmasti on (lue lisää esim. täältä ja täältä).

Kuva: hannah grace (CC0)

Kaunis somalinainen nyt ja tulevaisuudessa

Somalikulttuurissa kauneusihanteiden koetaan olevan osaltaan miehiä, osaltaan uskonnon kunnioittamista varten. Osaltaan sen koetaan erottavan ”meidät muista” ja osaltaan yhdistävän somalikulttuurin edustajia. Osaltaan kauneusihanteet saattavat myös auttaa somalinaista pidättäytymään siveellisellä polulla ennen avioliittoa. Kauneusihanteet ovat myös somali-identiteetin rakentamista ja ylläpitoa varten. Somalinaisille omasta kulttuuriperinteensä kiinni pitäminen kuvastaa jatkuvuutta, joka tuo järjestystä ja kontrollia keskelle välillä hyvin kaoottistakin maailmaa.

Yksi tuntemani somalimies kertoi minulle lyhyesti somalimiesten näkökulmaa kauniista naisesta: ”Suurin osa pojista tykkää vaaleammasta ihosta… Suurin osa myös pitää pitkistä kiharista hiuksista. Vartalon muoto pitäisi olla sopusuhtainen, ei liian laiha eikä liian isokokoinen. Poikien mielestä naaman pitäisi olla luonnollisen kaunis… Moni poika tai mies myös ajattelee kauneuden ohella naisen tai tytön suhtautumista omaan kulttuuriin tai uskontoon, mikä on merkittävä osatekijä suhteen luomisessa tai etenemisessä.” Tämä kommentti puoltaa aiemmin tässä tekstissä nostettuja somalinaisten näkökulmia kauniista naisesta.

On kuitenkin mielenkiintoista, että sama mies kertoi: ”Luulen, että Somali poikien kaunisihanteet ovat hieman länsimaalaistuneet.” Lisäksi Suomessa koulutuksen saaneet somalinaiset ovat usein esimerkiksi taloudellisesti itsenäisempiä, mikä saattaa olla isokin askel kohti ihanteita, joissa miesten mielipiteillä ei ole niin suurta merkitystä kuin aiemmin. Muun muassa länsimaalaistuminen ja muutokset valtasuhteissa saattavatkin aiheuttaa kauneusihanteiden muuttumista.

Käsitys kauneudesta muuttuu ajan ja paikan mukaan. Sanotaankin, että nainen on aina ollut kaunis, mutta eri tavoilla ja eri aikoina. Aika näyttää, mistä kauniit somalinaiset on tehty tulevaisuudessa.  

Toimitus

 • Podcast-lukija: Bruno Gronow
 • Verkkotaitto: Taina Cooke
 • Artikkelikuva: James Douglas (CC0)
Jaa tämä artikkeli:
nv-author-image

Tiina Alakärppä

Tiina Alakärppä on Turun yliopiston uskontotieteen tohtorikoulutettava (FT), auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS) ja teologian maisteri (TM). Hänen väitöskirjansa alustavana työnimenä on ”Islamin uskonnon, seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden monet kasvot”. Väitöskirjatyö on kuljettanut Tiinaa useiden kouluttajan työtehtävien ja maahanmuuttajien parissa tehtävän seksuaalineuvontatyön pariin.Katso kirjoittajan artikkelit

2 kommenttia artikkeliin “Mistä on kauniit somalinaiset tehty?”

 1. “Eastleighn somalinaiset myös pitivät suljettua ja sileää ympärileikattua emätinihoa ulkoisesti kauniimpana ja hygieenisempänä kuin ympärileikkaamatonta”

  Mikä tarkalleen on “emätiniho” tässä yhteydessä? Tuskin tarkoitetaan emättimen limakalvoa, koska sitä ei tavallisesti näe kuin gynekologi. Emätin on se sisällä piilossa oleva kohdun ulkoisiin synnytysyelimiin yhdistävä lihasputki ja se ei kyllä voi olla ulkoisesti kauniimpi saati sileä. Tarkoitetaanko lainauksessa sittenkin häpyä eli vulvaa ja ulkoisia synnytyselimiä (niiltä osin, mitä vielä on jäljellä silpomisen jälkeen)? Pyytäisin tarkkuutta termien käytössä,kun on kyse melko olennaisesta osasta naisen kehoa.

  1. Hei
   Se ei mitenkään liity puhtauteen, että leikataan emättimessä lihaa. Se on kulttuureissa monessa Afrikan maissa ja tänä päivä niitä maita on noin 29. Se on silpomista ja se ei mitenkään liity hekon puhtauteen.

   Mutta emättimen pesu aina vessa käy In jälkee kuuluu Soamalinaisten hygieniaan. 😉

Osallistu keskusteluun

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *