Pad China

Maailman tunnetuin thai-ruokalaji, pad thai, on oikeas­taan kii­na­lai­nen annos nimeltään ”pais­tet­tu­ja nuu­de­lei­ta thai-tyyliin”.

Sen nousu Thaimaan kan­sal­lis­ruo­ak­si on soti­las­dik­taat­to­rin aktii­vi­sen kam­pan­join­nin ansiota 1930- ja -40 -luvuilla, jolloin thai-iden­ti­teet­tiä pyrittiin vah­vis­ta­maan. Ruokalajin juur­rut­ta­mi­sek­si jaettiin reseptejä ja kärryjä sen myymiseen. Muiden kan­sal­li­suuk­sien har­joit­ta­ma katu­ruo­ka­kau­pus­te­lu kiel­let­tiin ”Osta thaita” -kam­pan­jas­sa ja pro­pa­gan­daa tehtiin myös slo­ga­nil­la ”nuudelit ovat lounaasi”.

Pääministeri Plaek Phibunsongkhram eli Phibun oli selvinnyt monista val­lan­kaap­pauk­sis­ta ja 2. maa­il­man­so­das­ta. Hän uskoi maan tule­vai­suu­den olevan vaarassa, sillä se oli ainoa Kaakkois-Aasiassa, jota euroop­pa­lai­set suur­val­lat eivät olleet kolo­ni­soi­neet. Valloittajat oikeut­ti­vat tekonsa ”sivi­li­saa­tion levit­tä­mi­sel­lä”, joka poh­jim­mil­taan auttoi taka­pa­jui­sia natiiveja. Vahva ja yhte­näi­nen kan­sal­lis­kult­tuu­ri toimisi siis puo­lus­tuk­sen aseena: se viestisi sivis­ty­nees­tä kan­sa­kun­nas­ta, jota olisi syytä kun­nioit­taa.

Phibun laati 12 kult­tuu­ris­ta man­daat­tia thai-kult­tuu­rin yhte­näi­syy­den lisää­mi­sek­si. Siamin nimellä tunnettu maa oli etnisesti moni­muo­toi­nen ja pai­kal­li­si­den­ti­tee­tit olivat vahvoja. Paikalliskielet ja -murteet kiel­let­tiin kouluissa ja thai-taus­tai­sil­le työn­te­ki­jöil­le luotiin kiin­tiöi­tä kii­na­lais­ten hal­lit­se­mil­la aloilla. Uudistuksiin kuului myös kehotus käyttää län­si­maa­lai­sia vaatteita perin­teis­ten sijaan. Lisäksi kaikkien tuli jul­ki­sil­la paikoilla käyttää hattua ja lopettaa betel-päh­ki­nöi­den pureskelu.

Useat man­daa­teis­ta ovat hiipuneet his­to­ri­aan, mutta toisten vai­ku­tuk­set ovat olleet pit­kä­kes­toi­sia. Siam nimettiin Thaimaaksi ja pad thai lan­see­rat­tiin kan­sal­lis­ruo­ka­na.

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Thorrablot on keskitalven islantilainen juhla, joka toteutettiin alun perin uhrina ukkosenjumala Thorille. Nykyään sitä vietetään yhdessä ruokaillen ja maljoja nostaen. Sen aikana pidetään puheita ja lausutaan runoja. Tärkeä osa juhlaa on perinneruokabuffetti.

Ravinnon tarve on aivan perustava biologinen tarve, joka yhdistää kaikkia maailman ihmisiä. Antropologian näkökulmasta ruoka on kuitenkin samaan aikaan sekä fyysinen välttämättömyys että sosiaalisia suhteita ylläpitävä lahja. Monesti juuri ruoan jakaminen luo sosiaalisia siteitä ihmisten välille. Ruokaan liittyvät kulttuuriset käytännöt ja perinteet vaihtelevat merkittävästi eri puolilla maailmaa. Tämän vuoksi ruoka on kulttuuriantropologian näkökulmasta mielenkiintoinen ja monimuotoinen tutkimusaihe.