Pad China

Maailman tunnetuin thai-ruokalaji, pad thai, on oikeas­taan kii­na­lai­nen annos nimeltään ”pais­tet­tu­ja nuu­de­lei­ta thai-tyyliin”.

Sen nousu Thaimaan kan­sal­lis­ruo­ak­si on soti­las­dik­taat­to­rin aktii­vi­sen kam­pan­join­nin ansiota 1930- ja ‑40 ‑luvuilla, jolloin thai-iden­ti­teet­tiä pyrittiin vah­vis­ta­maan. Ruokalajin juur­rut­ta­mi­sek­si jaettiin reseptejä ja kärryjä sen myymiseen. Muiden kan­sal­li­suuk­sien har­joit­ta­ma katu­ruo­ka­kau­pus­te­lu kiel­let­tiin ”Osta thaita” ‑kam­pan­jas­sa ja pro­pa­gan­daa tehtiin myös slo­ga­nil­la ”nuudelit ovat lounaasi”.

Pääministeri Plaek Phibunsongkhram eli Phibun oli selvinnyt monista val­lan­kaap­pauk­sis­ta ja 2. maa­il­man­so­das­ta. Hän uskoi maan tule­vai­suu­den olevan vaarassa, sillä se oli ainoa Kaakkois-Aasiassa, jota euroop­pa­lai­set suur­val­lat eivät olleet kolo­ni­soi­neet. Valloittajat oikeut­ti­vat tekonsa ”sivi­li­saa­tion levit­tä­mi­sel­lä”, joka poh­jim­mil­taan auttoi taka­pa­jui­sia natiiveja. Vahva ja yhte­näi­nen kan­sal­lis­kult­tuu­ri toimisi siis puo­lus­tuk­sen aseena: se viestisi sivis­ty­nees­tä kan­sa­kun­nas­ta, jota olisi syytä kun­nioit­taa.

Phibun laati 12 kult­tuu­ris­ta man­daat­tia thai-kult­tuu­rin yhte­näi­syy­den lisää­mi­sek­si. Siamin nimellä tunnettu maa oli etnisesti moni­muo­toi­nen ja pai­kal­li­si­den­ti­tee­tit olivat vahvoja. Paikalliskielet ja ‑murteet kiel­let­tiin kouluissa ja thai-taus­tai­sil­le työn­te­ki­jöil­le luotiin kiin­tiöi­tä kii­na­lais­ten hal­lit­se­mil­la aloilla. Uudistuksiin kuului myös kehotus käyttää län­si­maa­lai­sia vaatteita perin­teis­ten sijaan. Lisäksi kaikkien tuli jul­ki­sil­la paikoilla käyttää hattua ja lopettaa betel-päh­ki­nöi­den pureskelu.

Useat man­daa­teis­ta ovat hiipuneet his­to­ri­aan, mutta toisten vai­ku­tuk­set ovat olleet pit­kä­kes­toi­sia. Siam nimettiin Thaimaaksi ja pad thai lan­see­rat­tiin kan­sal­lis­ruo­ka­na.

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Viktoriaanisen ajan tyylinen, puhvihihainen pitkä mekko monine alushameineen on Namibian herero-kansan naisten asu. Se on noussut myös maan muotiteollisuuden tietoisuuteen. Ohorokova-asu on identiteetin ja selviytymisen symboli, josta hererot ovat ylpeitä.