Kun oma käsi saastutti

Itsetyydytystä on luon­neh­dit­tu län­si­mai­sen sek­su­aa­li­kult­tuu­rin pit­kä­kes­toi­sim­mak­si tabuksi, jota edes viime vuo­si­kym­men­ten sek­su­aa­li­nen vapau­tu­mi­nen ei ole kyennyt murtamaan. Vaikka itse­tyy­dy­tys nykyään jo näh­dään­kin osana sek­su­aa­li­ter­veyt­tä, harva puhuu siitä avoimesti – ainakaan ilman kiusaan­tu­nei­ta kuu­li­joi­ta. Taustaa ja syitä tabun mur­tu­mat­to­muu­del­le voi etsiä itse­tyy­dy­tyk­sen värik­kääs­tä kulttuurihistoriasta.