19.5.2018 | Intialainen Durga puja ‑päivä

Virtuaalitodellisuus vie museo­kä­vi­jän keskelle intia­lais­ta juhlaa

Uusi vir­tu­aa­li­to­del­li­suus­ko­ke­mus avataan lau­an­tai­na 19.5. Helinä Rautavaaran museolla Espoon Tapiolassa

Tervetuloa tutus­tu­maan vir­tu­aa­li­to­del­li­suus­ko­ke­muk­seen ennakkoon torstaina 17.5. klo 9 Helinä Rautavaaran museolle osoit­tee­seen Ahertajankuja 4, Espoo.

VR-kokemusta ja sen tuotantoa esit­te­le­vät työryhmän pro­jek­ti­koor­di­naat­to­rit ant­ro­po­lo­git Emmi Huhtaniemi ja Suvi Sillanpää, sekä VR-teknikot Mikko Aaltonen ja Tomas Valkonen.

Helinä Rautavaaran museon Durga-puja ‑vir­tu­aa­li­to­del­li­suus­ko­ke­mus on toteu­tet­tu yhteis­työs­sä pää­kau­pun­ki­seu­dun ben­ga­liyh­tei­sön kanssa, ja se vie museo­kä­vi­jän kir­jai­mel­li­ses­ti juhlan keskelle. Uusi tek­no­lo­gia tukee elävän kult­tuu­ri­pe­rin­nön esiin tuomista — tyy­pil­li­sen kei­no­te­koi­sen VR-ympä­ris­tön sijaan katsoja viedään mukaan syksyn juhlaan 360-asteista videota hyö­dyn­tä­mäl­lä. VR-silmikon avulla katsoja voi seurata kol­mi­päi­väi­sen juhlan ete­ne­mis­tä, sen yksi­tyis­koh­tia ja tunnelmaa.

Yksi tär­keim­mis­tä intia­lai­sis­ta juhlista on Durga-puja, jota vietetään hin­du­yh­tei­söis­sä kaik­kial­la maa­il­mas­sa. Iloinen juhla on omistettu jumalatar Durgalle, ja myös Suomessa asuvat Intian bengalit jär­jes­tä­vät Durga-puja –tapah­tu­man joka syksy.

Virtuaalikokemuksen tuo­tan­nos­ta on vastannut monia­lai­nen työryhmä, johon kuuluu ant­ro­po­lo­ge­ja, VR-tek­nik­ko­ja ja ben­ga­liyh­tei­sön jäseniä ja tutkijoita.

Helinä Rautavaaran museo on tällä hetkellä Suomen ainoa Euroopan ulko­puo­li­sia kult­tuu­re­ja esit­te­le­vä etno­gra­fi­nen museo, jolla on oma näyt­te­ly­ti­la. Museon perus­teh­tä­vä­nä on ylläpitää maailman kult­tuu­re­ja esit­te­le­vää kokoelmaa ja välittää tietoa kult­tuu­ri­ses­ta moninaisuudesta.

Lisätietoja:

Helinä Rautavaaran museo: Ilona Niinikangas, ilona.​niinikangas@​helinamuseo.​fi, 046 8511815

Työryhmä:
Emmi Huhtaniemi, emmi.​huhtaniemi@​allegralabhki.​fi, 040 8353030
Suvi Sillanpää, suvi.​sillanpaa@​allegralabhki.​fi, 040 5906331

Kuva: Helinä Rautavaaran museo

Muita tulevia tapahtumia

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Kevät 2019 tuo uusia tuulia Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitokselle, kun etnologian ja antropologian oppiaine vaihtuu uuteen tutkinto-ohjelmaan. KUMU on ensimmäinen oppiaine Suomessa laatuaan. KUMU eli Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa on yhdistelmä niin etnologian, antropologian kuin kulttuuripolitiikan sisältöjä.