Soveltava kulttuurintutkimus

Kulttuuri on perusta, joka ohjaa toi­min­taam­me ja ajat­te­luam­me. Se on tapoja, usko­muk­sia ja arvoja — mer­ki­tys­ten kartta, jonka avulla toimimme maa­il­mas­sa. Kulttuurintutkimuksellisella tiedolla onkin keskeinen sija raken­net­taes­sa sosi­aa­li­ses­ti, kult­tuu­ri­ses­ti ja talou­del­li­ses­ti kestävää yhteis­kun­taa.

Soveltavan kult­tuu­rin­tut­ki­muk­sen avulla voidaan kehittää käy­tän­nön­lä­hei­siä rat­kai­su­ja arkie­lä­män ongelmiin. Tällainen tieto hyödyttää esi­mer­kik­si tuo­te­ke­hit­te­lyä, julkisten tai yksi­tyis­ten pal­ve­lu­jen kehit­tä­mis­tä sekä tiedolla joh­ta­mis­ta ja pää­tök­sen­te­koa. Soveltava kult­tuu­rin­tut­ki­mus esittelee, miten sovel­ta­vaa tietoa tuotetaan ja miksi se on arvokasta.

Teos on suunnattu eri alojen tut­ki­joil­le, oppi­kir­jak­si ja kenelle tahansa tutkitun tiedon sovel­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neel­le lukijalle.

Kirjan voi tilata SKS:n verk­ko­kau­pas­ta.

Kirjailija: Pilvi Hämeenaho; Tiina Suopajärvi; Johanna Ylipulli
Kustantaja: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Kieli: Suomi
Sivumäärä: 328
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Julkaisuvuosi: 2018

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa. Kirjoittajat ovat antropologeja ja oman alansa ammattilaisia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Indonesian sydämessä sijaitseva Balin saari on noussut yhdeksi Aasian suosituimmista massamatkailukohteista. Saaren eksoottisuus, paratiisimainen luonto, ainutlaatuinen hindukulttuuri ja huoleton ilmapiiri ovat houkutelleet enenevissä määrin puoleensa myös suomalaisia turisteja. Pinnan alla kuitenkin kuohuu. Kontrolloimattoman matkailukehityksen lyödessä yhä suurempaa vaihdetta silmään, on esiin noussut huomattavia massamatkailun varjopuolia. Saaren jätekriisi, pohjavesivarantojen hupeneminen ja perinteisten viljelysmaiden muuttuminen monikansallisten hotelliyhtiöiden rakennusmaiksi ovat osoittaneet monien balilaisten huolen saaren tulevaisuudesta aiheelliseksi.

Soveltavan Antropologian Verkosto järjesti lokakuussa työelämätapahtuman yhteiskuntatieteilijöille. Exploration '17 oli osanottajat osallistava kokoontuminen preppipuheineen ja työpajoineen. Verkoston tarkoituksena on saattaa yhteen antropologian opiskelijat, jo työllistyneet alan edustajat ja ihmistieteistä muutoin kiinnostuneet.