Soveltava kulttuurintutkimus

Kulttuuri on perusta, joka ohjaa toi­min­taam­me ja ajat­te­luam­me. Se on tapoja, usko­muk­sia ja arvoja — mer­ki­tys­ten kartta, jonka avulla toimimme maa­il­mas­sa. Kulttuurintutkimuksellisella tiedolla onkin keskeinen sija raken­net­taes­sa sosi­aa­li­ses­ti, kult­tuu­ri­ses­ti ja talou­del­li­ses­ti kestävää yhteiskuntaa.

Soveltavan kult­tuu­rin­tut­ki­muk­sen avulla voidaan kehittää käy­tän­nön­lä­hei­siä rat­kai­su­ja arkie­lä­män ongelmiin. Tällainen tieto hyödyttää esi­mer­kik­si tuo­te­ke­hit­te­lyä, julkisten tai yksi­tyis­ten pal­ve­lu­jen kehit­tä­mis­tä sekä tiedolla joh­ta­mis­ta ja pää­tök­sen­te­koa. Soveltava kult­tuu­rin­tut­ki­mus esittelee, miten sovel­ta­vaa tietoa tuotetaan ja miksi se on arvokasta.

Teos on suunnattu eri alojen tut­ki­joil­le, oppi­kir­jak­si ja kenelle tahansa tutkitun tiedon sovel­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neel­le lukijalle.

Kirjan voi tilata SKS:n verkkokaupasta.

Kirjailija: Pilvi Hämeenaho; Tiina Suopajärvi; Johanna Ylipulli
Kustantaja: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Kieli: Suomi
Sivumäärä: 328
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Julkaisuvuosi: 2018

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Alkoholismi on kansansairaus, jonka julkinen keskustelu pyörii rajoitusten ympärillä sen sijaan, että puhuttaisiin tunteista tai ihmisistä sairauden takana. Toimittaja Johanna Pohjolan tietokirja ‘Isä pullossa – Matka alkoholistin mieleen ja maailmaan’ pureutuu alkoholismin inhimilliseen puoleen. Haastattelussa hän kertoo sukelluksestaan alkoholiriippuvuuden maailmaan.

Strategiakonsultti Mikko Leskelältä julkaistiin lokakuun alussa teos ‘Bisnesantropologia ja muut ihmistieteet strategiatyössä’. Nimensä mukaisesti kirja valottaa, miten yritysten strategiatyö on muuttunut, miten ihmistieteellisellä osaamisella voidaan selvittää strategiatyön vaikeimpia kysymyksiä ja miten ihmistieteellistä konsultointia käytännössä tehdään. Design-antropologi Anna Haverinen tarttuu teokseen kirja-arvostelussa.

Miia Halme-Tuomisaari innostui kirjoittamaan kirjan koronapandemiasta toimittajien kanssa käymiensä keskustelujen ja AntroBlogin uutiskommentin pohjalta. Kaikki kotona -kirjassa pohditaan, mitä pandemia on paljastanut ihmisistä niin Suomessa kuin maailmalla. Kirjailijaa itseään ilahduttaa ajatus siitä, että kirjastoissa teokseen voivat tutustua myös he, joille antropologia ei ole entuudestaan tuttua.

J.M. Bergerin kirjoittama teos Ekstremismi tarjoaa ajankohtaisen näkökulman ekstremismiä koskevaan keskusteluun ja tutkimukseen. Berger esittää oman määritelmänsä sille, mitä ekstremismi on ja kuvailee niitä olosuhteita, jotka luovat pohjaa ääriajattelulle. Kirja on tiivis johdatus aihepiiriin. Mistä vastakkainasettelu ja ääriajattelu kumpuavat?