Soveltava kulttuurintutkimus

Kulttuuri on perusta, joka ohjaa toi­min­taam­me ja ajat­te­luam­me. Se on tapoja, usko­muk­sia ja arvoja — mer­ki­tys­ten kartta, jonka avulla toimimme maa­il­mas­sa. Kulttuurintutkimuksellisella tiedolla onkin keskeinen sija raken­net­taes­sa sosi­aa­li­ses­ti, kult­tuu­ri­ses­ti ja talou­del­li­ses­ti kestävää yhteis­kun­taa.

Soveltavan kult­tuu­rin­tut­ki­muk­sen avulla voidaan kehittää käy­tän­nön­lä­hei­siä rat­kai­su­ja arkie­lä­män ongelmiin. Tällainen tieto hyödyttää esi­mer­kik­si tuo­te­ke­hit­te­lyä, julkisten tai yksi­tyis­ten pal­ve­lu­jen kehit­tä­mis­tä sekä tiedolla joh­ta­mis­ta ja pää­tök­sen­te­koa. Soveltava kult­tuu­rin­tut­ki­mus esittelee, miten sovel­ta­vaa tietoa tuotetaan ja miksi se on arvokasta.

Teos on suunnattu eri alojen tut­ki­joil­le, oppi­kir­jak­si ja kenelle tahansa tutkitun tiedon sovel­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neel­le lukijalle.

Kirjan voi tilata SKS:n verk­ko­kau­pas­ta.

Kirjailija: Pilvi Hämeenaho; Tiina Suopajärvi; Johanna Ylipulli
Kustantaja: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Kieli: Suomi
Sivumäärä: 328
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Julkaisuvuosi: 2018

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa. Kirjoittajat ovat antropologeja ja oman alansa ammattilaisia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Lasten- ja nuortenkirjoissa lapsilla on usein itsenäinen rooli ja mahdollisuus seikkailuihin. Kun vanhoissa klassikkokirjoissa seikkailuihin päätyi usein orpolapsi, nykyisin lasten itsenäisen toiminnan mahdollistavat fyysisesti tai henkisesti poissaolevat tutkijavanhemmat. Toisaalta tutkijavanhempien työmatkat mahdollistavat seikkailut eksoottisissa kohteissa. Onko tutkija kuitenkin aina huono vanhempi?