Soveltava kulttuurintutkimus

Kulttuuri on perusta, joka ohjaa toi­min­taam­me ja ajat­te­luam­me. Se on tapoja, usko­muk­sia ja arvoja — mer­ki­tys­ten kartta, jonka avulla toimimme maa­il­mas­sa. Kulttuurintutkimuksellisella tiedolla onkin keskeinen sija raken­net­taes­sa sosi­aa­li­ses­ti, kult­tuu­ri­ses­ti ja talou­del­li­ses­ti kestävää yhteis­kun­taa.

Soveltavan kult­tuu­rin­tut­ki­muk­sen avulla voidaan kehittää käy­tän­nön­lä­hei­siä rat­kai­su­ja arkie­lä­män ongelmiin. Tällainen tieto hyödyttää esi­mer­kik­si tuo­te­ke­hit­te­lyä, julkisten tai yksi­tyis­ten pal­ve­lu­jen kehit­tä­mis­tä sekä tiedolla joh­ta­mis­ta ja pää­tök­sen­te­koa. Soveltava kult­tuu­rin­tut­ki­mus esittelee, miten sovel­ta­vaa tietoa tuotetaan ja miksi se on arvokasta.

Teos on suunnattu eri alojen tut­ki­joil­le, oppi­kir­jak­si ja kenelle tahansa tutkitun tiedon sovel­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neel­le lukijalle.

Kirjan voi tilata SKS:n verk­ko­kau­pas­ta.

Kirjailija: Pilvi Hämeenaho; Tiina Suopajärvi; Johanna Ylipulli
Kustantaja: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Kieli: Suomi
Sivumäärä: 328
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Julkaisuvuosi: 2018

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Koira on kulkenut kanssamme muinaisilta leirinuotioilta vahtimaan modernin yhteiskunnan rajoja, osaksi tarinoitamme ja pitämään seuraa yksin jääneille vanhuksille. Kuluttamiseen keskittyvässä yhteiskunnassamme koirasta on lisäksi tullut tuote, jolle myös ostetaan tavaroita ja palveluita.

Positiivista asennetta korostaessa elämän varjopuolet jäävät vähemmälle huomiolle. Filosofi Sami Pihlströmin mukaan tämä on virhe. Kypsän ihmisen tulisi kyetä myös negatiiviseen ajatteluun, sillä maailman puutteiden myöntäminen on edellytys moraaliselle kypsyydelle. Onko negatiivisella ajattelulla jotain annettavaa myös antropologialle?

Siirtomaa-ajoista lähtien kauneutta on pidetty Latinalaisessa Amerikassa naisen tärkeimpänä pääomana avioliitto- ja työmarkkinoilla. Melba Escobarin kirja Kauneussalonki paljastaa, kuinka rodullistetut kauneusihanteet ovat edelleen sidoksissa sosiaaliseen luokkaan. Teos pohtii, onko kauneus sittenkin kirous.