Antropologia

Carl von Linné mää­rit­te­li vielä vuonna 1757, että euroop­pa­lai­set ovat ”kel­ta­rus­kea­hiuk­si­sia ja sini­sil­mäi­siä”. Tuntemattoman mää­rit­te­ly on his­to­rias­sa osoit­tau­tu­nut oman elin­pii­rin­sä sokeut­ta­mil­le tut­ki­joil­le vaikeaksi. Esimerkiksi hirviöt, noidat ja puoli-ihmiset ovat kautta aikojen olleet käteviä kate­go­rioi­ta, joihin voi siivota itselle vieraat ja pelot­ta­van tuntuiset olennot.

Antropologia esittelee kult­tuu­rien tut­ki­muk­sen käytännön työtä, kes­kei­sim­mät tut­ki­musa­lat ja alan kehitystä. Kirjassa sel­vi­te­tään, mitä kult­tuu­ril­la tar­koi­te­taan ant­ro­po­lo­gian tut­ki­mus­koh­tee­na ja mil­lai­sil­la mene­tel­mil­lä kult­tuu­ria tutkitaan. Teoksessa vir­heel­li­set käsi­tyk­set eril­li­sis­tä ihmis­ro­duis­ta romu­te­taan. Lisäksi selviää, miten jär­jes­täy­ty­nyt yhteis­kun­ta voi hyvin toimia ilman val­tio­mais­ta raken­net­ta tai erillistä johtajaa ja kuinka per­he­suh­tei­siin ja kuolemaan suh­tau­du­taan eri puolilla maailmaa.

Esimerkit ant­ro­po­lo­gian mer­kit­tä­vim­mis­tä oival­luk­sis­ta osoit­ta­vat, kuinka tärkeää muun­lais­ten kult­tuu­rien tuntemus on sekä toisten että oman yhteis­kun­nan ilmiöiden ymmär­tä­mi­ses­sä. Teos toimii joh­da­tuk­se­na ant­ro­po­lo­gi­aan opin­to­jaan aloit­ta­val­le sekä help­po­ta­jui­se­na matkana maailman ympäri kielistä, kult­tuu­reis­ta ja uskon­nois­ta kiin­nos­tu­neel­le lukijalle.

Kirjan voi tilata Gaudeamuksen verk­ko­kau­pas­ta.

Kirjailija: Peter Metcalf
Alkuteos: Anthropology. The Basics (2005), suo­men­ta­neet Matti Eräsaari, Timo Kallinen ja Katja Uusihakala
Kustantaja: Gaudeamus
Kieli: Suomi
Sivumäärä: 286
Julkaisuvuosi: 2018

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Koira on kulkenut kanssamme muinaisilta leirinuotioilta vahtimaan modernin yhteiskunnan rajoja, osaksi tarinoitamme ja pitämään seuraa yksin jääneille vanhuksille. Kuluttamiseen keskittyvässä yhteiskunnassamme koirasta on lisäksi tullut tuote, jolle myös ostetaan tavaroita ja palveluita.

Positiivista asennetta korostaessa elämän varjopuolet jäävät vähemmälle huomiolle. Filosofi Sami Pihlströmin mukaan tämä on virhe. Kypsän ihmisen tulisi kyetä myös negatiiviseen ajatteluun, sillä maailman puutteiden myöntäminen on edellytys moraaliselle kypsyydelle. Onko negatiivisella ajattelulla jotain annettavaa myös antropologialle?

Siirtomaa-ajoista lähtien kauneutta on pidetty Latinalaisessa Amerikassa naisen tärkeimpänä pääomana avioliitto- ja työmarkkinoilla. Melba Escobarin kirja Kauneussalonki paljastaa, kuinka rodullistetut kauneusihanteet ovat edelleen sidoksissa sosiaaliseen luokkaan. Teos pohtii, onko kauneus sittenkin kirous.