Juomalla lähemmäs jumalallista

Muinaisessa maya-yhteis­kun­nas­sa kaakao oli paljon enemmän kuin her­kul­li­nen juoma. Se oli mer­kit­tä­vis­sä ritu­aa­leis­sa ja juhlissa käytetty herkku, jota uhrattiin jumalille ja hau­dat­tiin vainajan mukaan matkalle tuon­puo­lei­seen. Kaakao oli myös sekä valuuttaa että lääke, joka sopi niin vatsalle kuin tuleh­dus­ten hoitoon. 

Mayojen mytologia auttaa ymmär­tä­mään kaakaon käytön syväl­li­sem­piä mer­ki­tyk­siä. Ravinnon ja rikkauden kannalta tärkeät sato­la­jik­keet, maissi ja kaakao, ovat keskeisiä mui­nais­ten mayojen uskon­nos­sa ja myyteissä. Kaakao oli ennen kaikkea jumalten ruokaa. Ihmisille kaakao tuli aikojen alussa maya-jumalilta, jotka löysivät sen myyt­ti­sel­tä vuorelta. Ensimmäiset ihmiset tehtiin mais­si­tai­ki­nas­ta, ja kaakao oli ruoka-aineista heti maissin jälkeen juma­lal­li­sin.

Tärkeitä myyttien teemoja ovat elämän kier­to­kul­ku, jäl­leen­syn­ty­mä ja trans­for­maa­tio. Kuolema ravitsee elämää uusissa muodoissa ja toimii porttina eri­lai­seen ole­mas­sao­loon. Erään myytin mukaan mais­si­ju­ma­lan kuo­le­mas­ta syntyivät kaikki ravin­to­kas­vit. Hänen ruu­miis­taan kasvoi hedel­mä­pui­ta, ensim­mäi­se­nä kaakaopuu.

Muinaisissa kuvissa ihminen, maissi ja kaakao usein vaihtavat muotoa keskenään. Tärkeä mais­si­ju­ma­la esitetään usein kaa­kao­puun muodossa, ja kaa­kao­pa­vut usein esiin­ty­vät ihmis­kas­vo­jen muo­toi­si­na. Monissa nykyi­sis­sä­kin may­akie­lis­sä sana “hedelmä” muis­tut­taa sanaa “kasvot”.

Myyteissä mais­si­ju­ma­la kuolee ja syntyy uudelleen, ja mais­si­kas­vin elinkaari symboloi ihmisen elin­kaar­ta. Kaakaoon liittyy siis mais­si­sym­bo­lii­kan kautta myös jäl­leen­syn­ty­mi­nen. Juoman siemailu ei ollut vain her­kut­te­lua. Se punoutui moni­pol­vi­sel­la tavalla juma­lal­li­seen, elämän kier­to­kul­kuun ja jäl­leen­syn­ty­mään, tuoden näin ihmiset lähem­mäk­si juma­lal­lis­ta.

Eurooppaan kaakao saapui 1544. Dominikaanimunkit toivat mukanaan ryhmän maya-aatelisia, jotka esit­te­li­vät juoman Espanjan hal­lit­si­jal­le. Siitä tuli luk­sus­tuo­te Euroopassa. Vuosisatojen varrella sen käyttö levisi koko maailmaan, kuten myös mayojen nimitys juma­lal­li­sel­le aineelle, kakaw.

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Toukokuun nimi tulee toukotöistä, joita tehtiin uuden sadon valmistelemiseksi. Töiden aloituspäivänä toukoleipä jaettiin kylväjien ja toukotöissä käytetyn hevosen kesken. Pellollekin saatettiin murentaa tai kylvää pala leivästä hyvän sadon takaamiseksi. Toukoleipää onkin kutsuttu myös nimillä kylvöleipä, kyntöleipä, eloleipä ja toukokaakku.

Täydentäviä hoitomuotoja koskeva julkinen keskustelu on kamppailua tiedosta ja vallasta. Kenellä on oikeus hoitaa ihmisiä? Millaisten kriteerien pohjalta esimerkiksi kalevalainen jäsenkorjaus tai muu perinnehoito voidaan hyväksyä osaksi terveydenhuoltoa? Mitä vaikutusta on sillä, millaisin käsittein aiheesta keskustellaan?