Auttamista vai vallankäyttöä?

Etnologian dosentti Jukka Jouhkin mukaan kehi­tys­a­puun liittyy paljon proble­ma­tiik­kaa ja moraa­li­sia kysy­myk­siä. Kehitysyhteistyöjärjestöjen tavoite on parantaa maailmaa, ja sen saa­vut­taak­seen niiden täytyy kerätä rahaa näkyvillä kam­pan­joil­la. Kampanjoita on kuitenkin kri­ti­soi­tu rodul­lis­ta­vik­si ja val­lit­se­via valta-asetelmia uusin­ta­vik­si. Hän toteaakin, että “Kehitysyhteistyölle ei enää riitä, että se lisää hyvin­voin­tia maa­il­mas­sa. Sen täytyy myös tiedostaa tekijän ja kohteen val­ta­suh­de. Mutta joskus kri­tii­kis­sä unohtuu, että kaikki aut­ta­mi­nen on val­lan­käyt­töä.” Artikkeli julkaistu Maailman kuva­leh­des­sä 27.9.2018.

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

“Kansa on puhunut – pulinat pois”, totesi väistyvä pääministeri Juha Sipilä, kun eduskuntavaalien tulos selvisi Yleisradion suorassa tv-lähetyksessä. Vaalivalvojaiset on merkittävä mediatapahtuma, jonka puitteissa jännitetään poliittisen vallan vaihtumista sekä rituaali, joka kestonsa ajaksi yhdistää sekä poliittisen eliitin että tavalliset kansalaiset yhtenäiseksi kansakunnaksi.

Kun Venezuelan hallituksen joukot ampuivat luoteja ja kyynelkaasua estääkseen humanitaarista apua saapumasta maahan, yhdysvaltalainen lääketieteen professori Akash Goel ehdotti, että kansainvälinen rikostuomioistuin nostaisi maan presidenttiä Nicolás Maduroa vastaan syytteen rikoksista ihmisyyttä vastaan. Syynä syytteelle olisi kansan näännyttäminen.

Työkentällä-haastattelussa kuulemme tällä kertaa Aalto-yliopiston markkinoinnin vierailijaprofessori Eric Arnouldia. Arnouldin tie Suomeen käy monen eurooppalaisen ja yhdysvaltalaisen yliopiston kautta. Hänellä on myös pitkä työhistoria kehitysantropologina Länsi-Afrikassa.