Auttamista vai vallankäyttöä?

Etnologian dosentti Jukka Jouhkin mukaan kehi­tys­a­puun liittyy paljon proble­ma­tiik­kaa ja moraa­li­sia kysy­myk­siä. Kehitysyhteistyöjärjestöjen tavoite on parantaa maailmaa, ja sen saa­vut­taak­seen niiden täytyy kerätä rahaa näkyvillä kam­pan­joil­la. Kampanjoita on kuitenkin kri­ti­soi­tu rodul­lis­ta­vik­si ja val­lit­se­via valta-asetelmia uusin­ta­vik­si. Hän toteaakin, että “Kehitysyhteistyölle ei enää riitä, että se lisää hyvin­voin­tia maa­il­mas­sa. Sen täytyy myös tiedostaa tekijän ja kohteen val­ta­suh­de. Mutta joskus kri­tii­kis­sä unohtuu, että kaikki aut­ta­mi­nen on val­lan­käyt­töä.” Artikkeli julkaistu Maailman kuva­leh­des­sä 27.9.2018.

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä: