Sivistyneessä Suomessa rasismi piilottelee pinnan alla

Luyeye Konssilla on paljon kokemusta “sivis­ty­nei­den piirien” pii­le­väs­tä rasis­mis­ta Suomessa. Rasismi ei näyttäydy huuteluna kadulla, vaan kytkeytyy esi­mer­kik­si ole­tuk­siin hänen urhei­lul­li­sis­ta kyvyis­tään sekä pieniin tekoihin ja sanoihin, jotka muis­tut­ta­vat häntä jat­ku­vas­ti hänen ulko­mai­sis­ta juu­ris­taan. Rasismia tutkivan dosentti Anna Rastas vahvistaa, että rasismi ei aina näyttäydy tie­toi­se­na toi­min­ta­na, vaan ilmenee myös tie­dos­ta­mat­to­mi­na ste­reo­ty­pioi­na ja mik­roaggres­sioi­na. Artikkeli julkaistu Helsingin Sanomissa 1.10.2018.

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Talouselämä julkaisi hiljan jutun kaduilla myytävästä Iso Numero -lehdestä. Artikkelin mukaan puolisen tusinaa lehtimyyjää on syyllistynyt yritykseen huijata noin 10€ edestä vaihtorahoja. Artikkelissa myyjien näkökulmaa ei tuoda esille, ja näin heidät esineellistetään lukijan, työnantajan ja huijauksen kohteen pelinappuloiksi. Aidon dialogin sijaan vilppiin syyllistyneiden myyjien toiminta koetaan lehden “imago-ongelmana”. Näin artikkeli vahvistaa negatiivisia stereotypioita paljon ennakkoluuloja kohtaavasta väestönosasta.

Viime aikoina valtamediassa on nähty yhä enemmän sanaa “rodullistettu”. HS uutisoi tutkimuksesta, jonka mukaan poliisikoulutukseen tulisi sisällyttää mm. keskusteluja siitä, miten kohdata rodullistettuja vähemmistöjä. Rodullistaminen viittaa kansakunnan sisäisiin ja ulkoisiin valtasuhteisiin. Se viittaa prosesseihin, joiden kautta ihmisen ominaisuuksia aletaan pitää luonnollisina tai muuttumattomina.