10.12.2018 | Sota ja rauha ‑paneelikeskustelu

Antropologinen seura järjestää maa­nan­tai­na 10.12.2018 kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den teemasta ”Sota ja rauha”, klo 16 – 18 Helsingin yli­opis­ton Metsätalolla (Unioninkatu 40), Sali 4. Tapahtuma on kaikille avoin.

Paneelin tarkempi kuvaus alla.

Sota ja rauha –panee­li­kes­kus­te­lu

Erityyppiset konflik­tit pysyvät vuo­si­kym­me­nes­tä toiseen ajan­koh­tai­si­na kaik­kial­la maa­il­mas­sa. Massiiviset sodat tai pie­ni­muo­toi­sem­mat konflik­tit nivou­tu­vat yhä moni­mut­kai­sem­piin val­ta­suh­tei­siin maailman tilan­tees­sa, jota värit­tä­vät suur­val­ta­ris­ti­rii­dat, demo­kra­ti­soi­tu­mi­sen haasteet, uskon­to­ky­sy­myk­set ja ympä­ris­tö­kiis­tat. Monet ant­ro­po­lo­git ovat tehneet tut­ki­mus­ta konflik­tia­lueil­la – ennen konflik­tin puh­kea­mis­ta, sen aikana tai tilanteen rau­hoi­tut­tua. Yksi tällainen ant­ro­po­lo­gi on Jemen-tutkija Susanne Dahlgren, joka on hil­jat­tain laatinut rau­han­suun­ni­tel­man Jemenin sisäl­lis­so­dan lopet­ta­mi­sek­si. Hyödynnetäänkö ant­ro­po­lo­gis­ta asian­tun­te­mus­ta rauhan raken­ta­mi­ses­sa tai konflik­tien ymmär­tä­mi­ses­sä? Ketkä vali­koi­tu­vat asian­tun­ti­joik­si? Tässä panee­li­kes­kus­te­lus­sa ant­ro­po­lo­git, akti­vis­tit ja jär­jes­tö­ken­tän edustajat kes­kus­te­le­vat sodasta ja rauhasta, konflik­tien rat­kai­sus­ta ja työstä rauhan puolesta. Mitä erityistä annet­ta­vaa ant­ro­po­lo­geil­la on rau­han­pro­ses­sei­hin? Pitäisikö heidän osal­lis­tua niihin aktiivisemmin?

Puheenjohtaja:

  • Antti Leppänen (Turun yliopisto)

Osallistujat:

  • Susanne Dahlgren (Tampereen yliopisto)
  • Anu Lounela (Helsingin yliopisto)
  • Henni Alava (Jyväskylän yliopisto)
  • Olli Ruohomäki (Ulkoministeriö)
  • Hussein al-Taee (Crisis Management Initiative)
  • Pekka Haavisto (Euroopan rau­ha­nins­ti­tuut­ti EIP)

Muita tulevia tapahtumia

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Kevät 2019 tuo uusia tuulia Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitokselle, kun etnologian ja antropologian oppiaine vaihtuu uuteen tutkinto-ohjelmaan. KUMU on ensimmäinen oppiaine Suomessa laatuaan. KUMU eli Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa on yhdistelmä niin etnologian, antropologian kuin kulttuuripolitiikan sisältöjä.