Antropologinen joulukuunnelma

AntroBlogi jää joulutauolle. Sitä ennen meillä on teille joululahja! 

Joulu on kes­ki­tal­ven juhla. Se on kris­til­li­nen pyhä, tärkeä per­he­juh­la, hil­jen­ty­mi­sen aika, ruokailun fes­ti­vaa­li… mutta jos ollaan ihan rehel­li­siä, se lienee useasti ennen kaikkea kaup­piai­den Joulupukin lah­ja­pa­jan juhlistus. Me nimittäin rakas­tam­me lahjojen antamista ja niiden saamista! 

Lahjat ovat olleet vahvasti esillä lop­pu­vuo­den jul­kai­suis­sam­me. Olemme kur­kis­ta­neet super­rik­kai­den lah­ja­ka­ta­lo­giin, miet­ti­neet lah­ja­pa­pe­rin mer­ki­tys­tä ja ant­ro­po­lo­gi­sen lah­ja­teo­rian laaja-alaista sovel­ta­mis­ta. Teeman kruunaa meidän jou­lu­lah­jam­me teille: olkaa hyvät, tässä korvienne iloksi uusi tapa tutustua ant­ro­po­lo­gi­seen teoriaan — lah­ja­pa­pe­rin rapinan, kuis­kaus­ten ja kulkusten säes­tä­mä­nä! ASMR-henkinen kuunnelma on tar­koi­tet­tu nau­tit­ta­vak­si kuu­lok­keet päässä, ja suo­sit­te­lem­me silmien sul­ke­mis­ta ja mukavan asennon ottamista kuuntelun ajaksi. 

Lahjat ja niihin liittyvät vuo­ro­vai­ku­tus­suh­teet ovat ant­ro­po­lo­gi­ses­ti tärkeä teema. Kuunnelman teksti on peräisin klas­si­kos­ta, johon mekin olemme useasti vii­tan­neet — Marcel Maussin teoksesta Lahja: Vaihdannan muodot ja peri­aat­teet arkaa­isis­sa yhteis­kun­nis­sa. Ranskankielinen alkuteos jul­kais­tiin alun perin usean esseen kokoel­ma­na vuosina 1923 – 1924, ja sen vai­ku­tus­val­tai­suus ulottuu yhä tähän päivään saakka. 

Tämän kuun­nel­man myötä AntroBlogin toimitus jää jou­lu­tauol­le. Palaamme uusien jul­kai­su­jen pariin vasta tammikuun 21. päivä alkavalla viikolla. Siihen saakka päi­vys­tä­vät ant­ro­po­lo­git ovat poissa linjoilta. Somekanavissamme pyörii kuitenkin koko tauon ajan arkis­to­jen aarteita, joista voi hyvinkin löytyä uutta luettavaa. 

Toivotamme kaikille luki­joil­le, tuki­joil­le ja teki­jöil­le oikein rau­hal­lis­ta ja onnel­lis­ta sydän­tal­ven aikaa!

[rns_​reactions]

Kirjoittaja

AntroBlogin toimitus kirjoittaa lyhyempiä kommentteja toisinaan yhteisöllisen nimimerkin takaa.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Toimituksemme suuntaa kohti kesälomaa epätavallisissa tunnelmissa. Koronapandemia on muiden lieveilmiöiden ohella tuottanut muuntuneen kokemuksen ajan kulumisesta. Antropologinen toteamus, jonka mukaan aika on sosiaalinen konstruktio ja altis muutoksille, tuntuu todemmalta kuin koskaan.

Mitä yhteistä on yakuza-elokuvilla ja Japanin rasismin vastaisella liikehdinnällä? Docpoint-festivaalilla esitettävä Counters rinnastaa nämä kaksi ilmiötä tavalla, joka saa antropologin ajattelemaan lahjojen vaihtamisen teorioita.