Siirry suoraan sisältöön

Muumimukeissa viehättävät tarinat ja arvot

Muumimukit ovat ikonisia ja rakastettuja juoma-astioita, joita löytyy kaapeista toisinaan melkoinen kokoelma. Keräilijöiden parissa muumimukien suosio perustuu muun muassa muumeihin liitettyyn arvomaailmaan ja mukien sosiaalisiin mielikuviin.

Kuvittele, että ystäväsi ovat tulleet luoksesi viettämään syysiltaa. Päätätte juoda kupposet teetä, joten laitat veden kiehumaan. Annat vieraillesi teekupit poreilun tauottua. Muumimukit tietenkin. Jo ennen kuin ehdit kaataa teen kuppeihin, yksi heistä katsoo mukia ilahtuneena ja toteaa sen olevan samanlainen, kuin minkä hän juuri osti lähikaupasta. Toinen ystäväsi taas kertoo tätinsä keräävän muumimukeja. Kuulostaako tutulta?

Muumien suosio ja muumimukien tapa herättää keskustelua niin teenjuonnin välineinä kuin esimerkiksi keräily- tai statusesineinä on mielestäni jännittävä ilmiö. Päätin tutkia monipuolista muumimukia kulttuuriantropologian pro gradu -tutkielmassani. Omistan itse hieman yli 30 muumimukin kokoelman, josta ammensin inspiraatiota prosessiin.

Tuotteistetut muumit ja muumimukin tarina

Arabian muumimukikokoelman ensimmäiset tuotteet lanseerattiin vuonna 1990. Tätä sarjaa kutsutaan Tervetuloa muumilaaksoon -kokoelmaksi. Se on tänä päivänä jo yli 90 erilaisen mukin kokoinen. Muumimukit ovat Arabian Teema-mukin muotoilun varaan tehtyjä, kolmen desilitran vetoisia mukeja. Niiden kuvitus perustuu Tove Janssonin alkuperäiseen muumituotantoon, niin sarjakuviin kuin kirjoihin. Taiteilija Tove Slotte kuvittaa muumimukit käsin piirtämällä. Kuvitukset ovat vaihtelevan värikkäitä ja Slotte käyttää niissä vapaata sommittelua. Mukit tehdään Arabian ja muumien lisenssioikeuksia valvovan Moomin Characters Ltd:n välisenä yhteistyönä.

Yhtä aikaa Tervetuloa muumilaaksoon -kokoelman lanseeraamisen kanssa alkoi Suomen televisiossa animaatiosarja Muumilaakson tarinoita. Sarja nousi jättimenestykseksi ja aloitti Suomessa toisen ”muumibuumin”. Ensimmäinen, 1950-luvulla alkanut buumi, oli jo ehtinyt laantua. Muumimukit ja Muumilaakson asukkaiden elämästä kertova animaatiosarja tukivat loistavasti toisiaan, ja muumit nousivat ennennäkemättömään suosioon. Tuo suosio jatkuu edelleen, ja muumimukit ovat muotoutuneet monille suomalaisuutta edustaviksi tuotteiksi. Ulkomailla erityisesti japanilaiset tuntevat Suomen muumien kotimaana. Myös suomalaisten keskuudessa muumit mielletään yleisesti “suomalaiseen kulttuuriin” kuuluvaksi brändiksi.

Tutkielmani aineisto koostuu yli 20 muumimukia omistavien henkilöiden haastatteluista. Tällaiset ihmiset määritellään tutkielmassa muumimukien keräilijöiksi, koska yli 20 mukin omistaminen on harvoin sattumaa. Sen takana on jokin syy. Haastattelin yhdeksää noin 20-55 -vuotiasta naista, jotka löysin tuttavien kautta kyselemällä. Kuulin myös yhdestä miespuolisesta muumimukikeräilijästä, mutta en ikävä kyllä onnistunut sopimaan hänen kanssaan haastattelua. Muunsukupuolisia muumimukikeräilijöitä ei myöskään osunut otokseeni.

Erilaiset merkitysryhmät

Muumimukeihin liitetään lukemattomia erilaisia merkityksiä, jotka muuttuvat tilanteiden mukaan. Eri asiat tekevät mukin merkitykselliseksi eri tilanteissa, paikoissa ja ajan hetkissä. Haastattelujeni perusteella muumimukiin liitetään merkityksiä, jotka voi jakaa kolmeen pääryhmään: henkilökohtainen elämäntarina, mielikuvat ja sosiaaliset seikat.

Henkilökohtaiseen elämäntarinaan liittyvät merkitykset ovat henkilökohtaisia muistoja, nostalgiaa ja minuuden tuottamista mukien avulla. Nämä muistot aktivoituvat ihmisen ollessa tekemisissä muumimukin kanssa. Mukia katsoessa mieleen saattaa tulla tarina sen hankkimisesta tai se, että juuri tästä mukista tahtoo juoda lauantaiaamuna kahvinsa tai teensä. Kaikille tähän kategoriaan kuuluville merkityksille on yhteistä se, että ne liittyvät mukien omistajan elämään. Ne kytkeytyvät hänen kokemuksiinsa ja muistoihinsa.

Monessa haastattelussa otettiin esiin keräilijän ensimmäinen muumimuki. Yhtä lukuun ottamatta kaikki haastateltavat osasivat nimetä kokoelmansa ensimmäisen mukin ja kertoivat mielellään, mistä se oli hankittu tai saatu. Usein ensimmäinen muki oli tärkeä useammasta syystä. Aluksi haastateltavat esittelivät mukin osana muumimukikokoelmaa, jolloin se merkityksellistyi keräilyn näkökulmasta. Muki oli se yksi ja ainoa kokoelman ensimmäinen osanen. Pian he kuitenkin kertoivat mukin hankinnan kontekstista, jolloin sen merkityksellistyminen liittyi johonkin henkilökohtaiseen asiaan. Tällainen saattoi olla esimerkiksi mukin hankkimiseen liittyvä elämän ajanjakso, josta se muistutti. Eräs haastateltavista esimerkiksi kertoi saaneensa muumimukin lahjaksi naapuriltaan, muuttaessaan toiselle paikkakunnalle opiskelemaan. Hän muisteli mukia katsoessaan itsenäistymisensä alkutaipaletta.

Voimakkaiden mielikuvien muumimuki

Toinen merkitysten pääryhmä ovat muumimukeihin liitetyt mielikuvat. Näitä löytyy liittyen niin muumeihin kuin myös muumimukin tuottajaan Arabiaan. Muumimukilla on näin ollen potentiaalia olla moninkertaisesti merkittävämpi esine kuin kuvaton Teema-muki tai muumit tuotemerkkinä.

Esimerkkinä tästä merkitysryhmästä on muumeihin liitetty hyvin humaani arvomaailma. Siihen liittyy suvaitsevaisuus, lämminhenkisyys sekä jokaisen päivän ainutlaatuisuuden korostaminen ja siitä nauttiminen. Muumien lisenssioikeuksia valvovan Moomin Characters Ltd:n hallinnoima muumibrändi rakentuu tälle arvomaailmalle. Sen kautta arvot siirtyvät muumituotteisiin, kuten muumimukiin. Muumimuki on harmonisella arvopohjalla seisova tuote, jossa on paljon samaistumisen kohteita.

Muumimukissa yhdistyvät muumibrändiin ja Arabian tuotteisiin mielikuvissa liitetyt positiiviset arvot, kuten laadukkuus ja suomalaisuus. Nämä kaksi ovat erityisen vahvoja arvoja, sillä ne yhdistyvät niin muumeihin kuin Arabiaankin. Haastatteluissa nousi kuitenkin useasti esiin myös keräilijöiden ristiriitaiset tuntemukset muumimukien “suomalaisuutta” kohtaan. Muumimukia pidettiin suomalaisena tuotteena, sillä muumit miellettiin suomalaisiksi hahmoiksi, mutta toisaalta mukien nykyinen valmistus ulkomailla nähtiin niiden suomalaisuutta vähentävänä tekijänä. Vaikka muumimukien ajateltiin edustavan muumimaisia arvoja, Arabiaan liitetyt arvot monipuolistivat mielikuvia ja tekivät niistä osin vastakkaisia muumi-ideologiaan nähden.

Sosiaalinen muumimuki

Kuva: Glennis Tracey/ Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Kolmas merkityskategoria kattaa muumimukien sosiaalisen puolen. Näin se eroaa kahdesta muusta pääryhmästä, jotka määrittyvät ensisijaisesti vain yhden ihmisen kautta. Toki ihminen on kulttuurinsa tuote, eikä näin koskaan täysin erillään sen sosiaalisesta puolesta. Tästä huolimatta jaottelin kategoriat näin, koska tässä kolmannessa ryhmässä kyse on sosiaaliseen toimintaan liittyvistä merkityksistä. Kategoriaan kuuluvat muumimukien omistajien ja keräilijöiden mukiin liittämät, sosiaalisesti tuotetut – eli korostetusti muihin ihmisiin kytköksissä olevat – merkitykset. Näitä ovat sekä harvinaisten muumimukien korkea hinta että mukien asettaminen vitriiniin muiden ihailtavaksi. Niin uusien erikoismukien kuin jo tuotannosta poistuneiden vanhempien keräilymukien korkea hinta jakoi mielipiteitä. Osa haastateltavista oli ärsyyntynyt korkeista hinnoista, eikä halunnut hankkia kalliita muumimukeja. Toiset taas asettivat mukin saamisen etusijalle hinnasta riippumatta. Ne keräilijät, jotka kertoivat haluavansa kerätä kokonaisen muumimukikokoelman, olivat valmiita maksamaan mukeista korkeampaa hintaa kuin ne, jotka keräsivät esimerkiksi vain itseään miellyttäviä mukeja. Se, mitä kokonainen kokoelma tarkoittaa, riippuu keräilijän tavoitteista. Joku haastateltava halusi kerätä jokaisen koskaan valmistetun muumimukin, kun toinen keräsi kaikki muumimukit, joiden kuvituksessa on ainoastaan joku muumihahmoista.

Haastateltavat eivät mielellään halunneet kertoa minulle kalleimman ostamansa mukin hintaa. Sain kysymykseen vastaukseksi erilaista kiertelyä. Eräs haastateltava oli ostanut kaksi vanhinta mukiaan priimakuntoisina yhtä aikaa, ja maksanut niistä “viisi rahaa”. Nämä mukit tekivät hänen kokoelmastaan lähes kokonaisen, joten hän ei harmitellut asiaa sen suuremmin: totesi vain, että olivathan ne kalliita. Useimmat vastasivat kysymykseen toteamalla, etteivät muista mukin hintaa.

Laajempi kuva keräilijöiden suhtautumisesta mukien hintaan jää kuitenkin puuttumaan melko suppean aineistoni takia. Arvelen, että keräilijät eivät puhu mielellään mukien hinnasta, koska rahasta puhuminen ei ylipäätään ole erityisen yleistä Suomessa. Aiheen karttamisessa voi olla kyse myös sen aiheuttamasta ristiriidasta muumifilosofian kanssa. Muumifilosofia vapaamielisine aatteineen kun on rahasta varsin erillistä. En usko, että asemani ulkopuolisena tutkijana vaikutti hinnasta puhumattomuuteen erityisen paljon, koska mukien keräilijät eivät ole tarkasti rajattu ja yhtenäinen ryhmä.

Tavasta asettaa muumimukit esille puhuttiin useassa haastattelussa. Eräs mielenkiintoinen löydös olivat monet erilaiset esillepanotavat. Yksi keräilijä esitteli kokoelmaansa vitriinissä, eikä näitä mukeja käytetty koskaan. Toinen taas toi kokoelman mieluiten esiin tarjoamalla mukeista juotavaa muille ihmisille. Kolmas käytti osaa kokoelmasta, mutta loput mukit olivat ”turvassa” kaappien kätköissä. Erot syntyivät keräilylinjan seurauksena. Se, oliko mukit ostettu koriste-esineiksi vai käyttöä varten, määritti niiden sijoittumisen kotiin.

Jotkut säilyttivät myös rahallisesti arvokkaimpia mukeja poissa arkikäytöstä, vaikka muuten eivät omistaneet vitriinikokoelmaa. Kokoelman esittely oli kaiken kaikkiaan suosittua, ja sille oli muodostunut monenlaisia tapoja. Keräilyä ajatellen tämä on järkeenkäypää, koska kovan keräilytyön tulokset halutaan jakaa toisten kanssa ja mahdollisesti saada tunnustusta tehdystä työstä.

Muumimuki ja minä

Muutin vähän aikaa sitten uudelle paikkakunnalle. Uudessa kodissa huomasin miettiväni verrattain kauan sitä, mihin asetan muumimukikokoelmani. Muut tavarat tuntuivat löytävän paikkansa kuin itsekseen, mutta muumimukejahan ei voi laittaa minne tahansa. Lopulta paikka löytyi, ja arki alkoi rullata.

Näen omassa kokoelmassani kaikkea sitä, mitä tutkielmaa tehdessäni löysin. Näen sekä mukeihin liittyvät muistot että tutkimustyön aikana syntyneet uudet tarinat. Opin, että on olemassa monia ihmisiä jotka keräävät näitä monimerkityksellisiä ja samaistuttavia tuotteita kuten minä, mutta kuitenkin niin omilla tavoillaan.

Muumimukit ovat massatuotettuja esineitä, joista on saatu tehtyä henkilökohtaisesti koettavia tuotteita. Yksinkertaisuudessaan niiden suosio perustuu siis samaistuttavuuteen. Kun tuote koetaan henkilökohtaisesti, se koetaan tärkeäksi. Tärkeistä asioista pidetään huolta, niitä halutaan lisää, ja niille uhrataan enemmän ajatuksia kuin esineille, joita ei koeta merkityksellisiksi.

Jokainen muumimukien keräilijä on yksilö ja mukien keräilyn tyyli sekä se, mitä niillä tehdään kokoelmaan liittämisen jälkeen, vaihtelee. Mukeille annetut merkitykset avaavat keräilyn maailmaa, sanoittamalla mukien hankinnan motiiveja.

Mymmelin äiti -muumimuki. Kuva: Salla Korvanen

Toimitus

  • Podcast-lukija: Jenna Honkanen
  • Verkkotaitto: Aino Pohjola
  • Artikkelikuva: Salla Korvanen

Lukemista

  1. Helena Leppänen (2014): Keräilijän aarteet – Muumilaakso Arabiassa.
  2. Nina Pulkkis & Liisa Vähäkylä (2017): Muumeista miljoonabisnes.
  3. Salla Korvanen (2018): Merkittävä muumimuki – Muumimukeihin liitetyt kulttuuriset merkitykset niiden valmistajan ja keräilijöiden näkökulmasta.
Jaa tämä artikkeli:
nv-author-image

Salla Korvanen

Salla Korvanen on filosofian maisteri kulttuuriantropologiasta. Hänen pro gradu -tutkielmansa syksyllä 2018 käsitteli muumimukeja. Nykyisin hän työskentelee kirjastonhoitajana kirjastossa lasten ja nuorten osastolla.Katso kirjoittajan artikkelit

1 kommentti artikkeliin “Muumimukeissa viehättävät tarinat ja arvot”

Osallistu keskusteluun

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *