Penisjuoma lemmenlääkkeenä

Oletko mieltynyt har­vi­nai­siin alko­ho­li­juo­miin? Oletko maistanut kolmen peniksen viinaa? Tähän kii­na­lai­seen eri­koi­suu­teen käytetään uutetta hylkeen, peuran ja kan­to­ni­lai­sen koiran penik­sis­tä. Juoman kerrotaan olevan todella tiukan makuista — mutta sitä ei nau­ti­ta­kaan makue­lä­myk­sen vuoksi. Tezhi Sanbian Jiu on osa lem­men­lääk­kei­den pitkää perin­net­tä.

Ihmiskunta tuntee lukuisia ruoka-aineita, joiden naut­ti­mi­sen uskotaan lisäävän sek­su­aa­lis­ta halua, kykyä ja nautintoa. Ne ovat yleensä elimistöä kuu­men­ta­via, ulko­näöl­tään suku­puo­lie­li­miä muis­tut­ta­via tai suoraan lisään­ty­mi­seen liittyviä ruokia, kuten vaikkapa mäti. Myös eksoot­ti­suus ja har­vi­nai­suus on liitetty lem­mek­käi­siin voimiin. Kun peruna 1500-luvulla saapui Eurooppaan, sillä arveltiin olevan libidoa lisäävä vaikutus.

Eläinperäisistä lem­men­lääk­keis­tä surul­li­sen­kuu­lui­sin on sar­vi­kuo­non sar­vi­jau­he. Sukupuuton partaalla oleva sar­vi­kuo­no on kärsinyt laa­ja­mit­tai­ses­ta sala­met­säs­tyk­ses­tä osin juuri siksi, että sen komeassa sarvessa on nähty lupaus erek­tios­ta. Harvinainen valkoinen tiikeri on niin ikään ollut met­säs­tyk­sen kohde paitsi turkkinsa, myös penik­sen­sä vuoksi. Kiina tiukensi vuonna 2014 uha­na­lais­ten eläinten syömistä koskevaa kieltoa jopa vuo­si­kym­me­nen van­ki­la­tuo­mioon. Penisruokiin ja muihin har­vi­nai­suuk­siin eri­kois­tu­nut pekin­gi­läi­nen Guo Li Zhuang ‑ravin­to­la­ket­ju tarjoili ainakin siihen saakka kovaan hintaan myös tiikerin penistä.

Sarvikuonon ja tiikerin tapauk­ses­sa har­vi­nai­suus lisää lem­men­lääk­keen halut­ta­vuut­ta. Kolmen peniksen viina taas ei ole har­vi­nais­ta, vaan sitä löytyy Kiinasta hyvin varus­tel­luis­ta kaupoista. Alkoholipitoisuudestaan huo­li­mat­ta se nähdään parem­min­kin luon­non­lääk­kee­nä, kuten moneen vaivaan auttava yrt­ti­vii­na, joka tunnetaan pitkin Eurooppaa.

Penisviinan ja ‑ruokien taustalla vaikuttaa perin­tei­sis­sä lää­kin­tä­muo­dois­sa usein ilmenevä ajatus siitä, että saman­kal­tai­nen voimistaa tai parantaa saman­kal­tais­ta. Eroottista viri­li­teet­tiä voi sen mukaan yrittää vahvistaa vieraiden penisten voimin.

Kirjoittaja

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, ja valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Ninnu työskentelee antropologian popularisoinnin lisäksi tiedeviestinnän parissa myös muissa kuvioissa, ja pohtii mieluusti avaruusmatkailua, historiaa ja ihmismielen notkeutta.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Klassisessa luonnon ja kulttuurin kahtiajaossa eläinten on nähty voivan olla kulttuurissa läsnä vain valtasuhteen kautta, eli ihmisen kesyttäminä koti- tai lemmikkieläiminä. Ihmisen suhdetta muihin lajeihin ei voi kuitenkaan täysin erottaa ihmisten keskinäisestä sosiaalisesta kanssakäymisestä, sillä sekä ihmiset että eläimet ovat omaksuneet toisensa omiin kulttuureihinsa.