Penisjuoma lemmenlääkkeenä

Oletko mieltynyt har­vi­nai­siin alko­ho­li­juo­miin? Oletko maistanut kolmen peniksen viinaa? Tähän kii­na­lai­seen eri­koi­suu­teen käytetään uutetta hylkeen, peuran ja kan­to­ni­lai­sen koiran penik­sis­tä. Juoman kerrotaan olevan todella tiukan makuista — mutta sitä ei nau­ti­ta­kaan makue­lä­myk­sen vuoksi. Tezhi Sanbian Jiu on osa lem­men­lääk­kei­den pitkää perin­net­tä.

Ihmiskunta tuntee lukuisia ruoka-aineita, joiden naut­ti­mi­sen uskotaan lisäävän sek­su­aa­lis­ta halua, kykyä ja nautintoa. Ne ovat yleensä elimistöä kuu­men­ta­via, ulko­näöl­tään suku­puo­lie­li­miä muis­tut­ta­via tai suoraan lisään­ty­mi­seen liittyviä ruokia, kuten vaikkapa mäti. Myös eksoot­ti­suus ja har­vi­nai­suus on liitetty lem­mek­käi­siin voimiin. Kun peruna 1500-luvulla saapui Eurooppaan, sillä arveltiin olevan libidoa lisäävä vaikutus.

Eläinperäisistä lem­men­lääk­keis­tä surul­li­sen­kuu­lui­sin on sar­vi­kuo­non sar­vi­jau­he. Sukupuuton partaalla oleva sar­vi­kuo­no on kärsinyt laa­ja­mit­tai­ses­ta sala­met­säs­tyk­ses­tä osin juuri siksi, että sen komeassa sarvessa on nähty lupaus erek­tios­ta. Harvinainen valkoinen tiikeri on niin ikään ollut met­säs­tyk­sen kohde paitsi turkkinsa, myös penik­sen­sä vuoksi. Kiina tiukensi vuonna 2014 uha­na­lais­ten eläinten syömistä koskevaa kieltoa jopa vuo­si­kym­me­nen van­ki­la­tuo­mioon. Penisruokiin ja muihin har­vi­nai­suuk­siin eri­kois­tu­nut pekin­gi­läi­nen Guo Li Zhuang -ravin­to­la­ket­ju tarjoili ainakin siihen saakka kovaan hintaan myös tiikerin penistä.

Sarvikuonon ja tiikerin tapauk­ses­sa har­vi­nai­suus lisää lem­men­lääk­keen halut­ta­vuut­ta. Kolmen peniksen viina taas ei ole har­vi­nais­ta, vaan sitä löytyy Kiinasta hyvin varus­tel­luis­ta kaupoista. Alkoholipitoisuudestaan huo­li­mat­ta se nähdään parem­min­kin luon­non­lääk­kee­nä, kuten moneen vaivaan auttava yrt­ti­vii­na, joka tunnetaan pitkin Eurooppaa.

Penisviinan ja -ruokien taustalla vaikuttaa perin­tei­sis­sä lää­kin­tä­muo­dois­sa usein ilmenevä ajatus siitä, että saman­kal­tai­nen voimistaa tai parantaa saman­kal­tais­ta. Eroottista viri­li­teet­tiä voi sen mukaan yrittää vahvistaa vieraiden penisten voimin.

Kirjoittaja

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, ja valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Ninnu työskentelee antropologian popularisoinnin lisäksi tiedeviestinnän parissa myös muissa kuvioissa, ja pohtii mieluusti avaruusmatkailua, historiaa ja ihmismielen notkeutta.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Naisen tulee olla neitsyt avioituessaan, ajatellaan monin paikoin ympäri maailmaa. Naisen neitsyys liitetään usein miehen kunniaan, ja siitä luopunut nainen voidaan nähdä arvottomana kunnian lokaajana. Neitsyyden todisteena pidetään immenkalvoa, joka voidaan rakentaa plastiikkakirurgian keinoin.

Burleski on lavataidetta, joka tunnetaan ennen kaikkea näyttävästä estetiikasta ja tavastaan esittää seksuaalisuutta. Mitä burleskiesiintjät itse ajattelevat lajinsa estetiikasta? Entä kuinka lähellä median luomat mielikuvat burleskista ovat sitä kuvastoa, mitä esiintyjät itse haluavat lajinsa pariin tuottaa?