Penisjuoma lemmenlääkkeenä

Oletko mieltynyt har­vi­nai­siin alko­ho­li­juo­miin? Oletko maistanut kolmen peniksen viinaa? Tähän kii­na­lai­seen eri­koi­suu­teen käytetään uutetta hylkeen, peuran ja kan­to­ni­lai­sen koiran penik­sis­tä. Juoman kerrotaan olevan todella tiukan makuista — mutta sitä ei nau­ti­ta­kaan makue­lä­myk­sen vuoksi. Tezhi Sanbian Jiu on osa lem­men­lääk­kei­den pitkää perin­net­tä.

Ihmiskunta tuntee lukuisia ruoka-aineita, joiden naut­ti­mi­sen uskotaan lisäävän sek­su­aa­lis­ta halua, kykyä ja nautintoa. Ne ovat yleensä elimistöä kuu­men­ta­via, ulko­näöl­tään suku­puo­lie­li­miä muis­tut­ta­via tai suoraan lisään­ty­mi­seen liittyviä ruokia, kuten vaikkapa mäti. Myös eksoot­ti­suus ja har­vi­nai­suus on liitetty lem­mek­käi­siin voimiin. Kun peruna 1500-luvulla saapui Eurooppaan, sillä arveltiin olevan libidoa lisäävä vaikutus.

Eläinperäisistä lem­men­lääk­keis­tä surul­li­sen­kuu­lui­sin on sar­vi­kuo­non sar­vi­jau­he. Sukupuuton partaalla oleva sar­vi­kuo­no on kärsinyt laa­ja­mit­tai­ses­ta sala­met­säs­tyk­ses­tä osin juuri siksi, että sen komeassa sarvessa on nähty lupaus erek­tios­ta. Harvinainen valkoinen tiikeri on niin ikään ollut met­säs­tyk­sen kohde paitsi turkkinsa, myös penik­sen­sä vuoksi. Kiina tiukensi vuonna 2014 uha­na­lais­ten eläinten syömistä koskevaa kieltoa jopa vuo­si­kym­me­nen van­ki­la­tuo­mioon. Penisruokiin ja muihin har­vi­nai­suuk­siin eri­kois­tu­nut pekin­gi­läi­nen Guo Li Zhuang ‑ravin­to­la­ket­ju tarjoili ainakin siihen saakka kovaan hintaan myös tiikerin penistä.

Sarvikuonon ja tiikerin tapauk­ses­sa har­vi­nai­suus lisää lem­men­lääk­keen halut­ta­vuut­ta. Kolmen peniksen viina taas ei ole har­vi­nais­ta, vaan sitä löytyy Kiinasta hyvin varus­tel­luis­ta kaupoista. Alkoholipitoisuudestaan huo­li­mat­ta se nähdään parem­min­kin luon­non­lääk­kee­nä, kuten moneen vaivaan auttava yrt­ti­vii­na, joka tunnetaan pitkin Eurooppaa.

Penisviinan ja ‑ruokien taustalla vaikuttaa perin­tei­sis­sä lää­kin­tä­muo­dois­sa usein ilmenevä ajatus siitä, että saman­kal­tai­nen voimistaa tai parantaa saman­kal­tais­ta. Eroottista viri­li­teet­tiä voi sen mukaan yrittää vahvistaa vieraiden penisten voimin.

Kirjoittaja

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, ja valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Ninnu työskentelee Helsingin yliopistolla Crosslocations-tutkimushankkeen projektikoordinaattorina sekä tiedeviestinnän konsulttitehtävissä, ja pohtii mieluusti avaruusmatkailua ja ihmismielen notkeutta.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Haukkametsästys symboloi Lähi-idässä yleviä arvoja: vapautta, rohkeutta ja päättäväisyyttä. Lajia on viime vuosikymmeninä nostettu alueen “perinteisen” kulttuurin ja historian näkyväksi keulakuvaksi, ja saatu se mukaan jopa UNESCOn aineettoman kulttuuriperinnön listalle.

Klassisessa luonnon ja kulttuurin kahtiajaossa eläinten on nähty voivan olla kulttuurissa läsnä vain valtasuhteen kautta, eli ihmisen kesyttäminä koti- tai lemmikkieläiminä. Ihmisen suhdetta muihin lajeihin ei voi kuitenkaan täysin erottaa ihmisten keskinäisestä sosiaalisesta kanssakäymisestä, sillä sekä ihmiset että eläimet ovat omaksuneet toisensa omiin kulttuureihinsa.