Keskitalven kemut islantilaiseen tapaan

Thorrablot on kes­ki­tal­ven islan­ti­lai­nen juhla, joka toteu­tet­tiin alun perin uhrina ukko­sen­ju­ma­la Thorille. Nykyään sitä vietetään yhdessä ruo­kail­len ja maljoja nostaen. Sen aikana pidetään puheita ja lausutaan runoja. Tärkeä osa juhlaa on perin­ne­ruo­ka­buf­fet­ti.

Juhla-ateria koostuu enim­mäk­seen liha- ja kala­tuot­teis­ta, jotka on kyp­sy­tet­ty perin­tei­seen tapaan fer­men­toi­mal­la, eli erään­lais­ta käy­mis­pro­ses­sia hyö­dyn­täen. Käyttämällä val­mis­ta­mi­nen on vanha tapa, joka tuottaa happaman, jopa ammo­niak­ki­sen maun. Menetelmällä on val­mis­tet­tu myös kuuluisa mädätetty hainliha, jota nautitaan Islannissa ympäri vuoden. Keskitalven juh­la­pöy­däs­sä on hain lisäksi muita perin­ne­herk­ku­ja: fer­men­toi­tu­ja päs­sin­ki­vek­siä, keitettyä lampaan päätä, mak­sa­mak­ka­raa, veri­va­nu­kas­ta sekä arki­sem­pia ruokia kuten savus­tet­tua lammasta ja kuivattua kalaa. Herkut tar­joil­laan tyy­pil­li­ses­ti siivuiksi lei­kat­tu­na, ruis­lei­vän ja viinan kanssa.

Thorrablotia vietetään vanhan islan­ti­lai­sen kalen­te­rin mukaan Thorrin kuu­kau­te­na, joka kestää tammikuun puo­li­vä­lis­tä helmikuun puo­li­vä­liin. Buffetti kuuluu kes­ki­tal­ven aikaan monien ravin­to­loi­den tar­jon­taan.

Perinneruoat ovat tyy­pil­li­siä maaseudun ruokia, jotka olivat pitkään har­vi­nais­ta herkkua kau­pun­gis­sa. Toisen maa­il­man­so­dan jälkeen muut­to­lii­ke maalta Reykjavikiin oli suuri, ja muut­ta­jien mukana kau­pun­kiin saapuivat alu­eel­li­set ruo­ka­la­jit. Niistä tuli erittäin suo­sit­tu­ja kes­ki­tal­ven juhlan aikaan, jolloin kau­pun­ki­lai­set nauttivat koti­seu­tu­ro­man­tii­kan hengessä “perin­teis­tä islan­ti­lais­ta ruokaa”.

Nykyisen tal­vi­ruo­ka­buf­fe­tin juuret voidaan jäljittää Naustið-ravin­to­laan Reykjavikissa. Siellä tar­jot­tiin vuonna 1958 Thorrablot-menua, jonka tarkoitus oli antaa kau­pun­ki­lai­sil­le nos­tal­gi­nen mais­tiai­nen maa­lais­ruo­as­ta ja vauh­dit­taa myyntiä hil­jai­sel­la kaudella. Ruoka kek­sit­tiin tarjoilla pitkistä puu­kau­ka­lois­ta, jollaisia oli näh­tä­vil­lä Islannin kan­sal­lis­museos­sa.

Nykyään Thorrablotiksi kutsutaan kaikkia kes­ki­tal­ven juhlia, joissa tar­joil­laan perin­ne­ruo­kia.

Kirjoittaja

Emmi Huhtaniemi, VTM, on sosiaali- ja kulttuuriantropologi Helsingin yliopistosta. Hän tarkasteli pro gradu -työssään maya-kalenterin loppuun liittynyttä uushenkisyyttä Meksikossa rituaalin ja magian näkökulmista. Emmiä kiinnostavat erityisesti inhimillisen kokemuksen rakentuminen ja tietoisuuden antropologia.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Vaikka pääsiäistä vietetään kristinuskon keskushahmon kunniaksi, Guatemalassa Kristus-patsaan lisäksi pyhätöstään esiin otetaan suositun kansanpyhimyksen Maximónin veistos, jota kannetaan kylien halki. Paikallisten mukaan pyhät hahmot eivät ole keskenään ristiriidassa, vaikka katolinen kirkko sanoutuu irti pakanallisesta Maximónista.