Monimutkainen sukupuoli Thaimaassa

Etnografinen aineisto ympäri maailmaa kertoo, että kahden suku­puo­len mallin ohella ihmis­kun­ta tuntee myös monia muita suku­puo­len hah­mot­ta­mi­sen muotoja. Eräs hyvä esimerkki löytyy Thaimaasta.

Thaikulttuurissa suku­puo­len kokemus ja ilmaisu on ymmär­ret­ty “ero­ti­soi­duk­si suku­puo­lek­si”, jota kutsutaan thaiksi nimellä phet. Tässä näke­myk­ses­sä suku­puo­len voi ajatella olevan piste janalla, jonka ääripäitä edustavat nor­ma­tii­vi­nen miehuus ja nor­ma­tii­vi­nen naiseus. Janan keskeltä löytyy Thaimaan kuuluisa “ladyboy”, phuying kham phet. Sillä tar­koi­te­taan nykyisin yleensä trans­nais­ta, mutta se ymmär­re­tään myös “kol­man­te­na suku­puo­le­na”.

Phet-kate­go­rioi­ta tunnetaan ainakin 18. Kun Thaimaa dekri­mi­na­li­soi homo­sek­su­aa­li­suu­den vuonna 1956, epä­koh­te­li­aa­na pidetty termi kathoey, joka kattoi kaikki ei-binää­ri­set sukupuoli-iden­ti­tee­tit, alkoi pirs­ta­loi­tua. Monet sen alle kuuluneet iden­ti­tee­tit saivat oman nimen. Näissä ero­ti­soi­dun suku­puo­len kate­go­riois­sa on kyse paitsi henkilön sijain­nis­ta janalla “miehuuden” ja “naiseuden” välillä, myös siitä, mil­lai­siin ihmisiin tuntee vetoa.

Monipuolinen sukupuoli ei kui­ten­kaan syntynyt 1900-luvulla, vaan sen juuria on jäl­ji­tet­ty thai-budd­ha­lai­siin oppeihin. Koska suku­puo­li­kä­si­tys ei ole binää­ri­nen, ei thain kielestä löydy koto­pe­räi­siä homo- ja hete­ro­sek­su­aa­li­suu­den käsit­tei­tä. Nämä käsitteet lähtevät ole­tuk­ses­ta, että ihminen on joko mies tai nainen ja tuntee halua joko miehiä tai naisia kohtaan. Miesten kanssa suku­puo­li­suh­tei­ta har­ras­ta­vat mie­so­le­te­tut saattavat mää­ri­tel­lä sek­su­aa­li­suu­ten­sa ja suku­puo­len­sa pro­sent­tei­na: “Olen 30−70”.

Konservatiivisen Thaimaan suhde sateen­kaa­ri­vä­hem­mis­töi­hin­sä on ris­ti­rii­tai­nen. Huolimatta “kolmannen suku­puo­len” yhteis­kun­nal­li­ses­ta näky­vyy­des­tä, ei-binää­ri­set ihmiset kohtaavat syrjintää ja ennak­ko­luu­lo­ja, ja eri­tyi­ses­ti työl­lis­ty­mi­nen on vaikeaa. Edistystäkin tapahtuu: maa­lis­kuus­sa 2019 Thaimaan par­la­ment­tiin valittiin ensim­mäi­nen trans­su­ku­puo­li­nen jäsen, ja pää­mi­nis­te­rik­si oli ensi kertaa ehdolla trans­nai­nen.

  1. Peter A. Jackson, 2010. An Explosion of Thai Identities: Global Queering and Re-imagining Queer Theory
  2. Serena Nanda, 1999. Gender Diversity: Crosscultural Variations
  3. Pink News: Thailand elects first trans­gen­der MP Tanwarin Sukkhapisit
  4. DW​.com: Thailand’s trans­gen­der poli­tician Pauline Ngrampring: “I do it for future gene­ra­tions”

[rns_​reactions]

Kirjoittaja

Ninnu Koskenalho on AntroBlogin toinen päätoimittaja ja perustaja, ja valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Ninnu työskentelee Helsingin yliopistolla Crosslocations-tutkimushankkeen projektikoordinaattorina sekä tiedeviestinnän konsulttitehtävissä, ja pohtii mieluusti avaruusmatkailua ja ihmismielen notkeutta.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Voiko tarinaa ymmärtää tuntematta sosiaalista kontekstia, jossa se on syntynyt? Tuntemamme versio Punahilkasta pohjautuu Grimmin veljesten 1800-luvun alussa laatimaan satukokoelmaan. Tarinasta tunnetaan kuitenkin versioita jo esimerkiksi 1500-luvun Ranskasta.