Lauluja Helsingistä ‑dokumenttielokuva

Lukuisat yhtyeet ja artistit ovat esit­tä­neet Helsinki-aiheisia kap­pa­lei­ta. Mitä musiikki kertoo pää­kau­pun­gis­tam­me? Entä muo­vaa­vat­ko laulut kaupunkia vai kaupunki lauluja?

Stadin kundi, Liisankadulla, Muistojen bulevardi ja Rööperin kuu. Elämänmenoa Helsingissä kuvataan vähintään kuu­des­sa­sa­das­sa laulussa. Lauluja Helsingistä ‑doku­ment­tie­lo­ku­va (2020) esittelee musiik­kiin kät­key­ty­vää pai­kal­lis­kult­tuu­ri­pe­rin­toä ja kol­lek­tii­vis­ta koti­seu­tu­his­to­ri­aa. Se valaisee musiikin sisäl­tä­miä ja välit­tä­miä kult­tuu­ri­sia mie­li­ku­via pää­kau­pun­gis­ta, kur­kis­taen myös laulujen rooliin kau­pun­ki­lais­ten ja heidän joka­päi­väi­sen eli­nym­pä­ris­tön­sä suhteessa. Pituudeltaan 39 minuutin kestoinen elokuva sai ensi-iltansa CULTUREELS — Ethnographic Film Festival ‑tapah­tu­mas­sa tou­ko­kuus­sa 2021. 

Muistojentäyteisiä kat­se­lu­het­kiä!

  • Ohjaus ja käsi­kir­joi­tus: Suvi Jaakkola
  • Kuvaus ja editointi: Gennady Kurushin
  • Kerronta: Sanna Rauhala
  • Uudenmaan kult­tuu­ri­ra­has­to
  • Helsingin kau­pun­gin­museo
  • Stadin slangi ry
  • Slangikuoro ry
  • Haastatteluissa esiin­ty­neet kaupunkilaiset

Kirjoittajat

Suvi Jaakkola on valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta ja AntroBlogin toinen päätoimittaja. Suvia kiinnostavat mm. liminaaliset elämäntilanteet, psykologisen antropologian soveltaminen käytäntöön sekä robottien ja ihmisten yhteiselo.


Valokuva- ja videomateriaalien tallennuksesta ja jälkituotannosta sekä visuaalisista elementeistä hankkeessa vastasi ammattivalokuvaaja ja graafinen suunnittelija Gennady Kurushin (https://cobalt.fi) AntroBlogi-verkkojulkaisun toimituksesta.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Tieto Kamloops Indian Residential Schoolin alueelta Brittiläisessä Kolumbiassa löytyneistä 215 lapsen jäänteistä on järkyttänyt ympäri maailmaa. Lasten henkilöllisyydestä, kuolinsyistä tai ‑ajankohdista ei ole vielä tietoa, mutta heidän oletetaan menehtyneen vuonna 1969 sulkeutuneessa koulussa.

Hilma Granqvist on yksi antropologisen kenttätyön uranuurtajista, mutta hänen tutkimuksensa jäi aikanaan vähälle huomiolle. Suomen ruotsalaisen kirjallisuuden seuran ja Suomen Lähi-Idän instituutin järjestämässä tapahtumassa sukellettiin Granqvistin äskettäin digitalisoituun kenttätyöarkistoon, joka nostaa tutkijan perinnön vihdoin sen ansaitsemaan arvoon.

Miten keravalainen nuoruus 1970- ja 1980-luvuilla liittyy 50-luvun rock ‘n’ rolliin ja Yhdysvaltojen etelävaltioiden lippuun? Lippuun yhdistyy paljon ristiriitaisia merkityksiä, joita joudutaan pohtimaan, kun lipun historiaa ja erilaisia käyttöyhteyksiä esitellään suomalaisen museon kontekstissa 2020-luvulla.