Lauluja Helsingistä ‑dokumenttielokuva

Lukuisat yhtyeet ja artistit ovat esit­tä­neet Helsinki-aiheisia kap­pa­lei­ta. Mitä musiikki kertoo pää­kau­pun­gis­tam­me? Entä muo­vaa­vat­ko laulut kaupunkia vai kaupunki lauluja?

Stadin kundi, Liisankadulla, Muistojen bulevardi ja Rööperin kuu. Elämänmenoa Helsingissä kuvataan vähintään kuu­des­sa­sa­das­sa laulussa. Lauluja Helsingistä ‑doku­ment­tie­lo­ku­va (2020) esittelee musiik­kiin kät­key­ty­vää pai­kal­lis­kult­tuu­ri­pe­rin­toä ja kol­lek­tii­vis­ta koti­seu­tu­his­to­ri­aa. Se valaisee musiikin sisäl­tä­miä ja välit­tä­miä kult­tuu­ri­sia mie­li­ku­via pää­kau­pun­gis­ta, kur­kis­taen myös laulujen rooliin kau­pun­ki­lais­ten ja heidän joka­päi­väi­sen eli­nym­pä­ris­tön­sä suhteessa. Pituudeltaan 39 minuutin kestoinen elokuva sai ensi-iltansa CULTUREELS — Ethnographic Film Festival ‑tapah­tu­mas­sa tou­ko­kuus­sa 2021. 

Muistojentäyteisiä kat­se­lu­het­kiä!

  • Ohjaus ja käsi­kir­joi­tus: Suvi Jaakkola
  • Kuvaus ja editointi: Gennady Kurushin
  • Kerronta: Sanna Rauhala
  • Uudenmaan kult­tuu­ri­ra­has­to
  • Helsingin kau­pun­gin­museo
  • Stadin slangi ry
  • Slangikuoro ry
  • Haastatteluissa esiin­ty­neet kaupunkilaiset

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Hotelli Tornin heinäkuinen, mysteeriksi jäänyt myrkytysepäily näyttää antropologien silmin noituudelta. Pohjoismaissa ajatus tuntuu vieraalta, vaikka noituus on arkipäivää suuressa osassa maailmaa.

Kaahailu – puhekielellä tafheet – muutti ajoittain Saudi-Arabian pääkaupunki Riadin keskustan pääkadut kilparadoiksi, joiden varsilla poikien ja nuorten miesten joukot seurasivat uhkarohkeita ajoesityksiä.