Tuttu, tuntematon sisu suomalaisuuden rakentajana

Sisun moni­nai­set mer­ki­tyk­set ja niiden syn­ty­mi­nen sekä sisun kehit­ty­mi­nen suo­ma­lai­suu­den kuvaa­jak­si tunnetaan huonosti. Millainen yhteys sisulla on suo­ma­lai­suu­teen? Entä miten sisu näkyy suku­puo­lit­tu­nee­na käsit­tee­nä ja Suomi-brändin rakentajana?