Kielipolitiikkaa koulujen käytävillä

Yksikielisyys ja kielten erottelu toi­sis­taan ovat kouluissa vai­kut­ta­van kie­li­po­li­tii­kan läh­tö­koh­tia. Kasvatustieteiden tohtori Tuuli From tutki etno­gra­fi­ses­sa väi­tös­kir­jas­saan kysy­myk­siä kie­li­po­li­tii­kas­ta, tilasta ja vallasta kak­si­kie­li­sis­sä kou­lu­ym­pä­ris­töis­sä Suomessa ja Ruotsissa.

Fromia kiin­nos­ti­vat eri­tyi­ses­ti koulujen toimintaa ohjaavan viral­li­sen kie­li­po­li­tii­kan päämäärät ja miten ne hei­jas­tu­vat koulujen arkisiin tiloihin.

AntroBlogin Suvi Lensun luot­saa­mas­sa podcast-haas­tat­te­lus­sa Tuuli From kertoo tut­ki­muk­sen­sa toteu­tuk­ses­ta ja havainnoista.

Tuuli Fromin väi­tös­kir­ja on luet­ta­vis­sa täällä.

Kirjoittaja

Suvi Lensu on tohtorikoulutettava Edinburghin yliopistossa ja tutkijana ANTHUSIA-nimisessä antropologisessa tutkimusprojektissa. Hänen kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat erityisesti sukupuolentutkimus Etelä-Amerikassa ja Itä-Afrikassa sekä siihen liittyvä seksuaali- ja identiteettipolitiikka.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Osa vapaaehtoisesti lapsettomista henkilöistä haluaisi hakeutua pysyvän ehkäisykeinon tarjoavaan sterilisaatiotoimenpiteeseen. Suomen steriloimislaissa määriteltyjen kriteerien vuoksi he joutuvat kuitenkin yleensä odottamaan kolmenkymmenen vuoden ikärajan täyttymistä saadakseen lähetteen toimenpiteeseen. Toimenpiteen tiukka sääntely viestii siitä, että kulttuurissamme elää yhä vahvoja lisääntymiseen liittyviä normeja.

Erityisesti viimeisen 10 – 15 vuoden aikana pakolais- ja siirtolaisaktivismin kentällä on entistä voimakkaammin tuotu esille valtionrajojen ja rajateknologioiden vahingollista ja syrjivää perusluonnetta. Myös monet tutkijat ovat liittyneet mukaan vaatimuksiin näiden rajojen kaatamisesta.