Antropodi: Siru Auran esikoisromaanissa suomalainen antropologi yrittää ymmärtää Intiaa

Joka aamu herään tyy­ty­väi­se­nä ja hyvyys on läsnä kaikessa. Asemani on kohonnut. Minulla on rahaa, haaveita, perhe ja ystäviä. Sitten onni pysähtyy. Tulee kosinta.”

Mitä tapahtuu, kun ant­ro­po­lo­gi kir­joit­taa tut­ki­musai­hees­taan romaanin?

Jakson vieraana on Punaisen Ristin vies­tin­tä­pääl­lik­kö, ant­ro­po­lo­gi Siru Aura. Hänen tuore esi­kois­ro­maa­nin­sa Myötäjäiset käsit­te­lee kolmen erilaisen naisen yhteen kie­tou­tu­vaa elämää intia­lai­ses­sa suur­kau­pun­gis­sa. Yksi naisista on suo­ma­lai­nen ant­ro­po­lo­gi Anu.

Mikä Antropodi?

Antropodi on Suomen Antropologisen Seuran toi­mit­ta­ma podcast-sarja, jota jul­kais­taan yhteis­työs­sä AntroBlogin kanssa. Sarja käsit­te­lee ajan­koh­tai­sia ja ajattomia ant­ro­po­lo­gi­sia aiheita, kuten tuoreita tut­ki­muk­sia, yhteis­kun­nal­li­sia ja kult­tuu­ri­sia ilmiöitä, opetusta ja työelämää. Antropodin uusi jakso ilmestyy aina kuun ensim­mäi­se­nä tiistaina, mutta toisinaan saatamme julkaista lisäksi eri­kois­jak­so­ja. Ohjelmistoa jul­kais­taan yhteis­työs­sä Voiman kanssa. Lisätietoa Antropodista löydät täältä.

  • Verkkotaitto: Tytti Kasper
  • Artikkelikuva: Mari Vehkalahti /​SPR (Siru Aura),
  1. Siru Aura 2022: Myötäjäiset. Stresa.
  2. Siru Aura 2008: Women and Marital Breakdown in South India: Reconstructing Homes, Bonds and Persons. Helsingin Yliopisto, val­tio­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta, sosio­lo­gian laitos.

Kirjoittaja

Suomen Antropologinen Seura on vuonna 1975 perustettu tieteellinen seura. Seura tukee antropologian tutkimusalaa ja siihen läheisesti liittyviä tutkimushankkeita.

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Lue myös nämä:

Iranissa naisten liikehdintä on tehnyt hunnusta vastarinnan välikappaleen. He ovat sytyttäneet huntujansa tuleen ja vaatineet itsemääräämisoikeutta kehoihinsa. Naisten tasa-arvoliike ei kuitenkaan vastusta uskontoa vaan vaatii vakaumuksellista vapautta.

Miten puut kietoutuvat osaksi arkeamme tänä päivänä? Antropologi Kaisa Vainio kertoo ihmisten ja yksittäisen puiden välisiin suhteisiin kohdistuvasta tutkimuksestaan ja Suomen Metsämuseo Luston amanuenssi Tuomas Juva valottaa suomalaisten monipuolista metsähistoriaa.