Pohjoiseurooppalaiset ovat maailman vas­ta­han­kai­sim­pia käyt­tä­mään kas­vo­suo­juk­sia sil­loin­kin, kun syytä maskin pitä­mi­sel­le olisi. Monissa Aasian maissa tilanne on päin­vas­tai­nen. Ihmiset haluavat pitää kas­vo­suo­jus­ta, ja ilman suojusta jul­ki­ses­ti näyt­täy­ty­mis­tä pidetään moraa­lit­to­ma­na. Mistä tämä ero johtuu?