Mitä ant­ro­po­lo­gias­sa tapahtuu? Tältä sivulta löydät koti­mai­sen ant­ro­po­lo­gian uudet julkaisut, kaikki ant­ro­po­lo­gian piirissä jär­jes­tet­tä­vät tulevat tapah­tu­mat sekä ant­ro­po­lo­gien esiin­ty­mi­siä mediassa. Ja tietenkin AntroBlogin omat tapah­tu­mat!

Puuttuko listoilta jotakin? Haluatko oman tapah­tu­ma­si tai jul­kai­susi näkyviin? Ota yhteyttä!

AntroBlogin tapahtumat

Naapurina jääkarhu on etno­gra­fi­nen jour­na­lis­mi­han­ke, joka toteu­tet­tiin Norjan Huippuvuorilla kesä­kuus­sa 2018. Lopputuotteena syntyi visu­aa­li­sen. Lue lisää

Ihmisen on syötävä ja juotava elääkseen. Vaikka ravinto on osa joka­päi­väis­tä elämäämme, se ei koskaan ole pel­käs­tään kehon fysio­lo­gis­ta. Lue lisää

Seksi-tee­ma­viik­kom­me esittelee ant­ro­po­lo­gi­sia näkö­kul­mia seksin ja sek­su­aa­li­suu­den muotoihin. Seksuaalisuus on kiehtovan moni­kas­voi­nen osa ihmi­syyt­tä. Pelkän lisään­ty­mis­vie­tin sijasta ihmisen sek­su­aa­li­suus on moni­nais­ta ja moni­kas­vois­ta, fyysistä, henkistä, emo­tio­naa­lis­ta, älyllistä ja mie­li­ku­vi­tuk­sel­lis­ta. Seksi ja sek­su­aa­li­suus kulkevat myös kieltojen ja sääntöjen, lain ja moraalin, tabujen ja uskonnon kentällä. Seksuaalisuus liittyy yksilön vapauteen ja yhteisön jat­ku­vuu­teen, per­he­mal­lei­hin ja yhteis­kun­nal­li­siin arvoihin.

Syyskuun ensim­mäi­sel­lä viikolla syven­ny­tään van­hem­muu­teen ant­ro­po­lo­gian silmin. Tältä sivulta löydät kaikki van­hem­muut­ta käsit­te­le­vät. Lue lisää

Muut tapahtumat

Julkaisut

Carl von Linné mää­rit­te­li vielä vuonna 1757, että euroop­pa­lai­set ovat ”kel­ta­rus­kea­hiuk­si­sia ja sini­sil­mäi­siä”. Tuntemattoman mää­rit­te­ly. Lue lisää

Kulttuuri on perusta, joka ohjaa toi­min­taam­me ja ajat­te­luam­me. Se on tapoja, usko­muk­sia ja arvoja — mer­ki­tys­ten kartta, jonka avulla toimimme. Lue lisää

Etnologiset tut­ki­mus­me­ne­tel­mät kiin­nos­ta­vat ene­ne­väs­sä määrin myös muiden tie­tee­na­lo­jen tut­ki­joi­ta. Yhteiskuntaetnologian fokus on. Lue lisää

Antropologia mediassa