Siirry suoraan sisältöön

Alina Rapin

Alina Rapin on valmistunut maisteriksi Geneven IHEID:stä, ohjelmasta Master of Anthropology and Sociology of Development. Hän on keskittynyt oikeusantropologisiin kysymyksiin yritysvastuun kentällä. Hän on kirjoittanut pro gradunsa yritysvastuudiskurssin ja pikamuodin materiaalisen estetiikan välisestä ristiriidasta.

Pikamuoti vetoaa sosiaalisiin tarpeisiin

Pikamuoti vetoaa edullisuudella, nopeasti vaihtuvilla valikoimilla ja houkuttelevilla tyyleillä. Teollisuudenalana se on kuitenkin eräs pahimmista saastuttajista, ja sen on arvioitu sijoittuvan globaaleissa päästöissä toiseksi heti öljyteollisuuden jälkeen. Viimeaikaisen kritiikin seurauksena alalle on hiipinyt vastuullisuusstrategioita.