Siirry suoraan sisältöön

Niina Heikkinen

Niina Heikkinen on valtiotieteiden maisteri sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Häntä kiinnostavat ristiriitaisuuksien ja kehollisuuden lisäksi kaikenlaiset liminaalitilat, rajat ja niiden ylitykset, sekä erilaiset ihmisten ja kehojen väliset yhteydet, joita rajojen ylityksissä muodostuu.

Body suspensionin harrastajaa roikotetaan koukuista.

Koukuissa roikkumisen hyvä kipu ja haastava hauskuus

Body suspensionissa haastetaan koukuissa roikkumalla sekä itseä että kehoon ja kipuun liitettyjä kulttuurisia käytäntöjä. Vapaaehtoisesti valittuna kipu näyttäytyy negatiivisen ja sairauteen liitettävän aistimuksen sijaan positiivisena välineenä arkielämästä poikkeavaan keholliseen olemassaoloon. Kivun ja kehollisen leikin välisessä vuorovaikutuksessa itsestäänselvänä pidetty kyseenalaistuu ja tulee näkyväksi muodostaen näin body suspensionin haastavan hauskuuden.