Siirry suoraan sisältöön

Timo Tahkola

Timo Tahkola on terveysantropologiasta, koulutuksesta ja viestinnästä kiinnostunut valtiotieteiden maisteri, joka tykkää ajatella kirjoittamalla. Sosiaali- ja kulttuuriantropologian pro gradu -tutkielmassa Tahkola käsitteli jäsenkorjaajien kokemusperäistä tietoa sekä täydentävien hoitomuotojen haasteita ja mahdollisuuksia suomalaisessa yhteiskunnassa.

Maailma jalkojen näkökulmasta

Jalkoihin voidaan kiinnittää monenlaista teknologiaa eri ympäristöjä varten, ja niitä voidaan käyttää luovasti apuna niin arkisissa askareissa kuin urheilusuorituksissa. Jalkojen roolin ymmärtäminen pelkkinä ihmistä liikuttavina mekaanisina laitteina voi paitsi muokata jalkojen toimintaa ja fyysistä rakennetta, myös vaikuttaa taustaoletuksina tieteellisissä teorioissa.

Jäsenkorjausta vai uskomushoitoa?

Täydentäviä hoitomuotoja koskeva julkinen keskustelu on kamppailua tiedosta ja vallasta. Kenellä on oikeus hoitaa ihmisiä? Millaisten kriteerien pohjalta esimerkiksi kalevalainen jäsenkorjaus tai muu perinnehoito voidaan hyväksyä osaksi terveydenhuoltoa? Mitä vaikutusta on sillä, millaisin käsittein aiheesta keskustellaan?