Tervetuloa AntroBlogin avointen oppi­ma­te­ri­aa­lien pariin! Tämä koko­nai­suus käsit­te­lee kehon ja kult­tuu­rin sol­mu­koh­tia. Miten kult­tuu­ri­set vai­kut­teet näkyvät siinä, mitä pidämme kauniina tai millä ruoka-aineilla ravit­sem­me kehoamme? Viidestä osasta koostuva ope­tus­ko­ko­nai­suus pureutuu kehon ja kult­tuu­rin kysy­myk­siin liikunnan, kauneuden, aistien, ruoan ja kuoleman suurten teemojen kautta.

Oppimateriaalit on suunnattu eri­tyi­ses­ti toisen asteen opetusta varten, mutta ne ovat vapaasti kenen tahansa käy­tet­tä­vis­sä. Kukin yksit­täi­nen luento koostuu usemmasta lyhyestä kir­jal­li­ses­ta osuudesta, niihin liit­ty­vis­tä kes­kus­te­lu­teh­tä­vis­tä ja aihetta syven­tä­vis­tä videoista.

Materiaaleja voi navigoida alla olevien nappien kautta. Tekstit voi myös tallentaa ja tulostaa pdf-muodossa. Suosittelemme läm­pi­mäs­ti videoiden käyt­tä­mis­tä opetuksen tukena.

Keskustelutehtävät kannattaa tehdä sopivan kokoi­sis­sa pien­ryh­mis­sä ja purkaa herän­nei­tä ajatuksia koko ryhmän kesken. Antropologia ei pyri kertomaan mitä pitäisi ajatella, vaan tarjoaa uusia näkö­kul­mia siihen, miten ajatella.

Toivomme, että oppi­ma­te­ri­aa­lit tuottavat oival­luk­sen iloa niin oppi­lail­le kuin opettajillekin!

Teemat

Keho ja kulttuuri ‑koko­nai­suu­den esittely. Mitä “kult­tuu­ril­la” tarkoitetaan?

Millä tavoin urheilu yhdistää ja erottaa ihmisiä? Millaisia sääntöjä tai rajoi­tuk­sia liittyy siihen, millä tavoilla kehon on hyväk­syt­tä­vää liikkua? 

Mikä on kaunista? Tulisiko ihmisen olla laiha vai lihak­si­kas? Ajella karvansa ja nyppiä kulmansa — vai mustata hampaansa aamuisin? 

Kuinka kuvai­li­sit punaista väriä ihmiselle, joka ei pysty näkemään? Miltä vanhat kirjat tai bensiini tuoksuvat? 

Miksi missään päin maailmaa ei syödä kaikkea, mikä kelpaa ravin­nok­si? Mitä muuta ruoka ja juoma ovat kuin polttoainetta?

Kaikki elämä päättyy kuolemaan. Mutta mitä keholle tapahtuu elämän jälkeen?

Antropologi vierailemaan kouluusi?

Avoimessa jakelussa olevien oppi­ma­te­ri­aa­lien lisäksi tarjoamme kouluille mah­dol­li­suut­ta kutsua ant­ro­po­lo­gin toi­mi­tuk­ses­tam­me pitämään oppi­tun­tia näiden sisäl­tö­jen pohjalta. Oppitunti on kak­sois­tun­nin mittainen, myös pidem­mis­tä voidaan sopia. Pääkaupunkiseudun ulko­puo­lis­ten kou­lu­vie­rai­lu­jen hintoihin lisätään matkakulut.

Haluatko ant­ro­po­lo­gin vie­rai­lul­le omaan kouluusi? Ota yhteyttä, niin sovitaan yksityiskohdista!

Haluatko tulostaa?

Lataa oppi­ma­te­ri­aa­lit tulos­tet­ta­vas­sa pdf-muodossa.