Jäikö jokin kysymys vaille vastausta?

Oheisella lomak­keel­la saat yhteyden AntroBlogin toi­mi­tuk­seen. Välitämme mie­lel­läm­me ant­ro­po­lo­gian osa-alueiden asian­tun­ti­joi­ta median ja yhteis­kun­nal­lis­ten toi­mi­joi­den tar­pei­siin, ja olemme erityisen iloisia jos haluat tehdä meistä jutun omaan julkaisuusi.

Oletko ant­ro­po­lo­gi tai kult­tuu­rin­tut­ki­ja, ja haluat tarjota omaa tekstiäsi AntroBlogiin? Ota rohkeasti yhteyttä! Myös artik­ke­lei­dem­me uudel­leen­jul­kai­su on mahdollista.

Työelämätoimitusta kos­ke­vis­sa asioissa pyydämme käyt­tä­mään työ­elä­mä­toi­mi­tuk­sen omaa lomaketta.