Tervetuloa kuun­te­le­maan Radio Antroa! Osa AntroBlogissa jul­kais­ta­vis­ta artik­ke­leis­ta ilmestyy myös kuun­nel­ta­vi­na podcas­tei­na. Radio Antron podcastit voi tilata omaan puhe­li­meen tai tie­to­ko­nee­seen podcas­tien kuun­te­luun tar­koi­te­tun sovel­luk­sen kautta. Tilaaminen tapahtuu kopioi­mal­la tämä RSS-syötteen linkki podcast-ohjelmaasi.

Voit kuunnella Radio Antroa suoraan myös ohessa lis­ta­tuis­sa pal­ve­luis­sa ja Simplecastissa.

Uusin jakso

Antropodi ‑podcast

Antropodi on Suomen Antropologisen Seuran toi­mit­ta­ma podcast-sarja, jota jul­kais­taan yhteis­työs­sä AntroBlogin kanssa. Sarja käsit­te­lee ajan­koh­tai­sia ja ajattomia ant­ro­po­lo­gi­sia aiheita, kuten tuoreita tut­ki­muk­sia, yhteis­kun­nal­li­sia ja kult­tuu­ri­sia ilmiöitä, opetusta ja työelämää. Kuuntele!

AlterNATIIVI ‑podcast

AlterNATIIVI on kaudella 2018 – 2019 julkaistu ohjelma, joka pureutuu ant­ro­po­lo­gi­sen osaamisen ytimeen eri sovel­ta­mi­sa­luei­ta hyö­dyn­täen. Juontajana toimii design-ant­ro­po­lo­gi, digi­taa­li­sen kult­tuu­rin tohtori Anna Haverinen. Kuuntele!

Yhteistyökumppanit

Ohjelmistoa jul­kais­taan yhteis­työs­sä Voiman kanssa.