Mikä ihmeen akatemia? Akatemialla viitataan joko alansa kor­keim­paan oppi­lai­tok­seen tai tie­teel­li­sen alan edis­tä­mi­sek­si perus­tet­tuun seuraan. Tähän kate­go­ri­aan olemme koonneet toi­mi­tus­kun­nan ter­veh­dyk­set sekä aka­tee­mi­suut­ta ja tut­ki­mus­ta käsit­te­le­vät podcastit. Sukella aka­tee­mi­seen maailmaan! Kuuntelun iloa!