Elinympäristöllä on suuri merkitys yhtei­sö­jen sosi­aa­li­sel­le ja kult­tuu­ri­sel­le elämälle. Antropologit näkevät eli­nym­pä­ris­tö­jen saman­ai­kai­ses­ti muok­kaa­van ihmis­kult­tuu­re­ja, ja ihmis­kult­tuu­rien muok­kaa­van ja syn­nyt­tä­vän erilaisia eli­nym­pä­ris­tö­jä. Tältä sivulta löydät aihe­pii­riä käsit­te­le­vät podcas­tim­me. Mukavia kuun­te­lu­het­kiä!