Antropologiassa ihmiskeho ja siihen koh­dis­tu­vat har­joi­tuk­set nähdään ennen kaikkea sosio­kult­tuu­ri­si­na ilmiöinä. Ihmisten tavat liikkua ja muokata kehoaan hei­jas­ta­vat heidän maa­il­man­ku­vaan­sa, sosi­aa­lis­ta asemaansa ja kult­tuu­ri­aan. Kuuntele lisää tämän sivun podcas­teis­ta!