Media ja internet ovat tämän päivän ant­ro­po­lo­gias­sa tärkeä tut­ki­mus­koh­de. Viestintäteknologia on mul­lis­ta­nut maa­il­man­ku­vaam­me välit­tä­mäl­lä yhä enemmän viestejä, ja luoden uusia kanavia ja muotoja sosi­aa­li­sel­le elämälle. Aihepiiriin kuuluvat podcastit on koottu tälle sivulle.