Politiikka ja talous käsi­te­tään ant­ro­po­lo­gias­sa laajasti: ne ovat osa inhi­mil­lis­tä kult­tuu­ria ja sosi­aa­lis­ta maailmaa. Talous ja poli­tiik­ka eivät muodosta erillisiä sfää­re­jään, vaan ovat osa ihmisen käyt­täy­ty­mis­tä aivan kuten taide, perhe tai uskonto. Löydät aihe­pii­riin sopivat podcas­tim­me tältä sivulta.