Seksuaalisuus ja sukupuoli ymmär­re­tään ant­ro­po­lo­gias­sa sosio­kult­tuu­ri­si­na kate­go­rioi­na. Aihetta lähes­ty­tään kiin­nit­tä­mäl­lä huomiota muun muassa siihen, millaisia ovat tut­kit­ta­van kult­tuu­rin käsi­tyk­set suku­puo­les­ta, suku­puo­li­roo­leis­ta ja sek­su­aa­li­suu­des­ta. Laita soimaan jokin tämän sivun podcas­teis­tam­me, niin kuulet lisää!