Antropologin kou­lu­tuk­ses­ta on hyötyä muu­al­la­kin kuin tutkijan tai aka­tee­mi­kon uralla. Työelämätoimituksemme esittelee ant­ro­po­lo­gian sovel­luk­sia eri aloilla jour­na­lis­mis­ta rek­ry­toin­ti­kon­sul­toin­tiin ja muo­toi­luun. Tässä kate­go­rias­sa kuun­nel­ta­vis­sa ovat artik­ke­lit ant­ro­po­lo­geis­ta työ­ken­täl­lä!