Etnisten, uskon­nol­lis­ten tai kie­lel­lis­ten vähem­mis­tö­jen ja eri­lais­ten ala­kult­tuu­rei­den tut­ki­mi­nen on kes­kei­ses­sä roolissa ant­ro­po­lo­gias­sa. Marginaaliryhmiä pyritään useim­mi­ten ymmär­tä­mään suhteessa val­tayh­teis­kun­taan ja sen muille ryhmille aset­ta­maan mukau­tu­mi­sen pai­nee­seen. Tällä sivulla voit kuunnella aihe­pii­riä käsit­te­le­vät podcas­tim­me!