Soveltavan antropologian verkosto

Mikä verkosto?

Suomen ensim­mäi­nen ant­ro­po­lo­gi­aan kes­kit­ty­vä verkosto perus­tet­tiin mar­ras­kuus­sa 2016 EASA:n jär­jes­tä­män “Why the World Needs Anthropologists” ‑tapah­tu­man innoit­ta­ma­na. Soveltavan Antropologian Verkosto kokoaa yhteen suo­ma­lai­sia ant­ro­po­lo­gi­aa opis­kel­lei­ta, ant­ro­po­lo­gian parissa työs­ken­te­le­viä ja ant­ro­po­lo­gian hyö­dyn­tä­mi­ses­tä kiin­nos­tu­nei­ta. Tavoitteena on mm. ant­ro­po­lo­gian tun­ne­tuk­si tekeminen Suomessa, yhteisen amma­til­li­sen iden­ti­tee­tin yllä­pi­tä­mi­nen, ant­ro­po­lo­gien amma­til­li­nen kehit­ty­mi­nen ja ver­kos­toi­tu­mi­nen työ­elä­mäyh­teyk­sien edistämiseksi.
Tältä sivulta löydät tietoa verkoston jär­jes­tä­mis­tä tulevista tapah­tu­mis­ta ja kuu­kausit­tai­sis­ta tapaa­mi­sis­ta. Verkosto organisoi toi­min­taan­sa tois­tai­sek­si ensi­si­jai­ses­ti Facebook-ryhmässä, josta tavoitat myös kaikki sen jäsenet!

Ota meihin yhteyttä

Kaipaatko ant­ro­po­lo­gin apua ja kon­sul­taa­tio­ta? Haluatko suun­ni­tel­la yhteis­työ­tä verkoston kanssa? Laita viestiä verkoston yhteyshenkilöille:

Laura Calderón Westö

Laura Calderón Westö

VTM

Aleksi Ilpala

Aleksi Ilpala

VTM
Kati Rinne

Kati Rinne

VTM

Verkoston kirjoitukset AntroBlogissa